Uit de 1e maatschappelijke barometer die maandag 7 maart 2005 door een Netwerk TV-special werd uitgezonden zou blijken, dat ca. 31% van de Nederlanders nog vertrouwen heeft in de politiek.

Een somber beeld volgens de opiniemaker (een TV-journalist), de politicus (Wouter Bos) en de socioloog (Prof. Frits Spangenberg van Motivaction). Als dit beeld klopt, zou een hoge opkomst voor het EU-referendum waarschijnlijk een slechte uitslag voor het ja-kamp inhouden. Welke argumenten kunnen de skeptici overhalen NEE te gaan stemmen tegen de EU-“grondwet” (die niet eens een grondwet is) ?

Vijf van de belangrijkste argumenten om deze skeptici tot NEE-stemmen te bewegen zijn mijns inziens:

1. De EU gaat extra veel banen kosten door zijn centralistisch beleid, dat tot sterke economische neergang en nog veel hogere werkloosheid dan nu het geval is (8% in de Eurozone) zal leiden. Het proces waarbij hoogwaardige arbeidsplaatsen naar de nieuwe lidstaten gaan en goedkope arbeidskrachten de locale arbeidsmarkten zullen binnentrekken zal worden versterkt, wat aan verdere stijging van de werkloosheid zal bijdragen. Door het monetaire beleid zullen de schuldenlanden (Frankrijk, Duitsland, Zuid- en Oost-Europese landen) worden bevoordeeld, de inflatie zal toenemen en de gespaarde pensioenen zullen wegsmelten als sneeuw voor de zon.

2. De nu al enorme EU-bureaucratie zal nog eens worden verveelvoudigd, waardoor de belastingen sterk zullen stijgen, hetgeen ten koste zal gaan van de economische groei en nog meer werkgelegenheid zal gaan kosten, terwijl de nieuwe ambtenarenbanen bijna uitsluitend naar EU-politici en -bureaucraten zullen gaan. Geen enkele van de economische voorspellingen van de EU is ooit uitgekomen. De Lissabon doelstelling (de EU zou in 2010 de sterkste economie ter wereld zijn) is door Wim Kok nu al als onrealistisch bestempeld. Het aantal faillissementen in het midden- en kleinbedrijf, dat ca. 70% van de totale werkgelegenheid oplevert en dat nu al jarenlang steeds sterker door regelgeving wordt beknot, zal ook aanzienlijk verder stijgen.

3. De Nederlandse grondwet zal binnen afzienbare tijd vervangen worden door een Europese, op de vorming en toepassing waarvan kleine landen nauwelijks invloed zullen hebben. Die zogenaamde “Europese grondwet”, waar het referendum van 1 juni a.s. over gaat, is geen grondwet, want het is een verdrag, dat EU-politici de vrije hand wil geven in het maken van een Europese grondwet. De onafhankelijkheid van de kleine landen en van Nederland wordt geheel opgeofferd aan de superstaat die Europese Unie heet en die geleid wordt door Frankrijk en Duitsland. De Britten blijven buiten schot, of zullen de EU verlaten.

4. De burgelijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, worden ernstig bedreigd, doordat democratische oppositie tegen de Frans-Duitse hegemonie en/of uittreding uit de EU door de kleine landen zoals Nederland de facto zelfs praktisch onmogelijk wordt, zodra een dergelijke oppositie bestempeld kan worden als actie met als doel “de rechten of vrijheden (zoals die door deze landen zullen worden vastgesteld en geinterpreteerd, HS) verdergaand te beperken dan door dit Handvest is toegestaan” (art. II-54).

5. De enorme corruptie binnen het EU-apparaat zal nog verder stijgen en politieke schandalen zullen aan de orde van de dag zijn. Deze zullen zoveel mogelijk worden verheimelijkt. De Rekenkamer noch het EU-parlement zullen daar iets tegen kunnen doen.

Kortom: De EU is een praat- en regelclub, die de belastingbetaler op zijn eigen kosten tracht uit te knijpen en te knevelen.

Ter vergelijking met het EU-referendum mogen we de vraag stellen:

Wat zou U zeggen tegen een bedelaar of een oplichtersbende, die U onder bedreiging om een blanco cheque vraagt ?

———-

Harry Stulemeijer

Bronnen:

http://www.brugesgroup.com/medi…

http://www.brugesgroup.com/form…

http://ue.eu.int/igc…

http://www.brugesgroup.com/medi…

http://www.netwerk.tv/dev//…

http://www.netwerk.tv/dev//…

http://www.motivaction.nl/

Test: http://www.stempunt.nu/s.r4…