Ze hebben alles weer gelijmd. Waarvoor is die hele show nu geweest?

Alles gaat min of meer gewoon door, alleen Thom de Graaf is geloosd. Was dat de opzet?

De gekozen burgemeester komt er in 2010, en zover was de Graaf praktisch ook al met een onbelangrijk verschil.

Wel is er geld op tafel getoverd! Uit een meevaller van de aardgasopbrengsten! Dank zij de hoge olieprijzen, die alleen maar een papieren verband hebben met het gas. Aan de productie en distributie is het niet te danken.

Het was netter geweest om met die meevaller de staatsschuld een beetje af te lossen. Een schuld die door de generaties na ons moet worden betaald.

Uiteraard doen nu de politici weer of ze iets groots verricht hebben en iedereen heeft gewonnen!

Die gekozen burgemeester is er overigens nog lang niet. De Grondwet zal nog steeds daarvoor moeten worden veranderd. Of wordt die alsnog bij het oud papier gegooid als de EU-Grondwet aangenomen wordt? Die heeft immers toch al voorrang boven de NL-Grondwet.

Het is ook nog een raadsel HOE die burgemeester gekozen gaat worden.

Men praat over verschillende systemen. Het kan onder andere door:

-Automatisch iemand (lijsttrekker?) van de grootste gemeentepartij te benoemen.

-Verkiezing door de nieuwe gemeenteraad

-Rechtstreeks door de burgers, waarbij iedereen zich verkiesbaar kan stellen.

-of nog anders?

Alleen de laatste methode zou de politiek (partijen) iets buiten spel kunnen zetten. Daarom is het natuurlijk een grote vraag of dit er ooit door komt!

Het leukste punt waarmee het kabinet gelijmd is, is dat er een “STUDIE” komt naar allerlei facetten van bestuurlijke vernieuwing. Dit omvat onder andere: versterking van de positie van de minister-president, referenda en burgerinitiatieven, de positie van de Eerste Kamer en van de Raad van State, de procedure voor een grondwetsherziening, toegang tot informatie, bestuurlijke verhoudingen.

Er staat nu nog open wie Thom in de regering gaat vervangen en of het Congres van D66 dit spel gaat goedkeuren. We zijn er nog niet helemaal!

Ook moet er natuurlijk nog een organisatie worden opgericht om de net genoemde studie te gaan doen. Misschien kan dat wel onder leiding van Thom de Graaf?

4 REACTIES

  1. Ik blijf erbij dat de PVDA hier een ultieme kans zag een kabinetscrisis te veroorzaken.Dat werd naar mijn mening vandaag ook door Wouter Bos bij het programma Buitenhof bevestigd toen hij zei dat linkse partijen er alles aan moeten doen dit kabinet te stoppen.En de PVDA is de grootste partij in de peiling.

  2. [1] Ik denk dat niemand daar aan twijfelt, HH. Maar het zou niet mogelijk zijn geweest zonder het voorspelbare gedrag van huilebalk Thommetje de Graaf, die blijkbaar, ondanks zijn rechtenbul en zijn interesse in bestuurlijke vernieuwing, niet wil begrijpen dat leden van de Eerste Kamer er juist zijn om de Tweede Kamer te controleren, en niets aan hun collega’s (ook al zijn het partijgenoten) in de TK verplicht zijn.

  3. [3]

    tja, waarom denk je dat ie is afgetreden?

    er zal heus wel ergens een ‘nuttig’ en door belastinggeld betaald ‘postje’ beschikbaar zijn voor hem.

    gegroet.

Comments are closed.