Samenwerken met de vijand? (Het hoogste EU-Orgaan)

We hebben hier al eens eerder de vraag gesteld of Libertariërs zouden moeten samenwerken met socialisten.

Nu dezelfde vraag over samenwerken met de overheid.

Het gaat dan natuurlijk om samenwerking op een detailpunt dat werkt in onze richting naar een grotere individuele vrijheid.

Het concrete geval dat zich nu voordoet, is de actie van onze Belgische vrienden Nova Civitas, die een motie rond laten gaan om de “Bolkestein-richtlijn” te steunen.

(Zie hieronder op de Vrijspreker voor meer informatie)

Natuurlijk willen we allemaal dat de individuele vrijheid bevorderd wordt. En die Diensten-richtlijn doet iets goeds in die richting.

Maar ook, libertarisch gezien gaat dat lang niet ver genoeg. De Overheid blijft zeggen welke mogelijkheden zij goed vindt, terwijl wij vinden dat de overheid daar niets mee te maken heeft en dat de betrokken personen zelf mogen uitmaken op welke basis zij zaken willen doen.

Als libertariërs die zaak niet steunen, is de kans dat de stap “in de richting van ons einddoel” niet doorgaat.

Als libertariërs die zaak wel steunen, dan helpen ze de overheid, communiceren naar de buitenwacht dat wat de overheid wil doen, goed is, en lopen het risico om in totaal niet geloofwaardig over te komen.

Wij zijn vreselijk benieuwd naar de redenering van onze lezers en hopen mede daardoor tot juiste adviezen en beleid te komen.

6 REACTIES

 1. Volgens mij kunnen libertariers het beste een neutraal standpunt innemen en dat standpunt als zodanig naar voren brengen en uitleggen: je zou het een "metastandpunt" (een standpunt OVER de casuspositie als geheel, zoals jij hier naar voren brengt) kunnen noemen.

  De Bolkestein-richtlijn is een KUNSTMATIG bedenksel in een KUNSTMATIG systeem. M.a.w. wat moet je er mee ?

 2. [1]
  Overigens is de EU-commissie NIET het hoogste orgaan ! Dat is juridisch en feitelijk eerder de Raad van de Europese Unie, vroeger ook wel de Raad van Ministers, kortweg "de Raad" genoemd. Zij heeft wetgevende bevoegdheid op EU-niveau en staat NIET onder parlementaire controle. De Raad bestaat uit (vertegenwoordigingen van) individuele ministers van de lidstaten die hun eigen speciale nationale bevoegdheden op EU-terrein met elkaar "afstemmen".

 3. [2] Het hoogste orgaan is dan de bijeenkomst van de stamhoofden, begrijp ik.
  Maar als ik zie wat die de laatste tijd doen, is het practisch alleen maar goedkeuren wat eerder al is voorgekouwd.

 4. [3]
  Natuurlijk, Hub. Als het mediatechnisch maar interessant is. Maar een groot aantal essentiele en belangrijke besluiten van de Raad is dat niet en die worden er zonder die tamtam gewoon achter elkaar doorheen gejast. En daar heeft geen enkel parlement ook maar enig vat op.

 5. Het probleem, of meer het niveau waarop dit punt speelt is denk ik het belangrijkste van deze kwestie. Die Bolkensteinrichtlijn-discussie speelt zich af op een niveau waar mijn haren te bergen van rijzen, namelijk op een EU niveau.

  Dat de overheid soms ook eens wat goeds doet voor de vrijheid van het individu staat buiten kijf, de balans valt echter negatief uit als we naar het overheidsbeleid in het algemeen kijken.

  Ik denk dat libertariers dus inhoudelijk de richtlijn wel kunnen steunen, maar niet op het niveau waar zij nu wordt behandeld en later ingevoerd. Libertariers zouden dan kunnen stellen dat het aan bedrijven onderling is om op een Bolkesteinrichtlijn-achtige wijze personeel aan te nemen. Ook zouden brancheverenigingen die niets van doen hebben met de overheid deze afspraken kunnen maken met brancheverenigingen in andere landen.

  De reden waarom de richtlijn waarschijnlijk afgestemd gaat worden is omdat groeperingen zich collectief banen toe-eigenen waarop zij recht denken te hebben omdat zij toevallig een bepaalde nationaliteit hebben. Redelijk racistische gedachtegang, welke toch effectief is omdat zij zich kan richten op een centraal orgaan nl de overheid. Als een ieder bedrijf of groepje bedrijven zelf de keuze kunnen maken (arbeids)contracten op te stellen met Bolkesteinrichtlijn-achtige voorwaarden dan is het heel wat lastiger de individuele vrijheid in te perken omdat het niet wordt opgelegd/ingevoerd door ene centraal orgaan.

  Een andere oplossing is de ‘Van Mierlo oplossing’: blanco stemmen 😉

 6. [5]
  Het blanco van van Mierlo is gebaseerd op het holle ideologisch fundament van zijn partij, een libertarisch blanco daarentegen op de lege ideologie van de eurocratische dictatuur. 😉

Comments are closed.