Althans op een aantal punten waarom de voorgestelde EU-Grondwet moet worden afgekeurd.

Want Nederland houdt door EU-Grondwet op een soeverein land te zijn.

Hier volgt de tekst zoals op de SP site.

We hadden het bijna zelf zo kunnen zeggen:

(Vet gemaakt door ons)

“Stem ’tegen’ in het referendum over de Europese grondwet omdat Nederland… zijn grondwet niet moet laten ondersneeuwen door een Europese grondwet

Een grondwet is niet zomaar een wet. De grondwet van een land regelt de vertegenwoordigende democratie, regelgevende en budgettaire bevoegdheden. Het is het fundament van de moderne rechtsstaat.

Wetten kunnen veranderd of geschrapt worden, maar bij een grondwet ligt dat terecht anders.

Als een Nederlands grondwetsartikel gewijzigd moet worden, moet tweederde van de Tweede Kamer hiermee instemmen, vervolgens moet de Tweede Kamer ontbonden worden en moet een nieuw gekozen parlement de wijziging nogmaals goedkeuren, met opnieuw tweederde meerderheid.

Het aannemen van deze Europese grondwet gaat verder dan een wijziging van de bestaande grondwet.

Het zal bóven de grondwet van individuele lidstaten staan.

In artikel I-6 van de EU-Grondwet staat:

“De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.”

Onze Nederlandse grondwet, die wij van het hoogste belang achten, wordt hiermee ondergeschikt gemaakt aan een slechte Europese grondwet, zonder dat zorgvuldig is bekeken of deze deugt.

[Bij voorbeeld], als Brussel besluit dat softdrugs en harddrugs allebei even gevaarlijk zijn, kan het progressieve Nederlandse drugsbeleid aangepakt worden.

———————————–

P.S. Onze instemming hiermee staat los van de bezwaren die we ook tov de Nederlandse wetten hebben.

Wij erkennen alleen de soevereiniteit van ieder individueel mens. Daarom moeten we boven op de wetten die ons al opgelegd worden, niet nog meer extra sterkere wetten krijgen.

Maar dat is een ander onderwerp.