Plannen van onder andere Duitsland om de stabiliteit van de euro te verzwakken worden vandaag door de Ministers van Financiën van de eurolanden besproken.

En morgen, 8 maart op internationale vrouwendag, zullen de Ministers van de rest van de EU ook een duit in het zakje mogen doen. En als ze het niet eens worden, dan mogen de 25 staatshoofden er op de top van 22 maart over beslissen.

Dat wij, en diverse economen en de Europese Centrale Bank, daar ernstig voor waarschuwen, zal wel niet veel invloed hebben. Economie is ondergeschikt aan korte termijn politieke winst!

Duitsland wil extra verrekenen dat ze veel kosten hebben in verband met de hereniging van beide Duitslanden. Zou Nederland dan kunnen zeggen dat zij extra kosten willen verrekenen voor onderhoud en verzwaring van de dijken? Daarvoor komen ze immers straks op hoge kosten als door het broeikaseffect de zeespiegel 6 meter stijgt!!!

Duitsland heeft in ieder geval al de steun van Frankrijk. Die krijgen immers zelf hun huishoudboekje niet op orde.

Als ze het aandurfden om de euro aan goud te koppelen, zou de waarde van de euro verzekerd zijn.