Bij het geharrewar over de zogenaamde regeringscrisis in Nederland is er één punt dat door al de politici angstvallig wordt verzwegen:

Het komende EU-referendum!

Alle drie de betrokken partijen: VVD, CDA en D66 hebben zich gecompromitteerd om vóór de EU-Grondwet te strijden. Zelfs al moeten ze nu toch langzamerhand wel weten dat dat zeer nadelig voor Nederland is. Maar ja, politiek! Wat weegt zwaarder, het Landsbelang of de persoonlijke glorie?

Dat betekent dat ze niet nu een verkiezingscampagne kunnen hebben, terwijl ze ook nog Nederland de EU in moeten sjoemelen.

Daarom zullen ze het onderling op de één of andere manier wel eens worden.

Voor alle goedwillende, nadenkende burgers weer een reden om, zelfs al twijfel je, de veilige, verstandige weg te nemen: EU-NEE