Uit het gisteren door de regering gepubliceerde “belevingsonderzoek” blijkt dat maar een op drie Nederlanders de regering vertrouwt.

En dat geldt niet alleen voor de regering, maar ook voor andere overheidsinstanties. De uitkomsten variëren een beetje, maar de orde van grootte is voor allemaal hetzelfde.

De Europese Unie komt nog met 33 % vertrouwen uit de bus. Op zich verbazend als je net gehoord hebt dat 90 % van de Nederlanders helemaal niets tot weinig weet over wat ze willen met de nieuwe EU Grondwet.

Hoe moet je nu denken over de volgende, binnenkort plaats vindende, gebeurtenis:

-Het Nederlandse volk, waarvan 90% er te weinig van weet, wordt opgeroepen tot een referendum over de EU-Grondwet.

-Die oproep wordt gedaan door een overheid die door 2/3 van dat volk wordt gewantrouwd.

Kun je dan zeggen:

-Maar 10 % weet voldoende over die Grondwet om verantwoord te gaan stemmen.

-De 66 % die de oproeper (de overheid) niet vertouwt, gaat natuurlijk niet stemmen (!!), de 33 % andere misschien wel.

-“DUS” 33 % van 10% is 3,3 % van de kiesgerechtigden gaat maar stemmen?

Dat is zo weinig dat de politici zich er niet aan gebonden voelen, en dus maar zelf beslissen en zeggen “Nederland” de EU-Grondwet aanvaardt!

Natuurlijk ligt het niet zo simpel. Maar één ding kun je wel concluderen en besluiten:

“Bij twijfel STOPPEN”. Bij twijfel NIET DOEN! Houd de catastrofe tegen!

Bij dergelijke gegevens past maar één actie:

Ga Stemmen, en zorg dat Grondwet NIET doorgaat.

Ga Stemmen en stem EU-NEE

2 REACTIES

  1. Het is een goede zaak dat de burgers de regering of overheid wantrouwen. Ik noem dat gezond wantrouwen, want per slot van rekening hebben burgers in een collectivistische staat weinig tot niets in te brengen in het bestuur over hun eigen leven. Dat hokje eens in de vier jaar rood maken telt natuurlijk niet. Dat heet schijndemocratie. Het beste is ook de overheid zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen, d.m.v. het afstoten van niet-essentiele taken en alleen te concentreren op de belangrijke overheidszaken zoals veiligheid en bescherming van de burgerij.

    Zoals Frank van Dun al heeft uitgelegd op de Libertarian.nl hebben de burgers eigenlijk helemaal geen behoefte aan een politieke moloch in Brussel, maar juist een snelle, effectieve en kleine overheid die de bovenstaande problemen aanpakt. Wetten, regels en oekazes uit Brussel maken de zaken alleen maar complex en lokt uiteraard nog meer aversie en wantrouwen tegen de overheid uit met alle gevolgen van dien.

  2. Inderdaad, er is nog veel te veel vertrouwen in de overheid, de overheid moet nimmer vertrouwd worden want is onze (potentiële) onderdrukker. Dat doet de overheid dan ook nu al met verve, we zijn in grote getalen al zo aan het juk gewend dat we niet eens meer merken dat het een juk is. Er is eigenlijk geen levensterrein meer waarmee onze overheid zich niet bemoeit en niemand die het nog gek lijkt te vinden. Al die arbeidsuren die gestoken worden in het opstellen van onderdrukkende en controleregels zouden aangewend kunnen wenden aan het behoud/weer verwerven van een swingende economie. Echt, volgens mij is onze overheid nog nooit zo totalitair geweest als nu, en met de EU erbij wordt het nog erger.

Comments are closed.