Eindelijk het 1e document waarin de Groep Wilders aangeeft welke richting het uit zou moeten. Met mijn klassiek-liberale/libertarische bril heb ik het document een bestudeerd en de positieve en negatieve punten eens op een rijtje gezet. Het document zelf is te lezen en te downloaden op http://www.geertwilders.nl

Economie en sociaalbeleid

Positief:

 • Belastingverlaging, inclusief lokale lasten
 • Belastingverlaging dient uit te monden in een vlaktaks
 • Afschaffing ministerie van economische zaken
 • Deregulering, voor iedere nieuwe regel, er twee oude afschaffen.
 • Afbouwen van “Nederland subsidiestaat”
 • Enorme verlaging van de ontwikkelingshulp van 0.8% naar 0.1% van het BNP (alleen nog noodhulp).
 • Afschaffen internationale handelsbelemmeringen voor ontwikkelingslanden
 • Afschaffen van het minimumloon en versoepeling van het ontslagrecht.
 • Inkrimping van de overheid; 50% minder ambtenaren
 • Einde aan overlegpaleizen zoals SER, Stichting v.d. Arbeid.
 • Afschaffing algemeen verbindend verklaring CAO’s.
 • Uitkeringsgerechtigden die niet volledig arbeidsongeschikt zijn, moeten voor hun geld aan het werk dmv het uitvoeren van maatschappelijk taken.
 • Beperking kinderbijslag tot twee kinderen

Negatief:

 • Geen afschaffing hypotheekrenteaftrek
 • Geen afschaffing huurwaardeforfait
 • Geen afschaffing huursubsidies
 • Geen concreet standpunt over de hoogte van de vlaktaks.
 • Geen afschaffing kinderbijslag.

Europa:

Positief:

 • Herziening internationale verdragen
 • Het verwerpen van de Europese grondwet
 • Voorstander van een status aparte voor Nederland binnen de EU.
 • NAFTA tot leven wekken
 • Voor een sterke munteenheid
 • Wilders: onze Thatcher? Einde aan absurde omvang van onze bijdrage aan de EU.
 • De EU dient 90% van haar taken af te schaffen.

Negatief:

 • Turkije erin, Nederland eruit. Wilders mist zijn kans om te zeggen dat Turkije meer dan welkom is als handelspartner, waardoor hij op dit punt een Turkije nee partij is.
 • Geen standpunten waarvoor de EU moet bestaan of waarom niet, dus de visie op Europa is zeer mager.

Antillen

Positief:

 • Einde aan het geld over de balk gooien principe.

Veiligheid

Positief:

 • Niet echt concrete voor ons zeer positieve punten.

Negatief:

 • Nederland politie staat?
 • Niets over het recht op zelfverdediging van lichaam en eigendom.
 • Oplossing veiligheidsproblemen legt Wilders voor 100% bij de overheid.

Onderwijs

Positief:

 • Het ministerie wordt afgeschaft.
 • Herstel van vertrouwen in docenten en ouders.

Negatief:

 • Einde aan vrijheid om een school op te richten.

Immigratie en integratie

Positief:

 • Einde aan de overheid als vertaalbureau.
 • Verder wisselende bekende punten van Wilders waarover wij van mening kunnen verschillen. Libertarisch zijn de punten ieder geval niet echt.

Negatief:

 • Afschaffing vrijheid op keuze huwelijkspartner voor alle Nederlanders.
 • Geen vrijheid voor Nederlands om op hun eigenkosten mensen op te vangen of te helpen.

Straatterreur

Geen positieve punten. Zijn standpunt dient bediscussieerd te worden.

Grondrechten

Positief:

 • Belangrijke laats vrijheid van meningsuiting. De vraag is of dit nu echt wel het belangrijkste grondrecht is…

Kiezers en gekozenen

Positief:

 • Bindende referenda (heeft in Zwitserland haar diensten bewezen)
 • Inkrimping provincies
 • Afschaffing 1e kamer.
 • Reductie aantal 2e kamerleden
 • Afschaffing van subsidies aan politieke partijen
 • Beperking en inkrimping op publieke omroep.
 • Afschaffen wachtgeldregelingen politici en bestuurders

Negatief:

 • Niet echt uitgesproken standpunten over democratie en ons kiesstelsel

Kortom

Positief:

 • Concurrerende economie
 • Kleinere overheid

Mijn conclusie:

Wilders zet met dit document duidelijk neer wat hij voor beweging hij wil gaan opzetten. Duidelijk is dat hij voornamelijk een conservatief programma heeft, waarin sprake is van herstelconservatisme.

Voor klassiek-liberalen en libertariërs lijkt Wilders met zijn economische punten hoog te gaan scoren. Van Kamerleden in de tweede kamer heeft hij mogelijk het meest liberale economische beleid.

Op Europees gebied doet Wilders het ook niet zo slecht, hij pleit immers voor een beperkte rol van de unie. Hij geeft echter niet aan wat die beperkte rol dan wel of niet zou moeten zijn. Op dit punt is dus nog veel onduidelijkheid. Daarnaast lijkt zijn Turkije standpunt wat eenvoudig. Hij nodigt dit land n.l. ook nog niet uit voor een vrijhandelsverdrag b.v. Duidelijk is dat hij ieder geval wil dat Nederlanders zelf beslissen over hoe vrij ze zijn of hoe onvrij in plaats van dit uit handen te geven aan andere Europese landen.

Op immigratiebeleid scoort Wilders bij libertariërs niet zo hoog. Persoonlijk ben tegen een gesubsidieerde immigratie, dus komt Wilders wel wat in de buurt door dit te beperken. Maar Wilders is ook tegen niet gesubsidieerde migratie. Daarmee is zijn standpunt rechts-conservatief.

Mijn conclusie is dus dat Wilders zijn beweging het verdient om gevolgd te worden vanwege de economische standpunten en de bepleite verkleining van de overheid. Veel punten dienen nog verdere uitwerking en het is dus afwachten of Wilders niet verwordt tot een “Nieuw Conservatief”. Op persoonlijke vrijheden mag Wilders nog wel wat verbeteren. Al begrijp ik dat Wilders zijn eigen vrijheid ook ondoenlijk wordt beperkt door gewelddadige groeperingen die tegen de menselijkheid zijn.

Voor klassiek liberalen en libertariërs die uit Principe niet niet-stemmen biedt Wilders mogelijk wel een serieus alternatief voor de sociaal-liberale partij VVD. Het is echter afwachten of Wilders een beweging kan neer zetten waarin zowel conservatieven, liberalen en “hippie’s of the right” zich zullen gaan thuis voelen.

Door Hans

7 REACTIES

 1. Geert Wilders is voor vrijheid van meningsuiting maar ik vind nu dat hij te ver gaat met het plaatsen van "de beruchte strips uit Denemarken" over o.a. de islam en de profeet Mohammed op zijn site. Door het plaatsen van deze "strips" zal hij heel wat agressie en emoties opwekken bij de Nederlandse Moslims. Ik hoop dat dhr. Wilders nu extra beveiliging krijgt boven de strenge beveiling die er momenteel al is, want ik vermoed dat er nu heel wat Moslims zijn die dhr. Wilders duidelijk willen maken dat hij nu te ver is gegaan.
  Ik als niet gelovige nuchtere Nederlandse vind ook dat dhr. Wilders nu te ver is gegaan en dat hij schade heeft veroorzaakt in onze multiculturele samenleving. Wij Nederlanders willen op een rustige en vredige manier met "Niet Nederlanders" omgaan, maar op deze manier wordt het ons niet mogelijk gemaakt. Bedankt Wilders voor deze aktie.

 2. dhr. wilders is inderdaad voor vrijheid va n meningsuiting. ik vind dit heel goed, we mogen in ons eigenland toch wel zeggen wat we vinden. dat dhr. Wilders hiermee de multiculutrele samenleving schade heeft veroorzaak vind ik helemaal niet. welke multiculturele samenleving? ik vind absoluut niet dat we goed met elkaar om gaan in deze samenleving.en dat heeft ook er mee te dat wij nederlands maar over ons heen laten lopen en alles goed vinden.

 3. Multicultureel ???

  Ik zie moskee’s de grond uitschieten,
  en hulp word er veelvuldig geboden bij inburgering.

  Maar desondanks halen alle marokaanse vrouwen hier elkaar eerst op voordat ze naar de supermarkt gaan.

  Nederland heeft geen eigen cultuur meer, we zouden eens iedereen moeten verplichten klompen te dragen en in molens te wonen en als werk schepenbouw aan te nemen. Even kijken hoe multicultureel nederland dan reageert.

  Want waar is de nederlandse cultuur ??

 4. [3] deze is verdwenen op het moment dat de nederlanders die de "nederlandse" cultuur hoog moesten houden het slecht betaalde en het vuile werk niet meer wilde doen en het lieten opknappen door de gastarbeiders. dus dat de "nederlandse" cultuur verdwenen is is dus onze eigen schuld. trouwens mijn schoonmoeder haalt mijn vrouw ook op om boodschappen te doen, wat is daar mis mee? heb je ooit wel eens echt contact met moslims en dan bedoel ik ben je wel eens bij een moslim familie over de vloer geweest, moet je eens proberen voor dat je zulke dingen schrijft. misschien moeten we hier in nederland eerst maar eens weten waar we over praten voordat we een mening geven. wij hebben de vrijheid om een mening te geven en niet om het te misbruiken zoals dhr. wilders dat doet.

  zomaar [7] reageerde op deze reactie.

 5. [vomu] "misbruiken zoals dhr. wilders dat doet."

  Vrijheid van meningsuiting kun je niet ‘misbruiken’; een dergelijk moreel oordeel is op zich niet immoreel maar kan niet leiden tot inperking van die vrijheid, tenzij het een oproep tot geweld is, hetgeen bij Wilders niet het geval is.

  De ontvangers van het bericht kunnen wél verkeerde conclusies trekken. Probleem van de ontvanger, niet van de zender.

  Uiteraard is het zo dat Wilders, net als iedereen die een bericht verspreidt, mag verwachten dat die akties niet zonder gevolgen blijven.

 6. @wieger [5]: Beste Wieger , de toenmalige gastarbeiders zijn hierheen gehaald , door dat de productie te veel manuren vergde , en er onder de Nederlanders veel jongeren waren die door studeerde , dus meer en beter opgeleide toch minder mensen die aan de lopende band werkte !!!.

  Dit moet je niet vergeten het verhaaltje wat jij neerpende is kul , natuurlijk wilden de lager opgeleide Nederlander wel het vuile werk doen als het meer betaalde , toch productief was er te weinig volk , om de productie te handhaven die toen nodig was , arbeidintensief .

  Vandaar de gast arbeiders , de fout is gemaakt door de linkse partijen in ons midden , om toe te staan TOT NU TOE , dat deze mensen hun familie en bruid(gom) hierheen konden halen.

  Waar geen voorwaarden aan werden gesteld , aan integreren , enz.
  Deze mensen hadden vanaf het begin , verplicht hun eigen broek opmoeten houden .

  Houdoe wor

Comments are closed.