Over de defacto afschaffing van de Nederlandse Grondwet.

Tegenover Vrijspreker.nl heeft Frans Weisglas vorige week eerlijk toegegeven dat onze Nederlandse Grondwet straks ondergeschikt wordt gemaakt aan de europesche grondwet. [1]

Desgevraagd meldde Eric Trinthamer (ook VVD) dat onze grondwet ‘wel blijft bestaan…’. [2]

Bij overeenstemming is er natuurlijk geen conflict. Bij verschil tussen beiden, geldt de Europesche Grondwet en is onze Nederlandse grondwet krachteloos (=zonder juridische waarde).

De Grondwet vormt de basis voor de Nederlandse parlementaire democratie. In de Grondwet zijn de bevoegdheden van het parlement, de regering, de provincies en de gemeenten vastgelegd. Daarnaast zijn in de Grondwet de grondrechten en plichten van alle Nederlanders opgenomen. De Grondwet kan alleen worden gewijzigd nadat zowel de Eerste als de Tweede Kamer de wijziging tweemaal hebben goedgekeurd. Na de eerste stemming wordt de Tweede Kamer ontbonden. Na nieuwe verkiezingen is in de tweede stemronde een tweederde meerderheid in Eerste en Tweede Kamer nodig om de grondwetswijziging te aanvaarden.” [3]

De basis van de Nederlandse parlementaire democratie wordt, door de Europesche Grondwet, buitenspel gezet ZONDER TWEE-DERDE MEERDERHEID van de kamers en zonder enige aandacht van de pers!

Dit is de grootste grondwetswijziging sinds de instelling van de grondwet, en niemand vertelt het volk, dat we voortaan slechts een provincie van De Verenigde Staten van Europa zullen zijn. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italie zijn samen goed voor een ruime meerderheid, en zij kunnen straks in Nederland op veel gebieden de dienst gaan uitmaken!

We worden verkwanseld door onze bestuurders en volksvertegenwoordigers, en niemand praat er over.

Als dat geen groot nieuws is…

Alleen al het feit, dat de politici en media daarover het liefst zwijgen of gaan ‘draaien’, is reden genoeg om NEE te stemmen bij het referendum!!

1. https://www.vrijspreker.nl/b…

2. https://www.vrijspreker.nl/b…

3. http://www.regering.nl/tref…

1 REACTIE

  1. Het heeft me steeds verbaasd hoe overdracht van macht aan Brussel mogelijk is zonder herziening van de Nederlandse grondwet. De macht van een regering berust immers op een kiezers-mandaat voor een beperkte periode. De door het volk aan de regering verleende macht is DUS niet overdraagbaar. Wil de regering (een deel van) de Nederlandse souvereiniteit overdragen, dan is dat mogelijk ná wijziging van de Nederlandse grondwet. Waarom wordt deze m.i. zo fundamentele kwestie zelden/nooit aan de orde gesteld? Zie ik iets over het hoofd? (ik ben geen jurist …)

Comments are closed.