Frans Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer ontkende bij een uitzending van Barend en van Dorp dat de Nederlandse Grondwet ondergeschikt is aan de EU-Grondwet.

Hij zei dat dit niet zo was, WANT wij houden onze eigen grondwet!

Ja, dank je de koekoek! Natuurlijk “houden” we die. We gaan niet al die boeken verbranden! Maar zelfs als we ze blijven gebruiken, kan alles vanuit de superstaat EU overruled worden.

Er staat onder andere in Artikel I-6 (versie 24 oktober 2004):

Het recht van de Unie:

De Grondwet en het recht dat de instellingen van de unie bij de uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.

Wat moeten we nu denken van de Voorzitter van de Tweede Kamer?

Zou hij ook de EU-Grondwet nog niet gelezen hebben? Hoe kan hij er dan vóór zijn?

Zou hij het niet begrepen hebben? Daar lijkt hij me te slim voor.

Zou hij al manipuleren? Daar begint het op te lijken.

Maar we zullen hem ons probleem doorsturen en gelegenheid gaven hierop te reageren.

—————————————–

P.S. Lord Rees-Mogg noemde in ons artikel van j.l. zondag “Zijn wij gekken, bestuurd door leugenaars?” ook nog:

“Article 15a: “The constitution . . . shall have primacy over the law of the memberstates”

http://www.libertarian.to/N…