Net als libertariërs wil hij niet in de collectivistische massa van de EU verzuipen.

In het NOS nieuws werd bekend gemaakt dat Geert Wilders nu met zijn programma naar buiten gekomen is.

Nieuwsgierig luisterden we verder, en we moeten zeggen dat het beter was dan we hadden verwacht. Het is in ieder geval mijlenver beter dan het soft-getut dat we tegenwoordig van andere politici horen.

Er waren een aantal punten die (nog ??) niet in overeenstemming zijn met het libertarisme. Dat zou een zwakheid in het programma kunnen zijn, maar het kan ook zijn dat een nadere verklaring dit bezwaar kan opheffen of verkleinen.

Het is ook moeilijk voor een politicus om in één stap ineens helemaal consequent alle fundamentele principes te aanvaarden. Laten we hier het voordeel van de twijfel gelden.

En laten we zelf studeren, laten we proberen Wilders c.s. aan het studeren te brengen, en laten we in open discussies proberen de echte fundamentele feiten/juistheid te ontdekken.

We zien graag libertarische meningen over de Onafhankelijkheidverklaring van Geert Wilders tegemoet. U kunt het stuk downloaden via http://www.geertwilders.nl

In ieder geval is Geert Wilders het met ons eens dat het aanvaarden van de EU-Grondwet een ramp voor ons allen betekent. Hij gaat grootscheeps campagne voeren voor EU-NEE stemmen, net als wij van plan zijn.

Dit is een punt waarop we hem zeker voor 200 % kunnen en moeten steunen.

Wij zullen proberen met Geert Wilders in contact te komen, al weten we nog niet hoe we onze e-mail ECHT onder zijn aandacht kunnen krijgen. De man in een cel krijgt zoveel mails en is zodanig gehandicapt, dat het moeilijk zal zijn deze belangrijke mail op zijn waarde te schatten.

We blijven even op zijn reactie wachten.

Ideeën van bezoekers aan de Vrijspreker zijn natuurlijk meer dan welkom.