Vanzelfsprekend wordt er strenger gestraft en gezocht naar belastingontduikers dan naar ‘gewone’misdadigers. twee voorbeelden en een beetje hoop:

De Nederlandse zwartgeld spaarders, waarvan de namen via diefstal (onwettig bewijs) in handen kwamen van de Nederlandse fiscus, werden tot bij de Hoge Raad achtervolgd om ze tot een bekentenis te dwingen. Niet geschroomd werd om de druk op te voeren en die ‘arme’ spaarders thuis op te halen en op het politiebureau te verhoren. En wat was nou eigenlijk hun misdrijf: de ontvangen rente was niet aangegeven, of sinds enkele jaren, slechts de 1,2 % vermogensbelasting over de waarde van die zwarte tegoeden. Big deal. Waarmee ik maar wil zeggen dat de ontduiking bijna net zo erg is als een moord ( op een belasting inspecteur).

In Rotterdam moeten dierenartsen hun administratie openstellen voor de gemeentelijke ontvanger: om te kunnen controleren of er een flutbedragje aan hondenbelasting berekend kan worden over honden die niet zijn opgegeven aan de fiscus. Los van dat er nu mensen hun zieke hond niet meer naar de dierenarts brengen; wil ik maar zeggen dat dit door de staat een overschrijding is van de door de Registratie Kamer opgelegde privacy regels ( evt van de honden) is, maar de fiscus staat boven die regels.

De vlaktaks in Oost Europa en Letland: 12 tot 18 % gaat de buurlanden niet in de kouwe kleren zitten. Duitsland schijnt er al veel last van te hebben en denkt aan corridors om daar ook een lage vlaktax in te voeren. Zou mooi zijn, vanwege de Euro is er geen concurrentie meer in valuta beleid en geen concurrentie wie de stevigste munt heeft. Met concurrentie naar de laagste (vlak) tax zou er weer wat verbetering kunnen komen. Moet er niet een EU grondwet komen die alle tarieven harmoniseert, want dan wordt het automatisch het hoogste. Dus u weet wat u binnenkort moet gaan stemmen!

2 REACTIES

 1. Mijns inziens is na een vrijwillig stelsel van belasting betalen het beste stelsel niet de vlaktaks, waar iedereen eenzelfde percentage betaalt, maar een stelsel waarbij iedereen dezelfde som betaalt ( met een belastingvrije voet.)
  Wordt een dergelijk stelsel gevolgd, dan kan ten opzichte van het huidige stelsel:
  – controle zeer sterk verminderd worden
  – kunnen de meeste accountants en belastingadviseurs hun kantoren sluiten
  – kan het aantal belastingambtenaren zeer sterk verminderd worden
  -zal het merendeel van de belastingrechters naar huis kunnen
  – een halt toegeroepen worden aan de emigratie van bekwame Nederlanders
  Hugo van Reijen

  oercentage betaalt, maar

 2. Misschien is het een idee voor de belastingdienst om een hondenkliklijn te openen. Iedereen die zijn vriend, buurman of
  oom met een hond ziet lopen, kan de kliklijn bellen, die dan nagaat of de betreffende persoon wel hondendenbelasting betaalt.
  Nog een beter idee is het de hele hondenbelasting af te scahffen.
  Hugo van Reijen

Comments are closed.