De overheid en tientallen ‘maatschappelijke organisaties’ willen ons laten geloven, dat biologische voeding beter voor ons en beter voor het milieu is. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Miljoenen euro’s belastinggeld worden er tegen aan gesmeten. Sinds de eko-lobby voormalig minister en thans vice-premier Brinkhorst ervan heeft weten te overtuigen dat biologisch geproduceeerd voedsel goed is voor de mens, het dier en het milieu worden we bedolven onder propaganda zoals de televisiespot “biologisch, eigenlijk heel logisch”. De meest wilde plannen worden gelanceerd om het biologische spul aan de man te brengen. Naast de gebruikelijke subsidies voor boeren en ‘belangenbehartigers’ ligt zelfs het afschaffen van de BTW op eko-producten in het verschiet. Biologische producten zijn namelijk duurder dan gangbaar geproduceerde voedingsmiddelen en de overheid wordt geacht, met belastinggeld uiteraard, om de zunige Nederlander toch die duurdere spullen door de strot te drukken. Een vorm van dwangvoeding, die nota bene in de Europese Verordening voor de biologische productie expliciet wordt verboden….

Inderdaad, ook hiervoor is Europese regelgeving opgesteld. In een lijvige verordening zijn alle productievoorwaarden vastgesteld, waarbij the bottom line is: geen gebruik van kunstmest en geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, in combinatie met de zogenaamde ‘grondgebonden landbouw’, wat zoveel betekent als niet meer dieren houden dan past bij de hoeveelheid grond die gebruikt kan worden voor de aanwending van de mest van die dieren. Een krinloopgedachte, wat tegenwoordig met een mooi woord ‘sustainable’ wordt genoemd en gebaseerd is op de hersenspinsels van Rudolf Steiner de grondlegger van de antroposofie. In de praktijk betekent dat, dat de productie van groente, fruit, vlees en zuivel ongeveer 50% duurder is dan bij de gangbare landbouw. Niet erg rationeel en derhalve zeker niet logisch dus. Door het opleggen van beperkende maatregelen zijn de boeren niet in staat het maximale rendement uit de hen beschikbare productiemiddelen te halen. Daarbij moet ook nog eens worden bedacht, dat het gebruik van kunstmest geen enkel negatief effect op het milieu heeft. In tegendeel, door het gebruik van kunstmest kan op een zeer effectieve en efficiente manier de bodem vruchtbaar worden gehouden. Immers, met kunstmest worden alleen die mineralen aan de bodem toegevoegd, die het gewas daadwerkelijk nodig heeft. Het grappige is, dat Rudof Steiner al in 1924 het gebruik van kunstmest afwees, lang voordat kunstmest op grote schaal zijn intrede in de landbouw deed. Over de mogelijke effecten wist hij destijds helemaal niets. Het feit, dat de eko-aanhangers klakkeloos de mening van de onwetende en ondeskundige Steiner overnemen, geeft de hele eko-beweging een soort sektarische bijsmaak.

Voor chemische bestrijdingsmiddelen, die in Nederland metname worden gebruikt om schimmels te weren, geldt eigenlijk hetzelfde. Het is de meest effectieve manier om op grote schaal een monocultuur te kunnen handhaven en heeft geen bewezen negatieve effecten voor milieu of voor de gezondheid. Biologische akkerbouwers die deze middelen niet mogen gebruiken, zijn vaak gedwongen de oogst of te laten mislukken, of de gewassen vroeger te oogsten met alle gevolgen voor het rendement natuurlijk. Ook al niet erg logisch dus.

De combinatie van de grondgebondenheid en de lagere opbrengst betekent, dat voor dezelfde productie een grotere oppervlakte vereist is. Da’s ook al weer niet logisch. Zou men wereldwijd overstappen op de biologische productie, dan kan je je serieus gaan afvragen of de gehele wereldbevolking nog wel gevoed zou kunnen worden en daarvoor niet nog eens miljoenen hectares bos moeten plaatsmaken voor landbouwgrond.

Wat wel logisch is bij biologisch, is dat de kringloopgedachte die achter het grondgebonden landbouw principe ligt, in de praktijk natuurlijk helemaal niet werkt. Er is een grotere markt voor plantaardige biologische producten dan voor biologisch vlees. Gevolg daarvan is, uiteraard, een tekort aan mest. Met toestemming van de overheid wordt die mest vervolgens gewoon aangevoerd vanaf niet-biologische bedrijven.

Wat ook wel logisch is, is dat biologische fruittelers niet graag zien dat wurmen en ander ongedierte de appels aanvreten en ze daarmee onverkoopbaar maken. Zelfs de grootste groene geitenbrijer wil een mooi glimmend appeltje zonder pieren. Met toestemming van de overheid wordt er in de biologische boomgaarden dus vollop gespoten met o.a. koper. Da’s een zwaar metaal en schadelijk voor mens en milieu. Het gesproei met koper is zelf zo erg, dat appelsorteerbedrijven hun installaties na het sorteren van bio-appeltjes grondig moeten reiningen om te voorkomen dat gangbare appels onder de zware metalen komen te zitten.

Het ultieme bewijs, dat biologische voeding absoluut niet gezonder is dan gewone voeding werd enkele jaren geleden al geleverd. Toenmalig minister van Volksgezondheid Els Borst besloot, dat de Nederlandse consument niet op de hoogte moest worden gesteld van het feit dat biologische eieren een te hoog gehalte aan dioxine bevatten. Dat was namelijk slecht voor het imago van het biologische troeteldier. De volksgezondheid was van ondergeschikt belang.

Biologisch is klaarblijkelijk de logica van ambtenaren en politici, niet van rationele individuen.

2 REACTIES

 1. sterker nog, biologisch spul is ook nog eens knap giftig. Planten kunnen niet weglopen van roofdieren die hen belagen, de planteneters. De voornaamste manier waarmee zij zich tegen aanvraat kunnen verdedigen is het aanmaken van giftstoffen of enzymen die ze onverteerbaar maken. Planten zijn doorgaans gigantische chimsche installaties om levensgevaarlijk gif te produceren.
  Met landbouwgif wordt voorkomen dat planten worden aangevreten en het vergif gaan aanmaken. Zonder vegif, biologisch, gebeurt dat wel. Zo zitten er in biologische selderij iets van 1000 X zoveel kankerverwekkende stoffen als in bespoten spul. Planeteters als cavia’s bijvoorbeeld eten nooit dezelfde planten achtereen maar wisselen steeds. Daarmee wordt voorkomen dat planten zich gaan beschermen door gif aan te maken en dat cavia’s teveel van een bepaald gif binnen krijgen.
  En verder is 99,9 % van het gif dat planten bevatten afkomstig van de plant zelf, de rest is lanbouwgif.

  Sommige planten zoals gras wllen wel tot een bepaalde hoogte aangevreten worden omdat ze grazers moeten aantrekken die mogelijke concurrenten voor zonlicht opruimen. Zonder grazers worden grasvlakten bossen en dat vindt gras niet zo prettig.
  Als er echter teveel grazers komen en dat merkt het gras door overbegrazing, dan gaat het enzymen aanmaken die het onverteerbaar maken zodat de grazers ondaks een volle maag toch uitgehongerd raken en wegtrekken.
  Acasia bomen doen ook zoiets. Giraffen knabbelen hier en daar aan een boom en lopen door zodat de druk op die bomen normaal gesproken laag blijft.
  Echter, op sommige plekken waar teveel giraffen rondlopen gaan de acaia’s hetzelfde doen als gras zodat die beesten letterlijk verhongeren met een volle maag.
  Het schijnt zelfs dat acasia’s elkaar waarschuwen als ze aangevreen worden. Als 1 boom wordt aangevallen dan scheidt deze een stof af die door de andere bomen wordt opgepikt zodat de hele omgeving dat enzym aan gaat maken.

  Dat wilde ik even kwijt.

 2. die hele biologische tering bende is de grootste onzin die bestaat en kost alleen maar geld. stop biologische bedrijven nu het nog kan

Comments are closed.