Blauwdruk voor een nieuwe superstaat
De Europese Unie is er klaar voor. U ook?
Commissies, Comite’s, Autoriteiten, Agentschappen, Bureau’s, Instituten, Fondsen, Centra, Netwerken en Projecten van de EU:

CEDEFOP, EUROFOUND, EMA, ETF, EWWD, EMEA, HBIM, EU-OSHA, CdT, EUMC, EAR/ECHO, OLAF, EFSA, FVO/VBB, CFCA, EMSA, EDA, EASA, ENISA, EIPPC, MAHB, ECCAIRS, CEN, ISS, EUSC, EUROPOL, EUROJUST, JRC, MARS, ERLAP, ECB, EURATOM, BELMR, MERCATOR, IRRM, ITU, IE, IPSC, IES, IHCP, IPTS, COST, ESO, EMBL, EUREKA, ESW, COCOLAF, EPA, SIS, IDA I, IDA II, IDABC, TESTA, ENCP, REITOX, ENL, ETSI, ECN, ERCEG, CENELEC, ECTRA, ERO, EURESCOM, ERC, ESA, EUMETSAT, EUROPEES OCTROOIBUREAU, EUR-LEX, CARE, BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COMITÉ VAN DE REGIO’S, 5 SEAS 1 FUTURE, BALTIC SEA GROUP, CAPITAL CITIES/REGIONS, FROM CONVERGENCE TO COMPETITIVENESS, GREEN INNOVATION IN ACTION, METREX AND LISBON REGIONS, KNOWLEDGE REGIONS, STUTTGART REGION, NATURAL EFFECT REGIONS FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION, BRATISLAVA REGION, VALENCIAN REGION, PARTNERS ON INNOVATION, REGIONS FOR CHANGE, REGIONS FOR NEW DEVELOPMENT HORIZONS, REGIONS OF ROND POINT,
RUP PLUS, THE GATE OF THE EAST, ESEC, NAT, ECO, SOC, REX INTE, SMO, TEN, CCMI, GROUP I, GROUP II, GROUP III, ETUC, CESLINK, COMITE DOUANEWETBOEK, EETF, EGGS, EUROSTAT,COMTE VOOR BEHEER VAN VISSERIJ EN AQUACULTUUR, WTECV, RCVA, GFCM, SCIENTIFIC COMMITTEE FOR DESIGNATIONS OF ORIGIN, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND CERTIFICATES OF SPECIFIC CHARACTER, HIGH-LEVEL CANCER EXPERTS COMMITTEE, PERMANENT COMITÉ VOOR LEVENSMIDDELEN, WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VOOR DE MENSELIJKE VOEDING, EIB, EOF, EIF, EIB GROUP, ERP-EIF DACHSFONDS, CORDIS, EBRD, ESCB, ECB, EUROSYSTEM, ETSC, CAC, EFTA, EDPS, EUROPESE OMBUDSMAN, EUROPESE REKENKAMER, HOGE CONTROLE INSTANTIE, EUROPESE HOF VAN JUSTITIE, EUROPESE COMMISSIE, EUROPEES PARLEMENT, EUROPESE RAAD VAN MINISTERS, AGIS (GROTIUS, OISIN, STOP, HIPPOCRATE AND FALCONE), PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS, TACIS, TEMPUS, MEDA, AL INVEST, URB-AL, ALFA, CULTUUR 2000, RAPHAËL, KALEIDOSCOPE, ARIANE, MEDIAPLUS, EURES, EFRO, ESF, FIOV, EOGLF, COHESIEFONDS, INTERREG III, LEADER+, EQUAL, URBAN II, DOUANE 2007, INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE, ETAP, CARNOT, SAVE, JOULE-THERMIE, ALTENER, EUROPEES PROGRAMMA INZAKE KLIMAATVERANDERING, FIFTH R&D FRAMEWORK PROGRAMME, PEACE, ENERGY STAR, SURE, SIXTH RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME, GALILEO, INOGATE, TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN, EL.1, NG.1, NG.2, NG.3, NG.4, NG.5, SYNERGY II, FISCALIS, HERCULES, PERICLES, GROTIUS, EUROPE-ACTONPLAN, STOP, DAPHNE, OCTOPUS,
SIGMA, eEUROPE 2005, e-OVERHEID, e-LEREN, e-GEZONDHEIDSZORG, e-BUSINESS, e-INCLUSIE, IDA-PROGRAMMA,
INFO2000, EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITY, EURID, ANIMO, SHIFT, CIS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, EUROPASS, EURYDICE, ALFA-PROGRAMME, EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE FOR YOUNG PEOPLE, GMES, METOP-1, ERS-1, ERS-2, STAR 21, , EDCTP, EPRD, PfA, RESAL, ISPA, SAPARD, SOLIDARITEITSFONDS VAN DE EUROPESE UNIE, EROP, EIC’s, RCI’s, BIC’s, OPET, COOPECO, ELTIS, POLIS, ” EUROPE AGAINST CANCER ” PROGRAMME, OPERATIE ARTEMIS, OPERATIE CONCORDIA, POLITIEMISSIE PROXIM, EUFOR, HEADLINE GOAL 2010, EUROPEAN CAPABILITY ACTION PLAN, BATTLEGROUPS, NATO RESPONSE FORCE, EUROPEES BUREAU VOOR BEWAPENING, ONDERZOEK EN MILITAIRE VERMOGENS EDA, EUROPEAN SCHOOLNET…

P.S.:
Onze politici, raden van bestuur, directeuren, directeuren-generaal, secretarissen, secretarissen-generaal, voorzitters, vice-voorzitters, bestuursleden, stafleden, wetenschappelijk medewerkers, beleidsmedewerkers, projectleiders en overig personeel, willen u bij voorbaat danken voor uw investering in hun maandelijkse salaris.

http://europa.eu.int/scadpl…

Column door “Barbaarpapa”

2 REACTIES

 1. > Van de Deense Europarlementarier Bonde, die tegen de EU is, bereikt ons dit nieuws !
  —————————————————————————-
  > The Swedish vice-president for the Commission, Margot Wallström cannot
  > keep
  > her promise. The list of all the members working in the Commissions 3000
  > working groups are still kept from the public.
  > And the the European Travelling circus continues in the fight to abolish
  > the travel funds.
  >

 2. [1]
  Dat parlementaire reiscircus, dat machteloos tegen zijn gedwongen reizen ageert, gaat na de aansluiting van de nieuwe lidstaten geen 200 maar ca. 600 miljoen Euro per jaar kosten.

Comments are closed.