Nicolai argument 10:
Europa met een socialer gezicht.
Laatste van deze serie van 10 Overheidsargumenten.
Dit laatste argument (later op nummer 3 geplaatst!) klinkt het mooist en is een van de gevaarlijkste. Staatssecretaris Atzo Nicolai noemt immers het woord “sociaal” maar bedoelt “socialistischer”
Zie Begrippenlijst van de Vrijspreker in rechterkolom op de Vrijspreker)

“Volgens de grondwet moet Europa zich richten op ‘volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang.”
Het lukt de regering in den Haag nog niet eens om dat te bereiken. Zouden ze dan in Brussel wel voor de Nederlandse volledige werkgelegenheid kunnen zorgen?

De enige juiste oplossing om voor volledige werkgelegenheid te zorgen, namelijk dat de staat zich helemaal terugtrekt uit de economie, scheiding van staat en economie, is iets wat geen enkele politicus wil. En die oplossing wordt door een extra bestuurslaag, boven Den Haag, dus alleen maar moeilijker.

Dan de kreet “sociale vooruitgang”. Dat willen we allemaal. Als het maar sociaal is en niet socialistisch!

Atzo:”Ook moet de Unie sociale rechtvaardigheid en gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen”
Ik hoop dat ze zich niet gaan bemoeien met de verhouding tussen mij en mijn vrouw! Ook hier is weer bedoeld “socialistische rechtvaardigheid”, en dat willen we helemaal niet. Nog los ervan dat het een contradictie is!

Atzo:‘Op het terrein van de sociale zekerheid is een ‘noodrem’ ingevoerd. Als Nederland vindt dat een Europees besluit onze sociale zekerheid in gevaar brengt, kan Nederland de beslissing terugsturen. We houden het laatste woord over ons sociale zekerheidsstelsel.”

Over de betrekkelijkheid en geringe zekerheid van de noodremprocedure hebben we het al eerder gehad in deze serie. Daar komt nog bij dat de EU-Grondwet niet eenduidig is in alle artikelen over het sociaal beleid. Ze spreken elkaar zelfs tegen zoals professor Harry Verbon al op 10 maart in de Volkskrant aantoonde.

Overigens is dat argument van: “We kunnen wetsvoorstel terugsturen” een van de meest gebruikte argumenten van de diverse politici. Tevens een van de grootste leugens. Ze mogen het wel terugsturen, maar de Commissie zegt dan gewoon: “Dan toch maar” en het gaat gewoon door! Dat terugsturen is dus helemaal niets!

De EU-Grondwet brengt meer socialistische bemoeienis en minder zekerheid.

Bij alle tien de argumenten van de overheid moeten we dus constateren dat wij beter af zijn zonder die EU-Grondwet.
Het grote gevaar blijft dat de 90 % kiezers die niet goed weten waarover het gaat, of thuis blijven, of door verkeerde voorspiegeling van zaken verkeerd stemmen.
Laten wij in ieder geval ons best doen om goede voorlichting te geven en duidelijk te maken dat men bij twijfel de zaak moet stoppen.
Dus wel stemmen, en dan EU-NEE
——————————————————–
Voor objectieve voorlichting zie ook http://www.eunee.nl
——————————————————–

Vorige argumenten:

Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1:Meer democratie in Europa. https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Uw “greep”op Brussel
NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht met de Europese grondwet.https://www.vrijspreker.nl/b…

Samenwerken,JA, Ondergeschikt NEE!
NicolaÏ argument 4 (van 10):
Beter terroristen en criminelen bestrijden. https://www.vrijspreker.nl/b…

Moet Brussel Nederlands asielbeleid bepalen?
Nicolai argument 5 (van 10):
Een beter asiel- en migratiebeleid.https://www.vrijspreker.nl/b…

Zijn uw rechten in goede handen?
Nicolai Argument 6: Uw rechten in de grondwet
https://www.vrijspreker.nl/b…

Nicolai simplistisch of Manipulerend?
Nicolai argument 7 *): Een sterker Europa in de wereld
https://www.vrijspreker.nl/b…

Hand op de knip!
Nicolaï argument 8. De hand op de knip met de Europese grondwethttps://www.vrijspreker.nl/b…

Vertrouwt u de overheid
Nicolai argument 9 : Europa dichter bij de mensen.

Denk na! De EU-fuik staat open.
Nicolai argument 10:
Europa met een socialer gezicht.