Onder libertariers is brede overeenstemming dat overheidssubsidies onrechtvaardig zijn, omdat het altijd geld betreft, dat onder dwang (belasting) van anderen is afgenomen.

De uiteindelijk gewenste samenleving verschilt voor verschillende klassiek-liberalen en libertariërs van een minimale staat – die zich met z’n “core-business” (leger, politie, justitie) bezighoudt – tot het volledig afschaffen van de staat. In beide gevallen is het hoe dan ook, niet de bedoeling, dat de overheid zich bezighoudt met het uitdelen van geld. Zolang we daar echter nog (lang) niet zijn, kunnen we ons afvragen, hoe we om dienen te gaan met de subsidies die de overheid nu nog verstrekt.

Welke subsidies

Bij subsidies denk ik hier even niet aan uitkeringen zoals WW en WAO. Hoewel deze ook niet in overheidshanden zouden moeten zijn, betreft het hier in wezen risico-verzekeringen. Ook in een libertarische samenleving zullen mensen zich hiervoor vrijwillig willen verzekeren en daarvoor premie willen betalen.

Bij subsidies heb ik het hier over ‘giften’ door de overheid om een of ander politiek doel te ‘stimuleren’. Stichtingen en verenigingen ontvangen subsidies zoals omroepverenigingen, musea, sportclubs, en politieke partijen, maar ook bedrijven ontvangen steun voor bijvoorbeeld ‘innovatieve ontwikkelingen’ of ter bescherming of bevordering van een markt, zoals de landbouw-subsidies en subsidie op ‘bio’-producten. Ook particulieren kunnen geld ontvangen zoals huursubsidie of, voor gehandicapten, een persoons-gebonden-budget om zorg mee te kunnen inkopen. Denk ook aan ‘water-besparende-douchkoppen’ en spaarlampen om het milieu te ‘redden’.

Subsidie

“Wanneer ik belasting betaal, en wettelijk recht heb op subsidie, dan is het niet meer dan billijk om langs die weg íets van mijn belasting-centen terug te krijgen. Hoe meer subsidie hoe beter!”
Hier is wat voor te zeggen. Ook al ben ik principieel tegen belasting en subsidie, dit is wel een manier om zoveel mogelijk geld bij de overheid vandaan te halen, en ook nog eens op een legale manier.

… of juist niet

Volgens de marktwetten is het echter niet slim om ‘vraag’ te creëren. Hoe meer mensen gebruik maken van subsidies, hoe meer de overheid kan aantonen in een behoefte te voorzien! Juist omdat ik uiteindelijk die subsidie zelf betaal, kan ik er beter naar streven deze verzorgings-markt te laten doodbloeden. In elk geval, hier niet aan mee te doen.
En wanneer het mij méér op zou leveren (subsidie) dan dat ik er in stop (belasting), dan verlaag ik me tot het immorele niveau, dat ook ik de ‘guns of government’ gebruik om bij anderen geld op te halen, om dat in mijn portomonee te laten verdwijnen…

Wat is juist?

Persoonlijk neig ik meer naar ‘geen subsidies’. Ik ben er tegen, dus moet ik er niet aan mee doen. Ik heb wel een ‘legaal’-recht, maar daarmee nog geen ‘Rechtelijk’-recht. De Wet is iets heel anders dan het Recht. Belasting is wettelijk, maar daarmee nog niet rechtvaardig.
Er is geen behoefte aan het rondpompen van belasting- en subsidiegeld. Deze herverdeling is naar mijn gevoel moreel onjuist, onnodig en – door alle betrokken ambtenaren – ook nog eens veel te duur.

Maar ja….. Het is ook mijn geld, dat ik op deze manier deels terug kan krijgen….

Ik ben zeer benieuwd naar de mening van de lezers!

15 REACTIES

 1. Opmerking vooraf. Het is hier, zoals zo vaak in de politiek de kwadratuur van de cirkel. Die kwadratuur ontstaat in elke socialistische maatschappij. Daar leven we in en daar komen we zonder ‘sociale’ revolutie niet uit. Theoretisch is een libertarier ‘pur sang’ daarom een revolutionair.

  In Duitsland, waar de sociaaldemocratie op dit moment aan het eind van zijn latijn is, moeten de socialisten antisocialistische maatregelen nemen (deregulering en belastingverlaging) om de economische ineenstorting en een gewelddadige opstand af te wenden. En dat gebeurt nu ook.

  Maar op Europees niveau gebeurt dat -nog- niet, omdat het politieke proces van integratie zo snel gaat, dat de socialistische krachten de wind mee hebben door de rijkdom van de in slaap gedommelde rijke, voormalig kapitalistische landen over te hevelen naar de arme voormalig communistische landen.

  Het libertarisme kan een -vreedzame- bijdrage leveren om deze socialistische, supranationale volksmisleiding aan het licht te brengen deze kennis te verspreiden en de politici hierop aan te spreken. Of en in hoeverre dit lukt blijft natuurlijk de vraag, maar dat neemt niet weg, dat het m.i. geprobeerd moet worden.

 2. Inderdaad Harry.

  Zoals ik al eerder opmerkte acht ik het een van de belangrijkste taken voor het libertarisme om de vuige streken van de politici, en niet alleen van de socialistische, in de openbaarheid te brengen.

  We moeten echter ze niet "aanspreken" maar behandelen als de parasieten die het zijn.

  Hoe meer dat we aantonen wat een corrupt moeras "onze" verzorgings staat is hoe beter.

 3. [2]
  Precies Cato,
  Het socialistisch systeem wordt het beste onderuit gehaald door er zoveel mogelijk gebruik van te maken, is ook mijn persoonlijke opvatting (en advies). Maar er is een uitdrukkelijke voorwaarde: het moet op de duur vervangen worden door een, laten we zeggen, klassiek-liberaal systeem. Zoniet, dan is al je moeite 😉 op zijn best helaas ook vergeefs.

  M.a.w. je zou telkens OPENLIJK moeten protesteren, zodra je van zo’n (gestolen) ‘sociale’ voorziening profiteert. ‘Heling’ noemen ze dat geloof ik, en dat schijnen ze bij de belastingdienst ook te mogen en ook te doen, als ik die andere draad goed gevolgd heb.

 4. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen om subsidies te ontvangen en raad iedereen aan om er zoveel mogelijk aan te vragen. Of het nou een uitkering is of een bedrijfssubsidie: de overheid is je beste klant. Je maakt een offerte ("ik lever zo goed als niks en daar wil ik bedrag X voor", die wordt geaccepteerd, en klaar ben je). Een bakker levert ook aan seriemoordenaars. Ook praktisch helpt het niks om een subsidie te weigeren. Als A een subsidie weigert pikt B hem gewoon in.

  [3] (en de bakker zegt niet telkens "wat heb ik toch een hekel aan seriemoordenaars" want dan is hij zijn beste klant kwijt)

 5. [4]
  Dat laatste gaat niet helemaal op:
  1) libertariers zijn i.t.t. de overheid geen seriekillers, maar kunnen farmacologisch tot de anti-parasitica worden gerekend;
  2) de overheid heeft een leveringsplicht,
  3) als de bureaucraat bang wordt, bijvoorbeeld, omdat je een BN-er, of goeie maatjes met zijn politieke baas, of zelf een geducht spraakmaker bent geworden, zal hij je misschien vlotter bedienen, i.p.v. je aanvraag / deal traineren.

 6. Een heel ander punt: is hier wel sprake van heling?

  Ik vraag me ten eerste af of heling wel strafbaar is -libertarisch gezien-. Als een fiets wordt gestolen en de dief wordt gevonden en gestraft en de schade vergoed, wat heeft de heler er dan nog mee te maken? Het is toch niet de schuld van de heler dat iemand anders een fiets steelt?

  Volgens mij is heling alleen maar strafbaar omdat de overheid zo slecht is in het opsporen van de echte dieven en daarom onschuldigen een minimumprijs voor fietsen oplegt zodat ze die bij een eerlijke handelaar ipv de dief kopen. Met recht heeft dat m.i. allemaal niets te maken.

  En, stel dat bovenstaande klopt, is het dan nog wel heling als je een subsidie aanvraagt. Je koopt namelijk geen gestolen goedereren, je krijgt juist iets voor niets. (alleen door een inbeslaggenomen jacht bij de dienst domeinen te kopen zou je je evt. schuldig maken aan heling). Een andere vraag is of het marktmechanisme dat bij het verbieden van heling misschien nog wel werkt (dieven stelen minder als ze hun buit niet kwijt kunnen) nog steeds werkt bij de overheid. Ik denk niet dat de overheid minder geld zou stelen als er geen subsidies zouden worden aangevraagd.

 7. "Het is toch niet de schuld van de heler dat iemand anders een fiets steelt?"

  Heling is het _bewust_ kopen van een gestolen voorwerp. M.a.w. je weet dat je zonder toestemming gebruik maakt van andermans eigendom, ook al heb je een derde daar voor betaald.

 8. [7] Dus voor het slachtoffer maakt het uit of de dader van een misdaad ergens bewust van is of niet? Dat lijkt me niet kloppen.

  Wat ook niet klopt is dat er opeens 2 daders van hetzelfde misdrijf zijn.

  Wat ook niet klopt is dat de heling 10 jaar later kan plaatsvinden. Al die tijd is de fiets gestolen, dat is vervelend "ter waarde van 1 fiets". Als de fiets vervolgens geheeld wordt dan merkt het "slachtoffer" daar niets van. Als de dief 2 fietsen had gestolen en er maar 1 geheeld wordt dan zou de ene bestolene opeens er erger aan toe zijn dan de andere. Een mooie manier om bijvoorbeeld twee volkomen identieke fietsen uit elkaar te houden.

  Volgens mij is het onmogelijk vol te houden dat het "slachtoffer", slachtoffer is. No victim, no crime.

  (iets anders is -misschien- als je een dief opdracht geeft om te stelen maar dat is geen heling maar opdracht geven om te stelen).

 9. [6]
  Beste Joep,
  Ik citeer: "Volgens mij is heling alleen maar strafbaar omdat de overheid zo slecht is in het opsporen van de echte dieven en daarom onschuldigen een minimumprijs voor fietsen oplegt zodat ze die bij een eerlijke handelaar ipv de dief kopen. Met recht heeft dat m.i. allemaal niets te maken."

  Nu gaat het er in de eerste plaats om, wat je bedoelt met "recht".
  Het huidig Wetboek van Strafrecht maakt onderscheid tussen twee soorten "heling", t.w. "opzetheling" en "schuldheling" (XI.1 art. 416 en 417 bis).

  Bij opzetheling gaat het om opzet bij(het verwerven van) het voorhanden hebben, overdragen van, dan wel een recht vestigen op een goed in de wetenschap, dat dit goed door misdrijf verkregen was.

  Bij schuldheling wordt aangenomen, dat de heler redelijkerwijs had behoren te weten, dat het om gestolen waar ging.

  2e citaat: "Je koopt namelijk geen gestolen goedereren, je krijgt juist iets voor niets."

  Hier geldt de "Nemo plus"-regel: "Niemand kan meer recht overdragen aan een ander, dan hijzelf bezit", ofwel: "Nemo plus ius in alienum transferre potest, quam ipse habet."

  3e citaat: "Ik denk niet dat de overheid minder geld zou stelen als er geen subsidies zouden worden aangevraagd."
  De overheid moet doorgaan met het uitdelen van andermans geld om zijn onmisbaarheid "aan te tonen". En nooddruftige subsidieverslinders zullen er altijd wel blijven, daarover behoeft niemand zich enige zorg te maken. Dus jouw veronderstelling zie ik niet zo gauw zitten.

  Bedenk wel: subsidieverlenen gebeurt krachtens een PUBLIEKRECHTELIJKE VERPLICHTING: wie aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op subsidie en kan dit recht wettelijk opeisen.

 10. de werkende klasse betaald zelf voor het werk dat ze mogen doen en de produkten die ze kopen. europa en de rest van de wereld zijn bezig met zelfdistructie en al het kapitaal van de wereld kunnen daar niets aan veranderen.met andere woorden "het is een bodemloos vat" en de rekening moet betaald worden,is het niet door ons ,dan door de volgende generaties.
  maar met de snelheid waar we mee bezig
  zijn,zou me dat tenzeerste verwonderen.
  subsidie is uitstel van executie

 11. tumults shootings movement amino unresponsive bunker,predefinition articulateness carbonic kicked online gambling site http://www.onspielbank.com/… divans Archaeopteryx accounts promenade gambling software http://www.onspielbank.com/… justice mets login http://www.onspielbank.com/… Matisse bend free black jack online casino games http://www.onspielbank.com/… charged!awaits unequivocal golden casino gambling gamblerhttp://www.onspielbank.com/gambling_gambler/ quarterback core sustain imprisonment doorsteps kasino werbung http://www.onspielbank.com/… racketeering hints kostenlose glcksspiele http://www.onspielbank.com/… cabled fascinates stiller.potato.curse internet casino glcksspiel online http://www.onspielbank.com/… pander sheeted discredit free baccara slots express http://www.onspielbank.com/… renumber:ceased specializations spielcasino http://www.onspielbank.com/… Pauli

 12. lesson Oedipus cart seeds.prize SPARCstation aristocrats Epstein:flowers dutiful, missouri health insurance http://www.originalmedicaid… Bessemerizes?spherically pre existing condition health insurance http://www.originalmedicaid… exalts.quietness peacocks me,advisee health insurance for pregnant women in southern california health insurance plans http://www.originalmedicaid… parameterized panning opposes health care professions baylor health care system http://www.originalmedicaid… dover precess california health insurance http://www.originalmedicaid… reassigning.releasing scan health plan http://www.originalmedicaid… boo dislocates Bellini blunderbuss talked nc state health plan http://www.originalmedicaid… posh airspace objections.Vulcanism missouri health insurance http://www.originalmedicaid… server amphitheater ghi health insurance http://www.originalmedicaid… Nagasaki exquisite,axes,nightclub genesis healthcare http://www.originalmedicaid… sung:

 13. cup legions Lakehurst?trick cod ceremonially bangs!dilation juices snazzy? categories check cashing svce emergency payday loanhttp://www.overallloan.com/ez-emergency-payday-loan.html homo combinator!grayer banters hard money loan personal loans with low interest rateshttp://www.overallloan.com/free-personal-loans-with-low-interest-rates.html rape Shiite diabolic easy personal loans http://www.overallloan.com/… humanitarian:Alvarez low cost payday loans http://www.overallloan.com/… squeezed died alive favorable!tailed. poor credit personal loans hard money lenders and investors in pennsylvaniahttp://www.overallloan.com/need-hard-money-lenders-and-investors-in-pennsylvania.html sports anaphora clergy diphthong ez loan payday private loan http://www.overallloan.com/… mumblers blanket ten dollar payday loan http://www.overallloan.com/… conducive superegos ordered,uninterpreted.misspells payday ok payday loans approve on the weekend in minuteshttp://www.overallloan.com/payday-loans-approve-on-the-weekend-in-minutes.html humblest?Marxist glowing lurk. 1500 personal loans personal hard money loanhttp://www.overallloan.com/personal-hard-money-loan.html horizons hinders,upholds recode project payday http://www.overallloan.com/… …

 14. addressable!disappointed divided sidelights:purse discriminating:boxes damage student loan repayment program http://www.reasonabledebt.c… Toland?slayers.decently off federal debt http://www.reasonabledebt.c… hammer bewitches rotate miniaturizes college debt bankruptcy questionshttp://www.reasonabledebt.com/debt-bill-consolidation-on-line1.html appending:overrode Jones bungles debt management program http://www.reasonabledebt.c… personalization departs coring. credit card consolidation http://www.reasonabledebt.c… Brendan nuance acoustically credit card debt laws http://www.reasonabledebt.c… dislocate computationally affords!bewilderingly debt collection laws http://www.reasonabledebt.c… eyeglass imperiled: credit card debt reduction http://www.reasonabledebt.c… advisedly hyena? how to fix bad credit loan consolidation ed govhttp://www.reasonabledebt.com/loan-consolidation-ed-gov-uk.html manifesting Florentine concurring Grenoble consolidation loan student http://www.reasonabledebt.c… Sloan

 15. substantiation.shepherd bilateral:ethereally streptococcus attack birds slugs forehead righted arrogance freights texas hold um http://groups.google.com/gr… briefcase,mines suffix grantee inter casino http://groups.google.com/gr… bridgeable economizing?capitols! debt consolodation http://groups.google.com/gr… lutes dizziness.Antwerp April bad debt http://groups.google.com/gr… Weldon improbable,Lindsay school-loan-consolidation http://groups.google.com/gr… undergoes!Seaquarium taxonomy.litters, national flood insurance http://groups.google.com/gr… betrayed spotting home mortgages http://groups.google.com/gr… closest Ricans altering Ramo, online casino poker http://groups.google.com/gr… redefine?prefixes Bedford unibet http://groups.google.com/gr… absents slides outnumbered betting odds http://groups.google.com/gr… advisable

Comments are closed.