Onze minister van Justitie heeft het volk (vertegenwoordigers van kerk, onderwijs, vrijwilligers en zorg) toegesproken. Een paar opmerkelijke standpunten:

Het schier onoplosbare probleem van de filevorming kan wellicht worden opgelost als mensen in de baas zijn tijd in de file staan. Dan kunnen de werkgevers creatief naar oplossingen voor het fileprobleem zoeken.
Op zich heeft hij hier een punt. Werkgevers zijn inderdaad veel beter in het bedenken van oplossingen dan de overheid. Wat hij echter voorstelt, betekent een toename van arbeidskosten van minstens 12% (7 uur productief i.p.v. 8 uur per dag). Dat is opmerkelijk met de vergrijzing voor de boeg. We moesten juist langer gaan werken en immigratie bevorderen om de economie draaiende te houden. Bovendien levert een prijsverhoging van 12% natuurlijk niet direct het concurrentievoordeel op dat de BV-NL nodig heeft.

Met het filevoorbeeld wilde hij aangeven dat problemen vaak opgelost kunnen worden door een andere bril op te zetten.
We moeten niet meer aan de overheid vragen: “hoe los je mijn probleem op”, maar “wat heb ik nodig, zodat ik mijn probleem kan oplossen”.
We vragen de overheid wat we nodig hebben. En zij geeft dat. Zij heeft een onuitputtelijke bron van geld.
Of bedoelt Donner dat bedrijven ook 12% minder belasting gaan betalen, als ze het file-probleem oplossen? In dat geval stel ik voor om ALLE burgers en bedrijven gewoon hun eigen geld te laten houden, en dat wij dan voortaan zelf onze eigen problemen wel op lossen.
Misschien leest Donner tegenwoordig wat vaker de Vrijspreker…?

Donner zei verder dat volgens hem het mensbeeld, ontstaan tijdens de Verlichting, verouderd is. Dat mensbeeld veroorzaakt momenteel onoplosbare tegenstellingen tussen eigen belang en maatschappelijk belang. Maar de overheid kan een nieuw mensbeeld niet per decreet opleggen. Dat moeten mensen in de samenleving zelf doen.
Tijdens de verlichting ontstond het mensenbeeld van de individuele mens, die geen kuddedier en geen ‘eigendom’ van de koning of van de baas is. Blijkbaar staat dat inzicht haaks op wat Donner verstaat onder “maatschappelijk belang” of “algemeen belang”. Blijkbaar weet “het algemeen belang” beter wat goed voor ons is, dan dat wij zef dat weten.
Wil koning Donner terug naar de mideleeuwen? Gelukkig ziet hij wel in, dat onze gedachten VRIJ zijn, en dat het hem niet lukt déze zomaar naar zijn willekeur te veranderen zonder onze toestemming.

Vragen rond zingeving en waarden kan de overheid niet beantwoorden, zei hij. Wel wees de minister erop dat organisaties in de samenleving die zich bezighouden met zingeving, zorg, onderwijs of belangenbehartiging zich Europees organiseren, anders verliezen ze aan invloed. Hij brak bij die gelegenheid ook een lans voor Europa. Nationale regels zijn ontoereikend om genoeg bestendigheid te bieden. We kunnen politiek niet meer definiëren in nationale termen. We kunnen daarom alleen maar winnen bij de Unie, aldus Donner.
Dus, organisaties die zich bezighouden met zingeving en waarden verliezen aan invloed wanneer ze niet europees georganiseerd zijn. Invloed op wie? Wat hebben ze nu dan aan invloed? Stel dat Nederlandse clubs invloed hebben op Nederlandse patienten, scholieren, belangengroepen, en Duitse clubs op de duitsers, hoe wordt hun invloed dan groter door europesche organisatie? Of bedoelt hij invloed van die clubs op de (EU-)overheid? Maar die kan zingevings-vragen juist niet beantwoorden. Of moeten belangenclubs het beleid gaan vertellen aan de overheid? En waar zijn dan al die beleidsmedewerkers voor nodig?
Met Europesche regels neemt de bestendigheid toe… ? Wat is in vredesnaam ‘bestendigheid’? Volgens het woordenboek is het “Duurzaamheid”. Duurzaamheid van wat dan?
Opmerkelijk genoeg leidt al deze verwarring automatisch tot zijn conclusie: We kunnen DAAROM alleen maar winnen bij de Unie.

Oh?

Ehh….., Oh!…. Oh ja. …. Toch? …. ?

Donner was de man die oorlog aankondigde bij een Nederlands NEE tegen de grondwet. Zijn collega Bot legde in Buitenhof zondag gelukkig uit, dat dat natuurlijk helemaal niet zo is.
Is er iemand die deze Excelentie nog wèl serieus neemt? Ik heb opnieuw geprobeerd er een touw aan vast te knopen, maar heb weer jammerlijk gefaald. Deze man moet wel uitmuntend geniaal zijn en ik ontzettend dom.
Of omgekeerd. Kan natuurlijk ook.

Telegraaf 25-april

1 REACTIE

  1. Als Donner nou eens naar Geilenkirchen zou verhuizen, of naar Kalkar, dan zou hij op weg naar Den Haag dagelijks lekker lang in de file kunnen staan. Maar dat zou ik er als opdrachtgevende belastingbetaler in dit geval best voor over hebben.

Comments are closed.