Nadat Jacques Chirac de EU dienstenrichtlijn had afgeschoten, is het project weer in handen van de Brusselse politici en ambtenarij.
In plaats van schrappen, komen er talloze regels bij!

De Engelse conservatieve Europarlementariër Malcom Harbour waarschuwt bij EUobserver voor de verstikkende administratieve rompslomp die de socialistische Eurocommissaris Evelyne Gebhart op 19 april zal presenteren.

In plaats van “land van oorsprong” gaat het de richting uit van “het land waar de dienst geconsumeerd wordt”.
Evelyne wil eerst een dertigtal verschillende diensten (verplicht) “harmoniseren”. Over vrijheid gesproken!
Malcom voorspelt dan ook dat het ingewikkelder dreigt te worden in plaats van eenvoudiger!
Evelyne beweert dan dat dit niet noodzakelijk het geval is, want de Commissie en het Europees Hof zullen het gewoon doorduwen!

Het Europees Parlement heeft nu een werkgroep ingesteld om de negen (9) comités die er aan werken te coördineren. In september moet het spul gereed zijn voor beslissingen in het Parlement.
Ruim na de Franse verkiezingen!

Waar je ook kijkt, het is overal in de EU een onbekwaam ritselen. Zelfs de insiders als Malcom Harbour zien het. Laat die jongens en meisjes toch merken dat je het niet met ze eens bent en dat je een einde aan die onbekwaamheid wilt.
Zorg voor een overweldigend EU-NEE.