Dezer dagen is de discussie over de graaicultuur van topmanagers weer volop aan de gang. Hoe is het mogelijk, dat hotemetoten zich geen bal aantrekken van de “openbare mening” ? Is er ook enig verband met de Europese integratie ?

Wel, de Europese politieke integratie, waar wij sinds het Verdrag van Maastricht in 1992 mee te maken hebben, heeft tot nu toe al geleid tot o.a. de volgende ontwikkelingen:
1) De uitbreiding van de EU tot 25 lidstaten en daarmee:
2) Vermindering van politieke invloed van de Nederlandse burger
3) Enorme toename van Europese regelgeving en bureaucratie, daardoor
4) Vermindering van economische activiteit in de EU-zone vergeleken met niet-EU-landen en verslechtering van de concurrentiepositie van de “rijke” EU-lidstaten in het algemeen
5) De drainage van economische welvaart van de rijke landen naar de nieuwe lidstaten
6) Stijgende werkloosheid in de “rijke” EU-landen en achterblijvende economische groei
7) Het afstaan van politieke soevereiniteit van de lidstaten aan Brussel
8) De invoering van de euro, hetgeen o.a. geleid heeft tot extra prijsverhoging en corruptie, nepotisme en zelfverrijking van de politieke elite inclusief die van de bureaucratie
9) Verzelfstandiging van overheidsmonopolies en “liberalisering” van de energiemarkt: bijvoorbeeld: NS, electriciteitsbedrijven
10) Vermindering van morele en politieke verantwoordelijkheid van de meeste individuele politici
11) Immigratieproblemen
12) Ernstige religieuze en etnische spanningen tussen bevolkingsgroepen

Dank zij het gehannes met de Europese politieke integratie, een socialistisch stokpaardje, mogen wij nu getuigen zijn van de verschijnselen van een algeheel moreel verval en afschuiven van verantwoordelijkheid, een graaicultuur, te beginnen bij de top van de maatschappij. Voor dit verval is in de eerste plaats de politieke elite verantwoordelijk. Het is diezelfde elite die de Nederlandse en Europese burgers nu oproept tot herstel van waarden en normen. Hij probeert hen ook te misleiden met het aanvaarden van een zogenaamde Europese grondwet, die het economische en morele maatschappelijke verval en de graaicultuur alleen nog verder zal versterken.

Het verband tussen de graaicultuur en de Europese integratie lijkt dus bepaald niet toevallig.

EU-grondwet ? Nee dus.

http://www.eunee.nl/

19 REACTIES

 1. De "graaicultuur" treedt in de eerste plaats op bij de overheid zelf.

  Van iedere ton Euro’s die een topbestuurder extra verdient pikt de overheid al snel zo’n 75.000 euro in. (52% inkomstenbelasting, 19% btw, en tal van andere heffingen en lasten).

  Over exhibitionistische zelfverrijking gesproken….

  Zou de overheid minder inhalig zijn, dan had de topbestuurder in kwestie slechts de helft van het huidige salaris nodig gehad….

 2. [1]
  Nu willen de politieke leiders de "topbestuurdes" fiscaal straffen….
  Hun machteloze gekrakeel is dan ook alleen voor de Buehne bedoeld.

  Terwijl dit politieke theater de ware oorzaken van de malaise probeert te verdoezelen, wordt steeds duidelijker, hoe de huidige politiek geconfronteerd wordt met het eigen falen uit het verleden.
  Desondanks hebben de regering en zijn handlangers het lef de burger het EU-ravijn in te willen loodsen.
  Want dat schijnt hun nog de enige manier, waarop zij voor zichzelf meer kansen kunnen scheppen hun eigen politieke toekomst veilig te stellen door anoniem op te gaan in de EU-politiek NV.

  In de applausmachine van een ca. 750-koppig parlement of in een ander Europees orgaan, is niemand meer herkenbaar, laat staan verantwoordelijk.
  [2]
  Who cares ? 😉

 3. De graaicultuur is inderdaad in de politiek en ambtenarij begonnen en is tevens in nog grotere mate voortgezet in de EU. Bestuurders van particuliere bedrijven moeten bij hunzelf nagaan of het wel ethisch verantwoord is om zulke hoge salarisverhogingen voor hunzelf te bedingen, terwijl het personeel wordt afgescheept. Dat is in mijn optiek immoreel. Maar dat is iets voor hun eigen geweten en voor de aandeelhouders.

  Voor overheidsgesanctioneerde monopolisten zoals NUON, Essent etc. is het echter niet alleen gewetenloos, maar ook nog eens diefstal, want de lokale overheden zijn de enige aandeelhouders, dus zijn de inwoners van die gemeenten dus de dupe. En dat is amoreel, totaal niet te accepteren.

 4. De politieke bonzen die er in slagen om op een Europese post benoemd te worden ontvangen een belastingvrij salaris. We leven in een regentencultuur waarin de burgers weinig meer te vertellen hebben en de Europese bonzen zich verrijken..

 5. Een ander mooi staaltje immoreel gedrag is de met veel tamtam aangekondigde actie van de Belastingdienst tegen het duo Barend en van Dorp. Niet dat ik die twee elk 9 euro-ton waard vind voor dat zeurprogramma. Maar ondanks dat megasalaris verdienen zij het bij een omroep die zijn inkomsten in de vrije markt verdienen moet en blijkbaar vinden RTL en adverteerders hen dat waard.

  Opeens is de belasting op de preekstoel gaan zitten om ‘graaiers’ aan te pakken. Dit terwijl de echte zakkenvullers in (semi) overheidsdienst met rust gelaten worden. Erg hypocriet van deze ‘meest betrouwbare’ overheidsorganisatie; laat ze liever langs gaan bij Marcel van Dam of Jack Spijkerman…

  Zie ook: http://www.telegraaf.nl/bin

 6. [6] [7]
  Collectivisme houdt automatisch in, dat anderen van hun individuele economische vrijheid beroofd worden. Het leidt dientengevolge op de duur altijd tot economische uitputting en armoede. Het collectivisme is dus per se een immoreel systeem.

  Als het vrijemarktmechanisme onrechtvaardig is t.o.v. degenen die niet (meer) in de positie zijn of lijken de dagelijks kost te verdienen, is elke loterij dat ook t.o.v. zijn verliezers. Maar het is oneindig veel beter dan het immorele collectivisme.

  Een beetje van allebei is vergelijkbaar met de kwadratuur van de cirkel: een totaal onmogelijke "constructie" die politici en andere parasieten (zoals bureaucraten, fraudeurs, klaplopers, luiwammesen) en domoren, etc. beloont van het gestolen geld, dat op eerlijke wijze door hard werken is verdiend. Dit leidt dus tot massale "verdomming" van het individu.
  Veel van de "uitwassen" van het marktmechanisme zijn te herleiden tot de invloed van het collectivisme.

  Het is of het één of het ander. "Sociale markteconomie" (de hoofddoelstelling van de EU) is de grootst denkbare ramp die mens en maatschappij kan overkomen.

 7. Dat het collectivisme immoreel is zie je al op heel kleine schaal: op school, de speeltuin van links.
  Daar werd groepswerk gepropageerd. Met z’n vieren natuurkundeproeven doen en berekeningen maken. Dankzij 2 bollebozen behaalden mijn persoon en een collega dommerik een hoog cijfer, hoewel we er niets van begrepen hadden. Degenen die het werk gedaan hadden werden gedwongen solidair te zijn met 2 personen die niets anders hadden bijgedragen dan overschrijven. Collectivisme: afgedwongen ‘solidariteit’: deel of ik schiet. Als het op zo’n kleine schaal al scheef is, dan zeker ook op grotere schaal.

 8. [9]
  Precies, de mensen in Europa worden van kindsbeen af door het collectivistisch systeem ge-indoctrineerd. Als iemand het waagt in dit systeem een ander geluid te laten horen, wordt hij letterlijk of figuurlijk afgemaakt.
  Dat zit al in de hele wet- en regelgeving ingebakken en wordt alleen nog maar erger. Alleen al in het afgelopen decennium is het aantal wetten en regels, tegelijk met het aantal bureaucraten verveelvoudigd.
  Burger en Bedrijf zijn volkomen afhankelijk geworden van een tot op het merg corrupte Bureaucratie.
  Je moet tegenwoordig bijna een ware doodsverachting hebben om een bedrijf te starten en voort te zetten, ook al zijn er bij, die nog een gaatje gevonden denken te hebben tot…

 9. Je kunt over dit onderwerp heel veel woorden vuil maken maar dat hoeft helemaal niet als je maar in je achterhoofd houdt dat al die "heren en mevrouwen" welke wetten maken om ons te kunnen bestraffen indien we iets fouts doen, allemaal WITTE BOORDEN criminelen zijn.

 10. Voor wat in Pleuropa te wachten staat, bestaat reeds vanaf 1947 een precedent … Met name in de vorm van de Federale Republiek van India.

  1. Daar heeft men met de maharajas ook "deal" gemaakt, zoals men dat hier straks ook met de gedegenereerde monarchien gaat doe.

  2. De "democratie" stelt geen eene bal voor, de defacto-macht komt bij de buraucratie en het ambtelijke apparaat te liggen, zowel als bij de semi-overheden (zoals de spoorwegen). Terwijl de "politici" aan deze intituties gehoorzaamheid verschuldigd zijn.

  3. Net als in India, zal ook hier de economie en industriele basis volledig in de slop raken en volledig STAGNEREN … dat in VERPAUPERING tot uitdrukking komt en waardoor Europa als wereldmacht ophoudt te bestaan.

  4. Binnen de Indiase federatie is echter slechts de deelstaat Kerala uitgesproken marxistisch.(dank zij op individualisme gebaseerde religien als Hinduisme, Sikhisme en Budishisme) Pleuropa echter, is nu reeds volledig neo-maristisch … Dat men derde-wegs noemt …

  De EU en Pleuropa beloven niets goeds …!

 11. EU is verplaatsing werkgelenheid
  is afbouw sociale voorzieningen
  is armen armer en rijken rijker
  ga naar school tot uw 30st
  ge komt toch niet aan de bak
  leef op kosten van uw ouders
  wanneer ge zonder werk valt
  vraag dan uw eutanasiekit
  en laat u op de australishe manier
  onder de grond stoppen
  goed voor de staat en het milieu
  dank voor u aandacht

 12. Kom tot zinne, bezie de feiten! Het aantal EU-ambtenaren in Brussel is net zo veel als het aantal gemeente-ambtenaren in Rotterdam. Dus waar begint het bureaucratieprobleem met alle belastingverhogende gevolgen. Bij gemeentes, provincies en Rijk.

 13. 10) Vermindering van morele en politieke verantwoordelijkheid van de meeste individuele politici

  Als er maar een kanaal is om ze op dingen af te rekenen als het niet naar wens gaat.

  O ja en Maverick, Barend en van Dorp zijn zo’n beetje dagelijks op TV en niet wekelijks.

 14. 2) Vermindering van politieke invloed van de Nederlandse burger

  Ik ben tegen elke dwang, of dat nou door een Nederlander is of niet.

  7) Het afstaan van politieke soevereiniteit van de lidstaten aan Brussel

  Nederland is best een socialistische heilstaat, goed als die een keer op zijn vingers wordt getikt af en toe, soms is het gewoon te dol aan het worden. Maar wel lullig dat alleen buiten Nederland daar kritiek op is, dus wat dat betreft graag meer mondigheid van de burgers.

  9) Verzelfstandiging van overheidsmonopolies en "liberalisering" van de energiemarkt: bijvoorbeeld: NS, electriciteitsbedrijven

  Wat is daar mis mee?

 15. De graaiculturen en het daarbij behorend moreel verval begon al tijdens het begin van de Gouden Eeuw rondom 1600 toen de VOC opkwam en in het kielzog de WIC en waar beide handelsondernemingen de wereldzeeen begonnen te bevaren en handelsroutes op te zetten.
  Doordat deze handelsmaatschappijen werden opgezet moesten er ook investeerders komen en waar in Nederland het bankensysteem werd op gezet en later meegenomen door koning William III naar Engeland na de verovering via de tocht naar Chatham en vanaf dat moment begon in Nederland het economische verval in te treden door de grote handelsconcurrent Engeland als zeevarende natie.
  Door de Engelse kolonisatiedrft in Amerika kwam gelijk het van Nederlandse oorsprong particuliere banken systeem terecht in Nieuw-Amsterdam dat door de Engelsen werd veroverd en veranderd in de stad New York.
  Dus de kredietcrisis en in elkaar storten van het financiele systeem in de V.S is een indirect gevolg terugkijkend in de geschiedenis van de hollandse handel en sjacherpraktijken van nooit genoeg hebben en altijd maar meer en nog meer.
  En daarvan uit komt de graaiculturen van hoog tot laag en het moreel verval vanaf het zogenaamde staatshoofd,regeringen en ambtenaren doorwerkend naar provinciale en gemeentelijke besturen en bedrijfsleven en dearbeiders.
  Het klopt precies dat Nederlanders geboren worden met een geldbuidel tussen de oren en geen beschaving en cultuur kennen,het is kopieergedrag door de eeuwen heen.
  De VOC staat voor “Vergaan onder corruptie” en zo zal het hedendaagse Nederland ook vergaan.

Comments are closed.