Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wil stemmen.
We kunnen niet alles van commentaar voorzien, maar willen toch interessante en belangrijke zaken melden.
U mag ook gegevens voor deze rubriek insturen. Zie verder.

Zelfs al is het mooi als “Alle Menschen werden Brüder” (zoals EU-volkslied), het is irreeel, zelfs gevaarlijk, dit via een super-overheid in Brussel te trachten te bereiken.

Uw eventuele bijdragen kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: EU-LARIA

30 april

Ratificatie van de EU-Grondwet in Duitsland is nu praktisch verzekerd. Een aantal deelstaten die tegen dreigden te stemmen zijn door Gerhard Schroeder omgekocht met de belofte dat deze Duitse Staten meer invloed in Brussel zullen krijgen. Ook zullen zij betrokken worden bij de benoeming van Rechters bij het Europese Hof van Justitie.

In Duitsland is geen referendum. 70 % van de Duitsers is tegen de grondwet, maar 70 % van de politici is vóór.
Ratificatie is gepland op tijdstip om de Franse (en Nederlandse) kiezers een ja-impuls te geven.
De Tweede Kamer ratificeert op 12 mei en de Eerste kamer twee dagen voor het Frans referendum.
Een eis van Peter Grauweiler om een Duits referendum te krijgen, is door het Duitse Hoge Gerechtshof afgewezen.

EU breekt suiker-afspraken en voert illegaal meer (gesubsidieerde) suiker uit dan afgesproken. Naar aanleiding van een klacht van de World Trade Organisation heeft de EU nu beloofd om op 22 juni met nieuwe voorstellen te komen. Ruim na het Franse (en NL) referendum waardoor er minder gevaar is voor invloed op het referendum.
Net zoals de afspraken over wat Nederland in de toekomst moet betalen, bepaald worden op 16 juni. De oorspronkelijke datum voor het NL-referendum (eind juni) is om die reden ook naar 1 juni verplaatst

14 miljoen werkers in EU in armoede. Jonge werkers boven de 16 jaar dreigen steeds meer in armoede te vervallen. Vooral in Nederland, Luxemburg, Portugal, Litouwen, Slowakije. In EU-kringen wordt gewerkt om meer druk te zetten op veranderingen in het sociale (lees: socialistische) stelsel.
En Jan Peter Balkenende met Atzo Nicolai blijven maar beweren dat we zelf de dienst uitmaken op sociaal terrein. Zelfs als je dit uit een zin in de grondwet zou kunnen opmaken, dan wordt het op andere plaatsen herroepen. En hoe vast zelfs in marmer gebeitelde afspraken zijn, zien we aan het Stabiliteitspact dat nu al waardeloos gemaakt is.

EU-Grondwet art. I-2
Het gedrocht stelt de “gelijkheid tussen mannen en vrouwen” in. Niet de gelijkwaardigheid. Nee, mannen en vrouwen worden in het Brave New Europe ‘gelijk’.
Helaas wordt nog niet verteld hoe de gelijkheid van mannen en vrouwen zal worden gerealiseerd.*)

De Europese Spaargelden richtlijn (=wet) zal per 1 juli aanstaande in werking treden. Dan moeten alle banken geautomatiseerd aan de belastingdienst ook rente opbrengsten van niet in Nederland woonachtige personen opgeven met: “identiteit en woonplaats van de gerechtigde, diens TIN (Tax Identification Number), geboorteplaats en datum, met informatie over de rekening en rentebetalingen.”
De belastingdienst geeft vervolgens deze gegevens aan de EU-lidstaat waar de gerechtigde is gevestigd.
U ziet hoe het al zonder de grondwet gaat. Als die aangenomen wordt, komt er nog een schepje bovenop!

Tsjechië heeft nog niet besloten of er wel of niet een referendum komt om de EU-Grondwet te ratificeren. De President Vaclav Klaus vindt het nog steeds jammer dat zijn land, dat zo lang onder (Russische) slavernij zat, dat nu net even vrij is, zich nu vrijwillig onder een nieuwe ( EU ) slavernij gaat stellen. Hij zou dus wel het referendum een kans willen geven. Maar veel politici vrezen dan een NEE-uitslag, en dringen aan op een beslissing door het Parlement.
—————————————————————-
*) Met dank voor toezending.

2 REACTIES

 1. Het gedoe rond de EU grondwet werpt steeds duidelijker licht op de rol van de diverse nationale parlementen in Europa. Als 70 procent van de Duitsers tegen de EU grondwet is en 70% van hun ‘vertegenwoordigers’ voor wil stemmen, dan klopt er iets niet. Elders in Europa meer van hetzelfde.

 2. [1] Maverick, je geeft een van de grootste tekortkoming aan van het hele proces rondom deze grondwet. Het zou een document van de mensen moeten zijn. Maar dat is het duidelijk niet. Het is door politici en ambtenaren opgesteld. En het wordt in te veel landen aan weer de politici overgelaten om er een oordeel over te vellen.
  Gelukkig kunnen wij in NL stemmen.
  Waar, voor mij, nog niet mee gezegd is dat je dus moet tegenstemmen. Er staan wel degelijk een aantal zaken in de grondwet die een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.
  Het wordt lastig beslissen.

  Overigens lees ik, samen met anderen, dagelijks een stuk grondwet online. Krijg je interessante discussies.
  Via: http://www.sargasso.nl

Comments are closed.