Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wilt stemmen.
We kunnen niet alles van commentaar voorzien, maar willen toch interessante en belangrijke zaken zo veel mogelijk melden.
U mag ook gegevens voor deze rubriek insturen. Zie verder.

Deze rubriek heeft de positieve inslag om NEE te stemmen en uw toekomst te redden, Niet om JA te stemmen en u over te geven aan de EU-superstaat.
Zelfs al is het mooi als “Alle Menschen werden Brüder” (zoals EU-volkslied), het is irreëel, zelfs gevaarlijk, dit via een superoverheid in Brussel te trachten te bereiken.
Desalniettemin zullen we ook ja-argumenten noemen ALS we van de rationele positieve waarde overtuigd kunnen worden.
Uw eventuele bijdragen kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: “EU-LARIE”
———————————————————————-

Donderdag 28 april

— In het Brussels hoofdkwartier van de EU zijn dank zij uw belastinggeld twee saunas gebouwd. Eén voor de 25 Commissarissen en één voor de gewone politici. Namens allen dank.

Jan Peter Balkenende begint te vrezen dat zijn spelletje om Nederland mak de EU-Grondwet te laten accepteren, mis loopt. Daarin verwijt hij dat de tegenstanders (de nadenkers) niet fair spelen. Maar zelf geeft hij geen echte feiten waarom die grondwet nu zo goed voor Nederland is en grote welvaart gaat brengen.

— Jan Peter Balkenende verklaart dat de EU-Grondwet zorgt voor een betere samenwerking in de EU zonder dat Brussel meer macht krijgt. Maar voor allerlei zaken waarover we nu nog een veto kunnen uitspreken, wordt dat bij aanname niet meer mogelijk en moet Nederland de wil van Brussel uitvoeren. Dus Brussel krijgt meer macht.
Nederland moet zich neerleggen (onder andere) bij wat er uitgemaakt wordt in Brussel over “mededingingsrecht, monetair beleid, en de HANDELSPOLITIEK”. Nou als dat niet meer macht naar Brussel is, dan weet ik niet wat het wel is.
Het is niet waar dat EU-Grondwet leidt tot hogere defensie uitgaven? Dan moet Jan Peter de les nog eens lezen. In art. I-41 staat “….. De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren.”
Liegt Balkenende? Of moeten we het hem uitleggen?
Jan Peter, het gaat om de FEITEN en niet om mooie woorden!
Maar het is een lange brief in de krant. Mogelijk komen we er uitgebreider op terug.

Atzo Nicolai speelde gisteren mee in Barend & Van Dorp. Het ging onder andere over de Samenvatting van de Grondwet. Toen hij geconfronteerd werd met de keiharde tekst dat de Nederlandse Grondwet ondergeschikt is aan de Europese, moest hij toegeven dat dat er wel zwart op wit stond. Dat was inderdaad “juridisch juist”, zei hij. Maar het was niet “politiek juist” en daar is verschil tussen.
Wat juridisch juist is, hoeft dus politiek nog niet juist te zijn! De redenatie en truc van een politicus! Ik hoop dat veel meer mensen begrijpen wat Atzo hier bekent.
Na een dergelijke bekentenis was de B&D-poll logisch:
81 % TEGEN de Grondwet en 19 % voor!

Tony Blair heeft nu gezegd dat het er niet naar uitziet dat Engeland de eerste 5 jaar op de euro zal overgaan. Zelfs hij heeft het vertrouwen verloren.

Franco Fratini is de EuroCommissaris van Justitie. Franco verklaart in een interview dat een FRANS NEE veel belangrijker is dan een ENGELS NEE. Want dan wordt het vormen van een superstaat zeker 18 maanden vertraagd!
Over een “dwerg” als Nederland wordt niet gepraat. Die vertellen ze wel wat er moet gebeuren.
“Neederland, let op uw saeck” Stem gewoon NEE en je bent altijd beter af.

—- Het bureau van het Europees Parlement in Nederland zet in de maand mei in de vier grote steden bussen en trams in om het publiek op te roepen op 1 juni mee te doen aan het referendum over de Europese grondwet. In totaal veertig bussen en vier trams worden daarvoor beplakt met grote stickers
staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) en het D66-Tweede-Kamerlid Lousewies van der Laan de gelegenheid om in een tram een uur lang studenten en scholieren te overtuigen van het nut van de grondwet.
Dus Buitenlandse EU-bemoeienis met het nationale referendum in Nederland.
Laat de regering deze buitenlandse beïnvloeding toe? Ik krijg het gevoel dat de Haagse politici dit alleen maar toejuichen en aanmoedigen.

— Het is opvallend dat allerlei (vooral op subsidie levende) organisaties erg voorzichtig zijn om een houding te bepalen t.o.v. de EU-Grondwet. Het is uiteraard gevaarlijk als je misgokt op de uitkomst! Je subsidie zou wel eens in gevaar kunnen komen.
Bovendien kun je dan of de regering de schuld geven, of de regering verwijten dat ze zich niet voldoende aan de bepalingen houdt. Werkgevers, vakbonden, milieu-clubs, Amnesty, vluchtelingen-organisaties, kerken,

XXX Gaarne commentaar en aanvulling.

4 REACTIES

 1. -FOR COMMISSIONERS ONLY ?
  Mag ik als belastingbetaler ook in die sauna’s ? Of wordt er entreegeld geheven voor de Commissie ?

  -HANDELSPOLITIEK OOK EXCLUSIEVE EU-BEVOEGDHEID
  Tijdens het Nederlandse Voorzitterschap hebben de grote lidstaten het voor elkaar gekregen, dat naast de douane-unie, de monetaire politiek, de mededinging, het gemeenschappelijk visserijbeleid OOK de handelspolitiek tot exclusieve bevoegdheid van de EU zal gaan behoren.

  De Ja-knikkers roepen, dat Nederland een open economie heeft en daarom de EU nodig heeft. Dit is pure ONZIN.

  De NEDERLANDSE handelspolitiek wordt na goedkeuring van de zogenaamde grondwet ONDERGESCHIKT gemaakt aan de handelsbelangen van de grote lidstaten.
  Immers, de lidstaten van de EU hebben nu al handelsbetrekkingen met andere landen zoals met landen van de Europese Vrijhandelsassociatie EVA (o.a. Noorwegen, Zwitserland, IJsland).

  M.a.w. na goedkeuring van deze zogenaamde grondwet kan Nederland met andere landen GEEN zelfstandige handelsaccoorden meer afsluiten, maar moet het handelsbeleid van de EU volgen.

  Over de macht van Brussel gesproken. Hoezo zou die volgens de Ja-knikkers niet toenemen ?

 2. [2] Dat de ‘volksvertegenwoordiging’ zo onwetend en arrogant doet komt omdat het al lang geen volksvertegenwoordiging meer is. Het parlement is gedegradeerd tot een belangenclub voor ambtenaren, politieke partijen en managers van grote bedrijven. Precies deze kliek heeft er belang bij om een ‘ja’ te krijgen zodat zij ongestoord kunnen toetreden tot de Brusselse oligarchie. Het dedain dat zij tonen naar de tegenstanders plus al het extra belastinggeld dat zij opeens aanwenden om nog meer propaganda-leugens in de media te strooien, bewijst voor mij het belang dat voor hen op het spel staat. Hun demagogie bewijst dat hun belang tegengesteld is aan dat van de Nederlandse burgers.

  Stem dus NEE en alles blijft zoals het vandaag is. Alleen de Grote Denker Donner meent dat als wij Nee stemmen, onmiddelijk de 3e wereldoorlog uitbreekt. Ach ja, de man is niet voor niets de Professor Zonnebloem van de politiek…

 3. [2]
  Ik zou er toch op willen wijzen Arjan, dat de discussie door de TEGENstanders op INHOUDELIJKE punten gevoerd wordt, terwijl de Ja-knikkers die punten -kennelijk meestal tevergeefs- trachten te ontgaan of te bagatelliseren.

  [3]
  Terecht wijs je op de funeste rol van het parlement, zodra het gaat over de belangen van de Nederlandse burgers. Ik zou alleen nog willen opmerken, dat zijn slechte imago er kennelijk toe geleid heeft, dat een kritische burger al spreekt over de ‘bazen’ van de Nederlandse Volksvertegenwoordiging, terwijl een volksvertegenwoordiger is gekozen zonder last of ruggespraak, d.w.z. geacht wordt onafhankelijk te zijn.

 4. [2] [4]
  De bazen van de parlementariers zijn natuurlijk "We, the people"!
  In elk geval, zo ZOU het moeten zijn.

  Het volk kan zijn vertegenwoordigers kiezen en ook weer wegsturen, wanneer ze niet meer voldoen. Zij vertegenwoordigen namelijk eigenlijk Het Volk…..

  Misschien moeten we in NL maar eens en nieuwe grondwet hebben. Één a twee A4-tjes lijkt me voldoende om de rechten van de individuele mens vast te leggen, en vooral veel beperkingen in te bouwen om ons te beschermen tegen de regering. Van hen heeft een volk over het algemeen aanzienlijk meer te duchten dan van een mogelijke buitenlandse vijand…

Comments are closed.