Uit China wordt al goedkope kleding geleverd.
De EU wil dit nu gaan bemoeilijken.

Een voordeel dat het meest spreekt voor de “minimale” inkomens wil de EU nu gaan verhinderen. Daarbij uiteraard gesteund door de Europese textielindustrie en vooral door de vakbonden.

De textielindustrie ziet natuurlijk liever geen concurrentie; dan kunnen ze hun prijzen hoog houden.

De vakbonden, bang voor ontslagen, laten blijken dat hun hypocriete solidariteit alleen maar betrekking heeft op hun eigen Nederlandse leden. Arme hongerlijdende Chinezen doen hen kennelijk niets.

Zowel de industrie als de vakbonden wijzen nu op het voorbeeld van de Verenigde Staten omdat daar al beperkende maatregelen genomen zijn.
De Nederlandse politici verschuilen zich lekker achter Brussel, zodat hen niet verweten kan worden dat ze protectionistisch bezig zijn.
Dit is een duidelijke reden om tegen de EU-Grondwet te stemmen. Het al moeilijk om in Nederland een politicus verantwoordelijk te stellen voor zijn daden en stemgedrag. Laat staan dat ze daarboven nog de gelegenheid krijgen hun handen in onschuld te wassen.

Zorg voor een grote opkomst om tot een overweldigend EU-NEE te komen.
—————————————————-
Voor meer EU-Grondwet informatie zie http://www.eunee.nl

11 REACTIES

 1. Hier een artikel in de NYT, over dit onderwerp.
  http://www.nytimes.com/2005

  Voor de US is het probleem niet zo zeer de afzonderlijke producten (bv textiel, waar in de US nog geen invoerbelasting voor geldt) maar dat de yuan gekoppeld is aan de dollar. Zo blijven de producten veel te "goedkoop" in de US. Marktwerking heeft hier geen kans. Hier protesteert de US danook tegen, maar Bush is tegen een invoerbelasting voor Chinese producten, omwille van de vaste wisselkoers.

  Voor de EU ligt de zaak wat anders. Omdat de euro tov de dollar wel is gewijzigd (dus ook tov de yuan), zijn de Chinese producten nog goedkoper geworden. Maar het EU probleem (mn voor Duitsland) bestaat hierin dat de importen van China uit de Eu flink terug lopen. Bv Duitsland had een handelsoverschot met China in de eerste maand van 2004 van $1.2miljard. Nu, eerste maand van 2005 is dit een handels tekort geworden van $300miljoen.

 2. [1]
  Ik ben geen econoom, dus misschien kun je me uitleggen:
  Wat heeft de koppeling van de yuan aan de dollar met gebrek aan marktwerking te maken ? Is het relevant waar een munt aan gekoppeld of op gebaseerd is ?
  En wat is er zo erg aan dat de EU (of de VS) profiteert van laaggeprijsde Chinese producten ?
  Zoals ik al zei, ik ben geen econoom, dus ik kan slechts mijn gezond verstand gebruiken, en als ik dat doe redeneer ik als volgt:
  Als 1 enkel produkt (bijv. textiel) goedkoper geïmporteerd wordt, betekent dit baanverlies voor de textielindustrie, maar de lagere prijs van textiel is voor de bevolking als geheel, en dus de economie als geheel, een veel groter financieel voordeel. Als er bijv. in Nederland 10.000 mensen in die industrie hun baan verliezen, en ze verdienden gemiddeld 2000 euro per maand, dan verliezen ze gezamenlijk 240 miljoen euro per jaar. Maar daartegenover staat bijv. een besparing van bijv. 50 euro per jaar voor iedere burger. Dan is de winst voor alle 16 miljoen inwoners: 800 miljoen – 240 miljoen = 560 miljoen euro per jaar. En dat geld kunnen we weer uitgeven of investeren, waardoor die 10.000 textielmedewerkers zeer waarschijnlijk weer een nieuwe baan vinden.
  Als alle produkten goedkoper kunnen worden geïmporteerd, kunnen ook alle prijzen omlaag. Dat betekent dan ook dat alle lonen met eenzelfde percentage omlaag kunnen, zonder koopkrachtverlies, en dat maakt ons land weer concurrerent.
  Ook denk ik dat wanneer handel geen voordeel zou hebben, mensen gewoon niet zouden handelen. Kennelijk werkt handel in het algemeen voordelig binnen een land, dus waarom zou dat niet opgaan voor handel tussen landen ?
  Dit is slechts mijn redenering als leek, maar iemand met een wat grotere economische kennis mag mij gaarne nader informeren.

 3. [2] "Wat heeft de koppeling van de yuan aan de dollar met gebrek aan marktwerking te maken?"

  De stelling zegt het zelf al, als de yuan gekoppeld en vastgezet is tov de dollar, bijvoorbeeld 1 dollar is 5 yuan, dan is dat op zichzelf een obstructie van de marktwerking. De valuta kunnen niet vrijelijk fluctueren.

  De yuan heeft nu een vaste wisselkoers tov de dollar. Als veel landen goederen uit China importeren (en China dus exporteert) dan hebben die landen yuans nodig. Aangezien China nu zelfs een positieve handelsbalans heeft met de wereld als geheel (China exporteert structureel meer dan dat ze importeren vanuit het buitenland), zou een vrijelijk fluctuerende yuan deze waarschijnlijk doen stijgen tov de dollar. De vraag naar de yuan stijgt namelijk, stijgende vraag, prijs van de valuta stijgt ook. Omdat China nu de yuan heeft vastgezet tov de dollar kan dit niet gebeuren dus blijft de yuan kunstmatig laag tov de dollar, en nog kunstmatiger laag tov de euro (omdat de euro maar blijft stijgen tov de dollar).

  Op zo’n manier blijven de prijzen kunstmatig laag (omdat de yuan nog steeds op 0.20 dollar staat in plaats van 0.5 of 1 dollar wat de vraag naar Chinese goederen zeker zal temperen), terwijl dit middels vrije marktwerking waarschijnlijk veel minder het geval zal zijn.
  Dat de VS en Europa protectionistische maatregelen nemen is dan wel te begrijpen, ze kunnen namelijk moeilijk de Chinese regering dwingen de vaste wisselkoersen los te laten (dat hebben ze trouwens wel gevraagd maar China gaat er voor alsnog niet op in, terwijl ze wel bezig zijn de Chinese economie wat te temperen omdat ze oververhit raakt, goh wat raar).

  De rest van je analyse kan ik niets op aanmerken.

 4. @ artikel:

  Ik denk dat het toch niet zo zwart wit ligt. Natuurlijk moet de EU als orgaan niet de economie regelen, maar omdat zij dat wel doen ‘beschermen’ ze de EU economie. Dit is niet helemaal hetzelfde als die verwerpelijke EU landbouwsubsidies die landbouwers uit de Derde Wereld verhinderd hun goederen te verkopen aan afnemers in de EU.

  De vaste wisselkoers van de yuan tov de dollar en indirect tov de euro kan indirect gezien worden als een economische handels ‘aanval’. Als je dan uitgaat van de aanval is de beste verdediging zou je kunnen stellen dat de vaste wisselkoers OOK een protectonistische maatregel is. China legt dus een bommetje onder de vrijemarktwerking omdat de rest van de wereld maar vrijelijk blijft importeren omdat China zo goedkoop is.

  De VS en zeker de EU zijn niet zonder schuld, China doet ook niets anders dan de ‘worst practices’ van de VS en EU na te doen, maar het komt neer op de haast kinderachtige constatering: wie is er begonnen?

  Deze gezonde socialistische gevolgen van free lunches die China uitdeelt gaan niet alleen ten koste van mensen in de EU of de VS maar net zo goed ten koste van de hardwerkende Chinezen die geen enkel voordeel hebben om al die yuans te verdienen die buiten China opmerkelijk weinig waard zijn.

 5. Ben net terug uit Shanghai,je gelooft je ogen niet wat er daar plaatsvindt.
  Daar kunnen we met onze Nederlandse instelling niet tegenop,we leggen het loodje. Een dollar was trouwens 8,3 yuan en niet 5 zoals hier wordt gesteld.

 6. [5] Waarom zouden we het loodje leggen? Stel dat ze *alles* beter en goedkoper kunnen in China, zouden we dan alleen nog maar importeren uit China totdat ons geld op is en dan van de honger sterven? Of zouden de Chinezen op een gegeven moment ophouden met exporteren naar Nederland omdat ze wel iets terug willen hebben en daarmee automatisch "het probleem" oplossen?

 7. [2] lijkt me dat Arend een duidelijk antwoord heeft gegeven (mijn dank)

  Het overige (handelsbalans) is alleen een constatering. Hier kun je, van de EU natuurlijk, de meest onvoorspelbare reacties op gaan verwachten. Ik denk als die EU wapenleveranties naar China van de agenda zijn. Dit soort reacties gaan komen.

  [5] Die struisvogelpolitiek van de EU (ook NL) en vakbonden komt ons nog duur te staan.

 8. [8]
  Zeker interessant, en ik kan het grotendeels volgen, maar ik snap zijn conclusie niet helemaal:

  "…it is theoretically possible that a particular innovation or improved skill level among certain foreigners will make Americans poorer on net. Even so, this possibility in no way overturns the truism that everyone, including Americans, benefits from having more options at his or her disposal…"

  Zegt hij nu dat het theoretisch mogelijk is dat Amerikanen netto armer worden, maar toch ook niet ?

 9. [9]
  P.S.
  Hij zegt aan de ene kant dat door lagere loonkosten de aandeelhouders van Amerikaanse bedrijven, dus Amerika in het geheel, voordeel heeft van vrijhandel, ook al vallen er massaontslagen. Ook geeft hij aan, zoals ikzelf al dacht, dat die lagere kosten voor bedrijven uiteindelijk lagere prijzen opleveren voor de Amerikaanse consument als geheel. En dat bedrijven alleen die activiteiten zullen exporteren, als hun werknemers in een andere baan voor een hoger loon kunnen werken dan wat de buitenlanders voor hun huidige werkzaamheden vragen (anders zouden ze hun eigen werknemers gewoon eenzelfde laag loon geven). Maar aan de andere kant lijkt hij toch te beweren dat Amerikanen theoretisch netto armer kunnen worden. Ik snap hem niet…

 10. [3]
  Ik snap ook dit niet helemaal. Dat de yuan een dollar waard is, mits China desgevraagd bereid is yuans tegen dollars te wisselen, is toch gewoon de objectieve waarde van een yuan ? En als de yuan een dollar waard is, is het dan voor het buitenland niet mogelijk om met dollars te betalen, of met het equivalent in euro’s ? Of zit ik hier complete onzin uit te kramen ?
  Libertariërs zijn vaak voorstanders van een goudstandaard, maar als een yuan i.p.v. aan 1 dollar bijvoorbeeld gekoppeld is aan 1 gram goud, en daarvoor inwisselbaar is, is dat dan ook concurrentievervalsing ?

Comments are closed.