De extreem Rechtse Jean-Marie Le Pen is nu in Frankrijk een campagne begonnen tegen de EU-Grondwet.
In contact met onze Franse Libertarische vrienden blijkt iets vreemds. Zij zijn zelf tegen die grondwet. Maar ze zijn ontzettend terughoudend om dat naar buiten te laten blijken.

Dit omdat ze bang zijn, ook voor extreem rechts te worden uitgemaakt.
Dit is een verschijnsel waar we in Nederland ook al wel eerder mee te maken hebben gehad. Het “FOK”, (Fascistich onderzoek Komittee ???) heeft libertariërs jaren geleden al verweten fascistisch te zijn.
Het FOK heet tegenwoordig anders, maar is nog steeds de via de Anne Frank Stichting gesubsidieerde linkse club die tegen alles is wat “niet links”is.

We hebben op de Vrijspreker al meer discussies gevoerd over de vraag of we “Moeten/kunnen samenwerken met de socialisten” of met wie dan ook, als die een zelfde detaildoel hebben als wij.
Ik dacht, (corrigeer mij) dat we wel tot de conclusie gekomen zijn dat we dat WEL moeten doen ALS we onze eigen identiteit kunnen uitdragen en duidelijk kunnen maken dat wij het niet op alle andere punten met die socialisten eens zijn.

Wel, ditzelfde zou dan moeten gelden voor onze Franse vrienden. Door NIET duidelijk alles in te schakelen tegen de EU-Grondwet, profiteren de politici om die grondwet er door te krijgen.
Le Pen heeft natuurlijk een aantal goede argumenten.
Hij noemt het creëren van een superstaat. Onze mening is dat de staat immoreel is, en een superstaat is super-immoreel. We zijn het eens.

Le Pen zegt dat de EU de nationale soevereiniteit vernietigt.
Wij gaan nog verder en stellen dat daardoor de individuele soevereiniteit ook nog meer wordt vernietigd.

De Franse President, Jacques Chirac zegt dat de grondwet een versterking is voor “sociale rechten” en “gelijkheid” over het hele continent.
Wij erkennen geen sociale rechten. Die uitdrukking is een contradictie want een sociaal recht maakt altijd een inbreuk op het individueel recht van een ander.
En gelijkheid is een grote crime waar op deze site al meer over is aangetoond.

Of er nu extreem rechtse personen, of extreem linkse personen eindelijk ontdekken dat de libertarische, objectieve, argumenten juist zijn, is niet belangrijk. De argumenten zijn juist.
En dan moeten wij die ook gebruiken. Met het gevaar dat we worden uitgemaakt voor socialist of voor fascist.
Het gaat om de werkelijkheid, het gaat om de feiten.

Daarom, wie die feiten dan ook naar voren brengt, wij moeten zorgen dat wij alles wat we kunnen doen om die EU-Grondwet tegen te houden, ook doen.

Daarom, werk er aan om meer mensen tegen te doen stemmen. Zorg voor EU-NEE.

12 REACTIES

 1. De Vrijspreker is “er” bijna. Ik, dorpsidioot, waan mij de Gids (zoals Mao?) en leid de gedachtenstromen in de goede richting.

  ER WORDT GESTELD
  “Onze mening is dat de staat immoreel is, en een superstaat is super-immoreel.”
  Voorzover ik Vlaemsch begrijp, betekent dit dat de staat immoreel en dus verwerpelijk is.
  Tot zover, hoop ik, kan de Hollandse liberteire lezer mij nog begrijpen.
  Indien de staat verwerpelijk is, dan is soevereiniteit van dat beest ook verwerpelijk.

  NEKST
  er wordt gesteld
  ” Le Pen zegt dat de EU de nationale soevereiniteit vernietigt. Wij gaan nog verder en stellen dat daardoor de individuele soevereiniteit ook nog meer wordt vernietigd.”
  Natuurlijk als voor liberteiren de staat een verwerpelijk beest is, dan is de NATIE, wat dat ook moge wezen (En André Alen, dat is een Belgische constitutionalist, mag in zijn broek scheiten), ook verwerpelijk. Nationale soevereiniteit kan dan ook niet bestaan.

  DAAROM
  stellen liberteiren dat nationale soevereiniteit de individuele soevereiniteit vernietigt.

  DUS
  nationale soevereiniteit is zever.

  VANWAAR
  dan dat gezever op De Vrijspreker betreffende het feit dat de soevereiniteit van Den Haag naar Brussel wordt overgeheveld? Indien de soevereiniteit zich nooit in Den Haag bevonden heeft, hoe kan ze dan van daaruit naar Brussel overgeheveld worden?

  Maar ik ben ook maar de DORPSIDIOOT. Merci, Jean-Marie! JE T’AIME, Jean-Marie! Gij hebt De Vrijspreker tot zinnige ideeën gebracht.

 2. Voor hen die Spaans lezen:

  La liste de discussion appartient à l’ADEL (http://libertariens.cjb.net)

  Quoting Ivo Cerckel <philmigrator@lycos.com>:

  > Je lis sur http://www.vrijspreker.nl/b… que les libertaires
  > francais n’osent pas rejeterla constitution du marche comique parce que Le
  > Pen veut ausi la rejeter. (Faré etait a Sofia, il y a huit jours, n’est-ce
  > pas?)
  > Personne ne semble avoir compris que Le Pen la rejette parce qu’elle viole la
  > souverainete NATIONALE tandis qu’un libertaire devrait la rejeter parce
  > qu’elle viole, tout comme la constitution de la 5me republique et des autres,
  > la souverainete INDIVIDUELLE.

  REACTIE VAN JABIAL

  Bravo pour cette explication, toutefois votre titre ne me plait guère. Le Pen
  est un socialiste comme un autre, et le fait qu’il ait réussi à bénéficier de
  largesses du système alors même qu’il est en dehors démontre que c’est un
  politicien au sens ignoble du terme.

 3. Dit was mijn volledige originele boodschap, voorafgegaan door de titel waarop Jabial negatief reageert:

  TITEL:
  Vive Le Pen! Re: La Constitution europeenne

  BOODSCHAP:
  Je lis sur http://www.vrijspreker.nl/b… que les libertaires francais n’osent pas rejeter la constitution du marche comique parce que Le Pen veut ausi la rejeter. (Faré etait a Sofia, il y a huit jours, n’est-ce pas?)
  Personne ne semble avoir compris que Le Pen la rejette parce qu’elle viole la souverainete NATIONALE tandis qu’un libertaire devrait la rejeter parce qu’elle viole, tout comme la constitution de la 5me republique et des autres, la souverainete INDIVIDUELLE.
  Alors que je comencais a desesperer pouvoir convaincre un jour les Zollandais de ce que la souverainete nationale n’existe pas, je constate qu’Hubert Jongen, dans son editorial de ce jour, SEMBLE enfin se ranger de mon cote.
  Pourquoi vous, avez-vous peur de Le Pen?
  Moi je remercie Le Pen, c’est lui qui m’a permis de convaincre les Zollandais.
  Pourquoi ne pas insister sur la difference et demontrer ainsi ce qui distingue les libertaires de l’extreme droite?

 4. [2]
  Idiote villageois,
  Veuillez corriger votre citation, parce qu’elle a ete inexacte et communiquer ca a votre correspondent et a nos amis libertaires.
  J’attendrai bien leur reponse ou/et celui de Jabial directement a Vrijspreker.nl.

  Bien cordialement,
  Harry

 5. Na meer dan 43 jaar gelijk halen, dat maak je niet iedere dag mee. Daarom kan er zelfs een vertaling af:

  DE TITEL WAS
  Leve Le Pen! Re: de Europese Grondwet

  DE BOODSCHAP WAS
  Ik lees op http://www.vrijspreker.nl/b… dat de Franse liberteiren de Europese grondwet niet durven verwerpen omdat Le Pen ze ook wil verwerpen. (Faré was in Sofia, niewaar?)
  Niemand lijkt begrepen te hebben dat Le Pen de grondwet verwerpt omdat zij de NATIONALE soevereiniteit schendt, daar waar een liberteir de grondwet zou dienen te verwerpen omdat zij, zoals de grondwet van vijfde republiek en alle andere, de INDIVIDUELE soevereiniteit schendt.
  Terwijl ik aan het wanhopen was om ooit de Ollanders te kunnen overtuigen dat de nationale soevereiniteit niet bestaat, stel ik vast dat Hubert Jongen, in zijn editoriaal van vandaag, zich eindelijk aan mijn zijde LIJKT te voegen.
  Waarom hebben jullie schrik van Le Pen?
  Ik bedank Le Pen. Hij heeft mij toegelaten om de Ollanders te overtuigen.
  Waarom wordt dat onderscheid tussen nationale en individuele soevereiniteit niet benadrukt en wordt alzo aangetoond wat liberteiren onderscheidt van extreem rechts?

  DIT WAS DE REACTIE VAN JABIAL:
  Bravo voor uw uitleg. Uw titel staat mij echter niet aan. Le Pen is een socialist zoals de anderen, en het feit dat hij van het systeem heeft kunnen profiteren, terwijl hij erbuiten staat, bewijst dat hij weldegelijk een politicus in de meest verwerpelijke zin van het woord is.

 6. Zowel extreem Rechts (Le Pen) als extreem links (Marijnissen) zijn tegen de grondwet.
  Waarom zijn de gematigden er dan nog voor???

 7. Waarom zijn de Franse Libertariers bang voor extreem rechts uitgemaakt te worden?? De argumenten van Le Pen hebben immers ook overeenkomsten met die van de Nederlandse SP.

 8. Het ziet ernaar uit dat de Franse libertariërs in de fuik van de linkse
  kerk zitten.Tragisch.

  Eenvoudig weergegeven komt het hierop neer :

  De slinksen werpen zich op als de
  verdedigers van "mensenrechten en humaniteit".Ook hameren ze onophoudelijk op WOII, Hitler en het
  nazisme.Links is tegen "racisme" en "voor democratie" en voor rechtvaardigheid.Hitler was daartegen.
  Hitler en het fascisme is het symbool
  van alles wat slecht is, het ultieme kwade.Wie tegen slinks
  is of anders denkt over "racisme,democratie, enz…" is
  dus PRO Hitler, is voor de gaskamers enz….

  Het is een soort van sensivity-training
  die het ‘m nog steeds doet : miljoenen
  durven openlijk niks zeggen wat tegen
  de linkse kerk ingaat uit vrees dat
  ze het etiket "fascist" krijgen opgeplakt en uit het publieke debat
  "geostraceerd" worden.

  Deze linkse taktiek is uitgedacht door
  een duivels intellect, de Italiaan
  Gramsci (tijdsverwant en geestverwant van Lenin, niet zo bekend maar op
  termijn veel invloedrijker) en door de Frankfurterschule.

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. [6] Kim,ik heb hierover een stukje in de maak. Het kan zijn dat mensen aan de linkerkant en aan de rechterkant in ieder geval proberen te denken. (Dat ze fouten maken is duidelijk)
  De grote middenmoot denkt niet. Daar zitten ook de 90 % die niets van de EU-grondwet weten.
  Het zijn de schapen die zich naar de slachtbank laten leiden.
  En op die massa spelen de politici in.

 10. Waarom zijn jullie a priori tegen een europese superstaat? Ik zelf ben tegen de huidige logge monster wat het aan het worden is, maar de potentie lijkt me groot.

  Zo zou je de minieme taken die de staat naar mijn idee uit te voeren heeft (bv. rechtsorde handhaving, defensie), kunnen bundelen. Als heel europa te maken heeft met een en dezelfde pakket wetten, dan lijkt me dat dat de vrijheden van de Europeaan vergroot, terwijl je allerlei regelgeving en autoriteiten op lokaal niveau sterk kan verminderen. Deze ‘leegte’ kan dan opgevuld worden met prive initiatieven.

  Of ben ik naief?

 11. [10]
  Beste Gielos,
  Hoe groter de macht, hoe gulziger die is. Dat zie je al aan de snelheid van de europese integratie sinds het verdrag van Rome in 1957. Dat was een soort douane-unie, duidelijk intergouvernementeel. Sindsdien is er steeds meer gecentraliseerd, is de douane-unie verworden tot een oncontroleerbare supranationale politieke unie met 100 of meer keer zoveel bevoegdheden en is het territorium zonder noemenswaardig politiek mandaat met 19 landen uitgebreid.

  Zie:
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://www.brugesgroup.com/
  http://www.eunee.nl/ en de achtergrondartikelen en links

 12. Frankrijk is politiek gezien zo’n weerzinwekkend land dat zelfs de libertariers daar idioten blijken. Erg triest allemaal…

Comments are closed.