De Libertarian International Spring Convention afgelopen weekend in Sofia was een gebeurtenis die niemand van de deelnemers gemist zou willen hebben.

De Conventie was georganiseerd door de Bulgarian Society for Individual Liberty.

Ongeveer 55 deelnemers, waarvan een twintigtal van buiten Bulgarije, volgden lezingen, discussieerden, hadden gezamenlijke maaltijden en bezochten bezienswaardigheden. Oude vrienden ontmoetten elkaar en nieuwe vriendschappen werden gesloten.

De deelnemers van buiten Bulgarije waren verbaasd over wat de Bulgaarse libertariërs al hadden bereikt. Ze hebben regelmatig bijeenkomsten, zijn regelmatig in de pers en de media en merken al hun invloed in de politiek. Een aantal libertarische boeken zijn al in het Bulgaars uitgegeven.
Zelf onderging ik in die twee dagen twee radio-interviews, een TV- en een kranteninterview. Bovendien waren er nog interviews met enkele andere buitenlandse libertariërs waaronder Ken Schoolland, spreker uit Hawaï, de schrijver van Jonathan Gullible. Zijn boek is nu reeds in 33 talen vertaald!

De 100ste geboortedag van Ayn Rand kreeg aandacht door enkele sprekers, waaronder Andreas Tauber en Jim Peron, die tevens opwekten om deze herdenking voort te zetten op de Libertarische ISIL Wereldconventie in Gummersbach (bij Keulen) van 15 – 22 juli aanstaande.

Leuk was dat Stefan Wyckaert ons bezwaar in de Vrijspreker tegen het steunen van de Bolkestein-EU-richtlijn door Nova Civitas, in zijn lezing trachtte te ontzenuwen, en toen door de spreker uit Roemenië (Vlad Topan) op een paar punten in het ongelijk werd gesteld. Leuk internationaal libertarisme!

Hoewel de Bulgaarse libertariërs niet enthousiast zijn om in de EU te komen, is er bij de meeste Bulgaren wel een groot verlangen om toe te treden. Vooral door al de goede dingen en het geld die hen zijn toegezegd. In het centrum van de stad was zelfs een grote klok die aftelde dat toetreding nog maar 638 dagen verwijderd was!
Hugo van Rijen bewees in zijn lezing echter duidelijk dat “ontwikkelingshulp” niet werkt, in tegendeel. Maar het blijft de vraag of mensen (Bulgaren) die denken een hoop te krijgen, daarvan te overtuigen zijn.

Onderweg naar bezienswaardigheden en bij de maaltijden waren we verbaasd over hoe goedkoop alles nog is in Bulgarije. Dat die mensen naar de euro verlangen kan alleen maar voortkomen uit misleidende propaganda.

P.S.
Behalve de reeds genoemden waren er nog de volgende sprekers:
Christian Michel, Bojidar Marinov, Kalin Manolov, Glenn Cripe, Stefan Metzeler, Pierre Garello, Kenneth Lefkowitz, Krassen Stanchev, Simeon Demostenov, Francois-René Rideau.

5 REACTIES

  1. Leuk en goed nieuws! Een opmerking, in Bulgarije is alles nog zo goedkoop. Hub bedoel je dat voor ons euro verdienders of bedoel je dat ook voor de Bulgaren zelf?

  2. [3] Het was mijn ervaring als euro-slaaf!
    Een kop koffie voor 50 eurocent, een drie-gangen eten voor 4 euro!
    Overigens ook duur gegeten, een drie-gangen diner voor 7 euro!
    Omdat in Bulgarije ook de lonen veel lager zijn, is het voor de Bulgaren zelf relatief niet zo goedkoop. Maar ze zullen straks wel ontgoocheld worden als de euro wordt ingevoerd.

Comments are closed.