De grondkosten van een woning zijn in een paar jaar tijd gestegen van 27.000 naar 95.000 euro.

Een constatering waar woonconsumenten zelden bij stilstaan. Maar een derde van de totale koopsom is de aarde onder de woning. Discussie blijft uit, laat staan dat er juiste maatregelen volgen.

Verdrievoudiging van de grondprijs is niet het gevolg van ruimere of betere kavels. Integendeel, we zijn sinds de Vinex-operatie in Nederland startte, juist in steeds hogere dichtheden gaan bouwen: dus meer woningen op elkaar. Hier ligt een geweldig probleem onder de woningmarkt. Want hoe lang is de klant nog bereid deze grondpremie te betalen? Wat gebeurt er als de rente fors stijgt? De bouwsector staat steeds meer met de rug tegen de muur. De enige ontsnapping is een harde landing van de grondprijzen.

De kern van het probleem is dat de overheid jarenlang de ruimtelijke ordening in een wurggreep houdt door op heel weinig plaatsten bebouwing toe te staan. Daardoor is grote schaarste aan bouwgrond ontstaan.

In een normale markt zijn schaarste en hoge prijzen de adrenaline van ondernemers. In een normale markt leidt dat tot een explosie van productie totdat de schaarste voorbij is. Maar de Nederlandse woningmarkt is de uitzondering, want juist in de goede jaren, toen de rente sterk daalde, liep de woningproductie vanwege dit verkrampte overheidsbeleid van schaarste aan locaties terug én stegen daardoor de grondprijzen. De situatie is zo alarmerend, omdat vanwege dit beleid het wonen in Nederland onbetaalbaar wordt, de doorstroming stagneert en sterters lastig aan de bak komen, om nog maar te zwijgen over de lange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning. Wat de overheid wilde voorkomen, heeft zij over zichzelf afgeroepen.

Overheid, begin bij de kern van het probleem door te zorgen voor meer bouwlocaties waar ontwikkelaars en bouwers mee aan de slag kunnen. Alleen bij meer concurrentie tussen marktpartijen én tussen locaties, waarin behalve de grootste ontwikkelaars en grootste gemeenten ook de kleinere ontwikkelaars en de kleinere gemeenten kansen krijgen, ontstaat meer woningkwaliteit bij een gezonde grondprijs.

N. Rietdijk en F. Nuss zijn leden directie NVB, Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers

Dit artikel werd 20 april 2005 gepubliceerd in het Financieel Dagblad

14 REACTIES

 1. Nederland is veel te vol. Het is de hoogste tijd, dat de uitkeringsgerechtigde inwoner een eerlijke oprotpremie krijgt, als hij emigreert.

 2. Nederland is helemaal niet vol, er is ruimte genoeg, zelfs in de Randstad. Je moet je alleen niet beperken tot 2,7% [bron:CBS] van het land om daar samen te klitten.

  Waarom mensen dwingen in een kunstmatig dure flat te wonen van waaruit ze uitzicht hebben op eindeloze weilanden.

  Een mens is belangrijker dan een koe; waarom je luxe beperken zodat een koe ongestoord kan grazen? Het is toch ook veel verstandiger om op de gewilde grond te bouwen, en de weilanden te verplaatsen naar Polen of de Oekraïne.
  http://statline.cbs.nl/Stat…(l-2)&STB=T&LYR=G1:0

 3. [2]
  Ja, als ik hier een boerderij koop, wordt ik straks verplicht mijn koeien op mijn kantoor te nemen, of mijn boterham elders te verdienen.
  Een pittige boerenkaas mag ik van de EU binnenkort SOWIESO al niet meer verkopen.

  (De link werkt helaas niet, graag opnieuw, Sjoerd)

 4. De gemeenten eten van twee walletjes met die grondprijzen. Aan de ene kant krijgen zij woekerprijzen voor grond dankzij kunstmatige schaarste die zij zelf gecreëerd hebben. Aan de andere kant profiteren de gemeenten van inkomsten uit de onroerende zaak belasting. Die inkomsten zijn gebaseerd op de zogeheten "W.O.Z." waarde, die weer absurd hoog uitvalt door diezelfde kunstmatige schaarste op de woningmarkt. De taxaties en bepalen van de hoogte van die belastingen doen de gemeenten uiteraard ook zelf. Don Vito Corleone had het ze niet nagedaan…

 5. Dat de overheid de natuur wil beschermen is eigenlijk onzin. Daarvoor hoef je niet 90% van Nederland op slot te zetten. En alle "natuur" in Nederland wordt tot in detail beheert.
  Het openhouden van het landschap is ook een slap argument om geen bebouwing toe te staan. Zelfs als de overheid zou zeggen dat buiten de huidige 10% van Nederland die bebouwd is, de kavels niet kleiner mogen zijn dan een hectare, en dat van die hectare hoogstens 10% bebouwd mag worden, en dat 50% van zo’n kavel natuurgebied moet zijn, komen er zo’n 3 miljoen potentiële kavels bij. Dat betekent bij een gemiddeld huishouden van 2 personen dat 6 miljoen Nederlanders op kavels van een hectare groot kunnen gaan wonen, in huizen met een vloeroppervlak van 1000 m2 en een privé natuurgebiedje van 5000 m2. Zelfs als maar een fractie van de boeren (een deel van) hun grond zou verkopen, en dat wordt financieel dan wel heel aantrekkelijk als je bedenkt dat landbouwgrond nu slechts een fractie van bouwgrond kost, zou dat een enorme verlichting van het huizentekort geven.
  Boer blij, natuur blij, landschapsmaniakken blij, en bouwindustrie blij, en huizenzoekers blij. Alleen de overheid, die is niet blij, want wat moet zij zonder problemen?

 6. [7]
  En verder graag maximaal zoveel mensen in Nederland per jaar toelaten, als er door emigratie en sterfte verdwenen zijn. Dan blijft de bevolking waarschijnlijk rond de 10 tot 20 miljoen mensen hangen. Wat wellicht een beetje veel is, maar geen probleem zou zijn als we overal mochten bouwen.

 7. [8]
  Waarom moeten we eigenlijk allemaal zonodig buitenlands rundvlees eten en geen Hollands, terwijl wij vervolgens onze grazige weiden zouden moeten volbouwen wegens de overlast van een massa onproductieve uitkeringstrekkende radicaliserende allochtonen ?

 8. Markerwaard inpolderen!!
  Dit lost veel problemen op: minder druk op het groene hart, extra vliegveld erbij, extra ruimte voor tuinders, misschien een industriegebied erbij, ruim aangelegde woonplaatsen, een ruimte waar men kan worden herbegraven; een energiecentrale kan er ook wel bij. Nog beter: maak het tot een experiment van het vrije ondernemerschap met minimale overheidsbemoeienis. Ons eigen ‘Hong Kong’ en kijken wat dat oplevert!

 9. Verbiedt de EU (wat een naam), het doen van experimenten??
  Zo nee, dan ligt daar onze ontsnappingsclausule.
  Zo ja, dan is er een extra en zeer dwingende reden om TEGEN de grondwet te stemmen.

 10. [9]
  Het is misschien goedkoper voor de meeste Nederlanders om hun biefstuk uit het buitenland te halen?
  Ik ben het op zich met je eens dat we de immigratie moeten beperken, om overbevolkingsredenen, maar ik denk niet dat het de huidige 1 á 2 miljoen allochtonen zijn die ons land van ruim 16 miljoen mensen zo vol maken. Dat hebben we toch echt aan de doorfokkende Nederlanders van de afgelopen eeuw te danken.

 11. [2] Sorry hoor, de nederlandse boer heeft het al zwaar genog. Zij hebben Nederland groot gemaakt zodat we een sterke financiele positie hebben op de wereldmarkt, net als de scheepsbouwers.
  Nu zecht u dat ze maar lekker moeten oprotten naar die goedkope landen. Wat zou u doen als je jaren lang jezelf kapot gewerkt hebt voor een paar rotcenten en dan moet stoppen omdat een paar mensen geld ruiken. Dit kan niet en mag nooit de bedoeling zijn!!!

  Koop maar lekker van dat goedkope groete en fruit uit het buitenland, in de hoop dat ze perongelijk nog iets te veel gif hebben gespoten!

  Nederland is nog niet vol, maar laat de boeren en ons nederlands trots met rust!!!

  Laat die azielzoekers, allochtonen en al die anderen kriminelen maar voor hun centen werken, zo niet, wegwezen!!!
  Hun en de plaats waar ze wonen moet gewoon weg, beter voor economie en veiligheid!

Comments are closed.