Nicolaï argument 8. De hand op de knip met de Europese grondwet
Betekent dit dat we onze beurs goed moeten beschermen tegen de EU die er wat uit wil helen?
Dan moet je wel een sterke hand hebben!

Atzo Nicolai licht dit onder andere toe als een voordeel van de EU (?) met:
” Rijke landen betalen meer aan de Europese begroting dan ze eruit ontvangen. Dat geld gaat naar de armere EU-landen. Dat is logisch, en solidair”

Waarom is dat logisch? Door het communistische uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen? Is dit een aanduiding dat we nog verder op weg gaan naar de socialistische heilstaat?
Het betekent in feite dat gedwongen belastinggeld van de Nederlandse burger eerst naar Den Haag gaat. Daar is dan een EU-verplichting hoeveel van dat belastinggeld naar Brussel moet. En daar wordt dan besloten naar welk land het belastinggeld dat dan nog over is, heen gaat. Dat gaat dan bij voorbeeld (net als nu al) naar Frankrijk of Spanje. De verdiener van dat geld, de belastingbetaler, heeft al nauwelijks invloed waar zijn geld in Nederland naar toe gaat. Op bestedingen nog verder weg is, is de invloed oneindig klein.

Vreemd en opvallend is in verband met “hand op de knip houden” de bekentenis van Atzo:
“Nederland betaalt echter in vergelijking met andere rijke landen te veel”.
Wel, dat is al vele jaren het geval. Elke keer als er over onderhandeld werd, bleef Nederland te veel betalen. In de EU-Grondwet is geen enkele garantie dat dat minder wordt.

Bovendien wordt door allerlei regels en voorschriften van de EU het leven in Nederland duurder. Vraag maar aan elke huisvrouw wat er is gebeurd na invoering van de euro. Ook de euro is door de EU gestimuleerd.

Een mooi actueel voorbeeld van het duurder maken van het leven, en de gang van zaken in de EU, is nu weer de zogenaamde “kerosinetax”.
Eind maart kwamen Gerhard Schroeder en Jacques Chirac met het voorstel om een extra belasting op vliegtuigbrandstoffen in te voeren. Dat voorstel haalde het toen niet in Brussel. *)
Maar nu komt Gerrit Zalm bij de voorjaarsvergadering van de IMF in Washington met hetzelfde voorstel. Is Zalm die boodschap ingefluisterd door Schroeder en Chirac? Of is het een poging van Zalm om bij deze machtige heren weer in een goed blaadje te komen?

Het resultaat van dergelijke zaken is in ieder geval dat alles duurder wordt. Het geld moet ergens vandaan komen, en dat is van de consument en de belastingbetaler. Of de “opbrengst” gebruikt wordt voor “arme” landen, en of dat wel een goede methode is, doet hier niets ter zake; dat is een ander punt.

Is dit nu de hand op de knip houden?
Je kunt de hand er wel proberen op te houden, maar het verleden heeft aangetoond dat dat niet werkt.
Het leeghalen van je “knip” is duidelijk een argument om te gaan stemmen tegen die grondwet: EU-NEE

———————————————————————
Voor objectieve voorlichting zie ook http://www.eunee.nl
————————————————————————-

*) zie “Duits-Frans EU-Leiderschap in werking”
https://www.vrijspreker.nl/b… =====================================================
Vorige argumenten:
Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1:Meer democratie in Europa. https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Uw “greep”op Brussel
NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht met de Europese grondwet.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Samenwerken,JA, Ondergeschikt NEE!
NicolaÏ argument 4 (van 10):
Beter terroristen en criminelen bestrijden. https://www.vrijspreker.nl/b…

Moet Brussel Nederlands asielbeleid bepalen?
Nicolai argument 5 (van 10):
Een beter asiel- en migratiebeleid.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Zijn uw rechten in goede handen?
Nicolai Argument 6: Uw rechten in de grondwet
https://www.vrijspreker.nl/b…

Nicolai simplistisch of Manipulerend?
Nicolai argument 7 *): Een sterker Europa in de wereld
https://www.vrijspreker.nl/b…

4 REACTIES

 1. "Elke regering ontaardt als die uitsluitend wordt overgelaten aan de leiders van het volk. Het volk zelf is daarom de enige veilige bewaarder" (THOMAS JEFFERSON).

  Bij de -onleesbare- EU-Grondwet, die geen grondwet is, maar een machtigingsverdrag, is het zo, dat terwijl de lidstaten massaal hun soevereiniteit zullen overdragen aan oncontroleerbare Europese instellingen (Europese Raad, Raad van Mnisters, Europese Unie, etc.) de macht van het Europese Parlement ten ene male onvoldoende zal blijven om de macht van die instellingen aan banden te leggen.

  Bovendien moet men elke Grondwet wantrouwen die eenzijdig door diezelfde instellingen en niet door een onafhankelijke commissie is voorbereid.

  Tenslotte is die zogenaamde Grondwet praktisch onveranderlijk en geeft een permanente blanco cheque aan de instellingen tot verdere machtsuitbreiding.

 2. [1]
  Al Atzo’s argumenten -’t zien er tien-
  blieken SLECHTS drogredenaties te zien.

 3. Ik begin die quisling van een Nicolai behoorlijk zat te worden met zijn leugens, halve waarheden en ruime interpretaties.

 4. Geld zal sowieso van rijke landen naar arme landen vloeien als er iets te verdienen is. Als die landen goed opgeleid personeel kunnen bieden (of mensen met gezond verstand), als er een gunstige belasting klimaat heerst en als eigendomsrechten zijn gewaarborgd zal men in die landen flink gaan investeren! Hiervoor is helemaal geen solidair verdelingssysteem voor nodig via de EU.

  Wel heb ik het argument van Nicolai eerder gehoord. Het was in een debatje van politieke jongeren organisaties. Met name de jonge socialisten vonden dat de winsten in ons land naar de nieuwe Europese landen moest vloeien.. Kortom Nicolai, bekend nu eens kleur en wordt lid van de PvdA!

  Alsof de EU het geld altijd goed besteed…

Comments are closed.