Vorige week werd duidelijk, dat autofabrikant Rover op sterven na dood is. Dat was het al, toen BMW enkele jaren geleden de tent voor een prikkie verkocht, maar nu lijkt het doek definitief te vallen voor Engelands laatste zelfstandige automobielfabrikant.

Aangezien Tony Blair net het parlement heeft laten ontbinden en zich klaarstoomt voor verkiezingen op 5 mei, heeft de Labour Party hiermee een gigantisch probleem. Want al met al zijn zo’n 18.000 mensen voor hun inkomen afhankelijk van de Rover fabriek. Massa-ontslag tijdens een verkiezingscampagne heeft nog nooit een zittende regering winst opgeleverd en dus kondigde Blair aan dat hij voornemens is om Rover nog een financiele injectie te geven. In ieder geval genoeg om de ontslaggolf over de verkiezingen heen te tillen. Hij maakt dus van de nood een deugd en probeert het stemvee te laten geloven dat Labour ervoor zorgt dat niemand ontslagen wordt.

Natuurlijk is deze staatsteun illegaal en Brussel moet daarvoor toestemming geven. Normaliter zal het standpunt van de EU altijd ‘NEIN’ of ‘NON’ zijn, maar deze keer maakt Blair toch een goede kans om toestemming van de EU te krijgen voor deze idiote verkwisting van belastinggeld. De bEUrocraten in het Brusselsche willen namelijk niets liever dan de Engelse Eurosceptische bevolking ervan overtuigen, dat ze straks ‘JAWOHL’ of ‘OUI’ moeten stemmen bij het refendum.

Wedden dat de staatssteun wordt goedgekeurd…..

***UPDATE 19/4/2005:***
uit telegraaf op internet:

Brussel trekt tot 100 miljoen euro uit voor hulp MG Rover

door onze redactie

BRUSSEL – Europees commissaris Hübner (regionale hulp) wil 50 tot 100 miljoen euro uit een pot voor de Britse West-Midlands uittrekken voor de begeleiding van werknemers die hun baan zullen verliezen bij de bijna failliete MG Rover. Het geld is vooral bedoeld voor het opzetten van nieuwe bedrijven en de omscholing van personeel.

Het geld maakt deel uit van een groter Europees fonds voor de periode van 2000 tot en met 2006 van 890 miljoen euro voor de West-Midlands, waar MG Rover is gevestigd. Door geld uit deze pot anders te besteden, komen er middelen vrij om de problemen voor MG Rover-medewerkers op te vangen. Voor de 50 tot 100 miljoen euro moeten de Britse overheid of regionale autoriteiten zelf nog eens een even groot bedrag aan cofinanciering van hulpprogramma’s reserveren.

Het geld is nadrukkelijk niet bedoeld voor directe inkomenssteun aan personeel of redding van delen van het concern. De regering-Blair wacht nog op formele toestemming van Europees commissaris Kroes (concurrentiebeleid) om een pakket aan noodmaatregelen ter waarde van 150 miljoen pond (220,5 miljoen euro) te treffen voor personeel van MG Rover.

8 REACTIES

 1. Inderdaad, als het duidelijk wordt dat Tony dat belastinggeld niet mag uitgeven aan steun voor Rover, dan kun je het wel schudden. Dan zijn al die socialisten ineens tegen de EU.

  Belangrijk is dus dat als de EU die steun accepteert, wij weer aantonen hoe er in feite met afspraken wordt geritseld.
  Het is allemaal zo duidelijk, en zo moeilijk om dat aan het gemene volk over te brengen. Terwijl die er straks het meest onder te lijden krijgen.

 2. Natuurlijk is het triest dat een Britse autofabrikant nu ook zijn deuren moet gaan sluiten (althans dat lijkt wel zeker).

  Eigenlijk moet worden geconstateerd dat de Britse autoindustrie (ooit haar tijd ver vooruit) nooit over de nationalisatie politiek is heen gekomen. Rover maakten immers in de jaren zeventig/tachtig deel uit van British Lelyland, een bedrijf waarin vele Britse merken opgingen en eigendom was van de staat.

  De kwaliteit van de auto’s was dermate slecht, dat men in Europa de Britse merken massaal de rug toe keerden. Dit dankzij slecht bestuur en alles vernietigende vakbonden.

  Thatcher maakte hier uiteindelijk een einde aan, maar de schade die was aangericht kon niet meer hersteld worden.

 3. In de jaren 70 onder de premiers Wilson en Calaghan was minister Anthony Wedgwood Benn verantwoordelijk voor Trade & Industrie (Handel en Industrie). Deze minister en deze kabinetten hebben de Britse industrie volledig de grond in geboord met hun idiote socialistische experimenten en de exorbitante vakbondsmacht via hun closed shop systeem. De autofabrieken werden allemaal onder het bedrijf British Leyland gezet en langzaam maar zeker ging dit hele bedrijf failliet. Alle automerken zijn onder Thatcher verkocht aan andere autofabrikanten. Zij heeft nog de Britse auto-industrie kunnen redden. Anders was er helemaal geen auto-industrie meer geweest in de jaren 80. Dus Labour is de schuld van alle ellende in Engeland.

 4. Kleine update (zojuist verschenen in de Telegraaf op internet):

  BRUSSEL – De Europese Commissie stelt zich vooralsnog soepel op bij de verstrekking van tijdelijke noodkredieten aan de Britse autofabrikant Rover. Ook Brussel beseft dat het bedrijf zich in een uiterst precaire situatie bevindt en de Britse regering mogelijk zeer snel zal moeten handelen om het van de ondergang te redden.

  Hoewel de Europese regels staatssteun verbieden is Neelie Kroes (Mededinging) bereid tijdelijke hulp aan het bedrijf toe te staan indien dit noodzakelijk is om het bedrijf te redden en hierover indien nodig binnen enkele uren te beslissen. Het moet daarbij wel gaan om financiële steun voor maximaal zes maanden, die bovendien volledig zal worden terugbetaald of in de kostbare herstructurering van het bedrijf zal worden gestoken indien Rover de huidige moeilijke periode weet te doorstaan. Kroes heeft de afgelopen weken nauw contact onderhouden met de Britse overheid, maar heeft nog geen formeel verzoek ontvangen om Rover tijdelijk te hulp te schieten. Brussel verwacht dat de Britten hun plannen vandaag nog voor goedkeuring zullen voorleggen, die vooralsnog een financiële overbrugging voor een week behelzen. Ook commissaris Verheugen (Industrie) acht het van groot belang dat in ieder geval onderdelen van Rover van de ondergang worden gered en dat Brussel alles wat mogelijk is zal doen om dit te bereiken. De Duitser sprak gisteren met een groot aantal ministers en toppers uit de Europese autosector in het platform ‘Cars 21’ over concrete plannen om de komende tien tot twintig jaar de felle concurrentie met andere opkomende autolanden het hoofd te bieden. De kwestie Rover maakte de bijeenkomst van de autotoppers gisteren extra actueel.
  Quod erat demonstrandum….

 5. [4] Het lijkt op het overheids-vervoegingsrijtje:
  ik ritsel
  jij ritselt
  hij ritselt
  wij ritselen
  jullie ritselen
  zij ritselen
  we hebben altijd geritseld
  we zullen altijd blijven ritselen

 6. Ja, maar je kan alleen wat geritseld krijgen als je op het moment van ritselen lid bent van de "club"…

  Albert jij ook bedankt voor je bijdrage, waar ik me geheel in kan vinden!

 7. Als Rover echt te redden is, zouden banken en financiële instellen trouwens in de rij staan om krediet te verlenen lijkt mij..

 8. Onderstaand bericht ontving ik uit Engeland

  OLD ROVER
  ———–

  Now I’ve owned an old Rover for many a year
  And driven the roads without any fear
  The old firm has been passed from pillar to post
  And now they’ve decided to give up the ghost

  Chorus:
  And its no more Rover, no nay never no more
  Cos the Chinese don’t want it, so they’re closin’ the door.

  I went to a garage I use to frequent
  And there I was told all the spares had been sent
  Out to the Owner Club’s secret’ry
  There to be stored for an emergency

  And its no more Rover ….

  I now drive an Audi through country and town
  It’s stylish and comfy and never breaks down
  Killed by old methods and bad management
  That’s where the British car industry went …

  And its no more Rover ….

  Poor Rover is dying and we’re all to blame
  And the cars in the car park they all look the same
  The once great company has been brought to its knees
  Cos when we changed our cars we all bought Japanese

  And its no more Rover ….

  Rover is sharing British industries’ fate
  Just like "Great Britain" it’s no longer great
  Imported or out-sourced it’s all in decline
  And finally Rover has also called "time"

  And its no more Rover ….

Comments are closed.