Ik kwam een oud knipsel uit Bn/deStem tegen waarin verteld werd dat het Internet een eigen Patroonheilige heeft:

De Heilige Isidorus die omstreeks 560 bisschop van Sevilla was.

Hij heeft in het begin van de zevende eeuw de wijsbegeerte van de oudheid en de leer van de kerkvaders samengebracht in een voor die tijd modern overzicht.

Daar ligt de associatie met de moderne communicatietechniek, het Internet.

Zijn feestdag wordt gevierd op 4 April.

Namen als Dorus en Dorothea schijnen naar hem vernoemd te zijn.

Meer over hem is te vinden op:

http://home.wanadoo.nl/~psd…

8 REACTIES

 1. "Hij heeft in het begin van de zevende eeuw de wijsbegeerte van de oudheid en de leer van de kerkvaders samengebracht in een voor die tijd modern overzicht."

  Isidorus heeft dus de schijn gewekty dat religie kan blijven bestaan naast de (oude) filosofie. Weinig reden om deze ‘verdiensten’ patroonheilige te eren.

  De afgelopen tijd hebben wel meer mensen religie met bestaande filosofie te combineren, immer zonder veel succes. Reli-filosofie is en zal altijd zo lek als een mandje blijken. Jammer dat de katholieke kerk dat nog niet door heeft.

  (Ik ben een machine)

 2. [1] Religie en wetenschap zijn onverenigbaar. Dat is triviaal.
  Religies doen geen ware uitspraken over de werkelijkheid en dat streven ze ook niet meer na (op wat primitieve uithoeken na)
  Wetenschap tracht ware uitspraken te doen over de werkelijkheid.

  Religie bewoont het rijk van de motieven en niet van de redenen.
  Ze wil mensen helpen, sturen, leiden, de weg wijzen. Natuurlijk trekt dat de afhankelijken aan, wat had je anders verwacht?
  Maar dat leidt niet onveranderlijk tot rampspoed. Niet elke religieuze leider is malicieus, ze zijn niet allemaal op oorlog uit. Dus laat die katholieke kerk maar doen, of welke kerk dan ook.
  De mens een behoefte kennelijk.
  Als ze jou en mij maar vrij laten.

  Natuurlijk ben jij een machine.
  Elke menselijke eicel + menselijke zaadcel leidt altijd weer tot een mens:
  met een ongelofelijk verstand, met een eigen wil, met zelfbewustzijn, met kunst, met fantasie en met moraliteit.
  Heel voorspelbaar, machinaal inderdaad, maar volslagen uniek en vol eigenwaarde elke keer weer.

  Toch wel mooi, zo’n machine.
  Huub

 3. [1] Arend,

  Nou nee…Isidorus is niet met een reli-filosofie gekomen maar heeft een soort encyclopedie geschreven waarin hij de
  wetenschappelijke kennis uit de Oudheid over zaken als wiskunde, astronomie,muziek, grammatica enz… heeft samengevat.Hij schijnt ijverig geweest te zijn in het oprichten van
  scholen waarbij hij erop stond dat ook
  Grieks, Hebreeuws, recht en medicijnen
  werden onderwezen en in het stichten van bibliotheken.

  Isidorus is zo’n man die in woelige tijden (na de volksverhuizingen en voor
  de inval van de Moren) ertoe heeft bijgedragen dat een deel van de wetenschappelijke kennis der oudheid
  bewaard is gebleven en dat lijkt me positief.

  En dat ie bisschop was ? Ach…Roger Bacon en Georg Mendel waren paters,Copernicus en George Lemaitre priesters, Cusanus kardinaal
  en Newton een ijverig student van de
  bijbelse profetieën, Faraday zat bij een rare calvinistische sekte…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [2] Als religie de functie heeft die u schetst – Religie bewoont het rijk van de motieven en niet van de redenen – dan zijn daar vele vrijheidslievende alternatieven voor te verzinnen. Bij een waardering van alle alternatieven vallen denk ik ongeveer alle religies af (behalve misschien een stroming van het boeddhisme) en blijven er een paar ethische filosofie-en over (qua ethica valt er trouwens ook flink wat af, zoals bijvoorbeeld Kant).

  "Maar dat leidt niet onveranderlijk tot rampspoed. Niet elke religieuze leider is malicieus, ze zijn niet allemaal op oorlog uit."

  Ik denk dat qua motief en uitwerking dit eerder uitzondering dan regel is.

  "Natuurlijk ben jij een machine."

  Was meer gericht op de pas ingevoerde veiligheidscode om spam tegen te gaan middels automatische scriptjes. Grappig dat je het zo interpreteert. 😉

 5. [6] Zolang religies vredelievend zijn, zitten ze mij niet in de weg.
  Als het mensen inspireert, mij best. Zo heb je er nog wat aan; het heeft mooie gebouwen en mooie muziek opgeleverd.

  Dat staat natuurlijk los van de ‘zijns’ vraag. En ook van het morele gelijk van religieuze uitspraken.
  Elk pakt uit de heilige boeken wat hem uitkomt. Jessica Stern vatte het kernachtig samen: ‘Religie maakt goede mensen beter en slechte mensen slechter’ (De filosofe Jessica Stern in een interview in de NRC van 2 april 2005)
  Ethisch besef gaat aan religies vooraf; het is er niet de resultante van.
  Wat ons op onszelf terugwerpt, we zullen zelf moeten bedenken hoe een fatsoenlijk leven ingericht moet worden.

  "De mens een machine":
  Zo zie je dat zelfs spam-beveiliging mij nog een poëtische ontboezeming weet te ontlokken…..
  Huub

Comments are closed.