We publiceerden enkele weken geleden een mail die de Vrijspreker aan Jan Peter Balkenende stuurde naar aanleiding van zijn kranslegging op het graf van terrorist Arafat en zijn later bezoek aan Jeruzalem waar hij excuses maakte voor zijn (???) houding tegenover de Joden.

Wij schreven hem toen dat het leggen van een krans op een terroristengraf een afkeurenswaardige handeling is en dat hij geen schuld moet gaan bekennen namens mensen die onschuldig zijn.

Laat hij dat nu vanmorgen alweer doen! In een toespraak in Amsterdam ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Als hij dat voor zichzelf doet, heb ik daar geen bezwaar tegen, hij moet zijn eigen geweten maar verontschuldigen. Maar ik en velen met mij voelen ons niet schuldig. Wij hebben niets fout gedaan. De meeste van ons waren in die tijd nog niet eens geboren.

In de oorlog hebben Nederlandse gezagdragers inderdaad meegewerkt met de bezetters. Om te beginnen al met het degelijk en goed “merken” van wie er Jood waren. Met Jodenster en Ausweis.
Zoals ze nu weer iedereen merken met een verplicht identificatiebewijs.

Als een pluspunt voor Jan Peter zou kunnen gelden dat hij nu ook duidelijk gezegd heeft dat ook de overheid toen gefaald heeft.

Zou dat voor hem een begin kunnen zijn om in te gaan zien dat de overheid in praktisch alles faalt?