De Maastrichtse Burgemeester Leers (CDA) begint een sprankje van de realiteit te zien en stelde aan onze bazen in Brussel voor om softdrugs beperkt te legaliseren. Dat zou een stapje in de goede richting kunnen zijn, maar wij hebben grote twijfels of dat gaat lukken.

Leers wil een “beperkte legalisering onder strikte controle (van de overheid) van de productie en verkoop”. Zijn reden daarvoor is dat steeds duidelijker blijkt dat door het verbod de softdrugs in het criminele circuit terechtgekomen zijn. En daardoor is overlast en misdaad alleen maar toegenomen, en nemen nog steeds toe.

Leers zegt:” Wat verkocht mag worden via de erkende coffeeshops moet ook – onder toezicht en controle – kunnen worden geproduceerd. Geen gram meer. Een gesloten boekhouding dus, waarbinnen de productie, distributie en consumptie van cannabis in balans is en aan strikte regels gebonden”.
CDA-europarlementariër Eurlings wil echter een grens leggen bij “producten die verslavend zijn of niet”. “Als er sprake is van een zekere vorm van verslaving, vind ik dat je daar niet moet gaan legaliseren.”

Met al een intern Nederlands verschil in opvatting werd dus geprobeerd andere EU landen tot “legalisering” te krijgen.
Maar dat is nog niet het belangrijkste zwakke punt. Veel belangrijker is dat zowel Leers als Eurlings proberen iets aan de symptomen te doen. Zij hebben geen principieel standpunt zoals wij dat in het libertarisme al decennia lang naar voren brengen. De kans op succes is daardoor gering.

Het libertarisme stelt dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven. Hij heeft dus ook het recht om zelf te bepalen wat hij wel of niet eet, drinkt of rookt. Niemand anders heeft dat recht, ook een overheid niet.
Als bezwaar tegen dit prrincipiele uitgangspuntwordt vaak genoemd dat er door het gebruik van drugs overlast voor anderen ontstaat.
Dat is natuurlijk een andere zaak. Los ervan dat door het verbod, door het criminele circuit, meer overlast is ontstaan, is het volkomen juist dat er tegen elke “overlast” hard wordt opgetreden.

Uit wat er bekend is over wat Leers allemaal naar voren heeft gebracht, blijkt ook dat het hem gaat om de criminele zijde van het probleem. Er blijkt niet uit dat hij de gebruikers het gebruik wil verhinderen.

Legaliseren betekent “wettelijk regelen”. Dat zou een stapje in de goede richting kunnen zijn. Maar de juiste oplossing is niet om iets wettelijk vast te leggen, maar om het vrij te maken. Om aan ieder individu zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven terug te geven.

De ervaring tot nu toe is dat de eigen Nederlandse oplossing en ontwikkeling vanuit Brussel alleen maar is teruggedrongen. “Nederland” heeft in Brussel niet veel in te brengen.

3 REACTIES

  1. … CDA-europarlementariër Eurlings wil echter een grens leggen bij "producten die verslavend zijn of niet"….

    Dát zou meneer Eurlings wel eens tegen kunnen vallen, want koffie, thee, en met name alcohol en rookwaren voldoen aan deze criteria. Verbieden dus.
    Volgens mij levert dat gelijk een algemene belastingverhoging op om de gederfde acijns-inkomsten te compenseren!

    Overigens zijn televisies, computers, auto’s, sportwedstrijden en allerlei verzamel-objecten zoals schilderijen en beelden ook "producten die verslavend zijn"….

  2. [2] ik vind het onaaanvaartbaar dat iemand over zon belangrijks stuk zoiets schrijft ik eis ook dat dit word verwijderd door de gene die de webmaster is. dit kan echt niet op zon goede siter als telegraaf.nl

Comments are closed.