De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet, gaf een negatieve reactie op het verzoek van de staatsecretaris Pieter van Geel (milieu) om de EU-richtlijnen over de luchtkwaliteit een eigen interpretatie te kunnen geven.

Hij had gehoopt om zonder al te ingrijpende maatregelen de benodigde aanleg van wegen en verbreding van bestaande wegen te kunnen voltooien.
De CDA bewindsman wil absoluut binnen de EU-norm blijven en de volksgezondheid respecteren.
Een woordvoerder van het R.I.V.M. verklaarde dat de auto’s en voornamelijk de auto’s die op diesel rijden mede de oorzaak zijn van de slechte luchtkwaliteit. Hun ( van de auto’s) aandeel in de slechte luchtkwaliteit is 17%. Over de andere 83% werd niet gesproken. Ook zouden door het verkeer er plusminus 2000 mensen per jaar eerder sterven. Eerder dan wat? Eerder dan gepland? Eerder dan de gemiddelde sterftetabel? Hoe is dat vast te stellen? Een tabel is al een gemiddelde.
De PvdA heeft natuurlijk de oplossing. Dieselaccijns moet acht eurocent omhoog en het verschil tussen benzine- en dieselauto’s in de luxebelasting, de bpm, moet 1000 euro worden.
Door deze maatregelen wordt het gebruik van dieselauto’s fors ontmoedigd, hoopt PvdA kamerlid Diederik Samsom. “Om echt een grote stap te zetten, moeten schone auto’s flink goedkoper worden.”
Samsom hoopt “met grof ingrijpen”de buitenlucht in ons land een stuk beter te maken.
Grof ingrijpen van wie? En waarom?
Laatst werd nog medegedeeld dat de luchtkwaliteit t.o.v. 10 jaar geleden met 15% was verbeterd.
Waarom wordt er dan zoveel moeite door de regering gedaan om een van de schoonste brandstoffen, namelijk autogas, nog beperkt te laten leveren, vanwege de veiligheidsrisico’s?
Waarom pakt de overheid die 83% niet aan? En wie of wat zijn de 83% van de vervuilers?
Te denken valt aan centrales, fabrieken, uw kachel thuis, werkplaatsen, vulkaanuitbarstingen enz.
Met andere woorden alle economische en natuurlijke activiteiten.
Eigenlijk zijn er maar twee manieren om grof in te grijpen.
Laat alle vervuilers stoppen met alle economische activiteiten. Bedrijven houden op te bestaan, uw kachel mag niet langer branden, alleen de natuur kunnen we niet tegenhouden.
De chaos die dan ontstaat zal zeker miljarden doden veroorzaken.
Maar ja, we blijven dan wel binnen de EU-norm. Maar de volksgezondheid wordt niet meer gerespecteerd, want alle medicijnen en de medische wetenschap is verdwenen, waardoor vele mensen per jaar veel eerder en vele jaren eerder zullen sterven.
De tweede manier is veel simpeler.
Wie heeft de EU-norm vastgesteld? En welke gegevens zijn er gebruikt? En wie heeft deze gegevens verstrekt?
Kortom vernietig die EU-norm.
De tweede kamer is bang dat ons land “op slot” gaat als er niet snel oplossingen komen.
Maar “ons” land zit al op slot door zoveel macht aan de gesubsidieerde milieufanaten en bureaucraten te geven.

19 REACTIES

 1. Wanneer gaan we weer eens terug naar de basis? Overheid zorgt voor infra en veiligheid. Rest doet de markt.

  Begrijp echter dat veiligheid al niet goed door de overheid wordt gedaan, laat staan de rest…

 2. er mankeert helemaal niets aan de luchtkwaliteit, het is hier sinds 1500 niet zo schoon geweest vandaar die Europese norm. Deze is, net zoals de fosfaat- nitraat etc. normen niet wetenschappelijk bepaald maar ambtelijk met het oogmerk om macht uit te oefenen en niet om de lucht schoon te krijgen.

  In de middeleeuwen werden hier de bossen opgestookt in inefficiente open vuurtjes en dat stinkt aardig. Toen de bossen op waren is met overgeaan op steenkool, bruinkool en turf, tot in de jaren 60 hier (en dat gebeurt in Oost-Europa nog steeds massaal) zodat ik niet begrijp hoe het nu sterk vervuild kan zijn ten opzichte van toen.

 3. Pieter van Geel is toch de man die zo hard heeft meegewerkt om zelf die voorschriften te maken?

  Hij is ook de man die zo hard heeft gestreden voor de Kyoto kosten die de belastingbetalers moeten opbrengen!

 4. [3] die Van Geel is voormalig provinciaal planoloog die er helemaal geen verstand van heeft en een volslagen idioot.

  Het enige wat hij weet te wauwelen is dat het klimaat ‘extremer’ is geworden an dat het tegenwoordig ‘harder’ en ‘vaker’ zou regenen.

  Extremer dan wat en harder en vaker dan wanneer ? Hoe is dat bepaald en door wie ?

  Hoe kun je de harheid en frekwentie van regen meten, of de extremiteit van het klimaat ? Die lui zijn of volslagen idioot als ze hun eigen onzin geloven of volkomen doortrapt als ze er niet in geloven.

 5. [4]
  Theoretisch is politiek wellicht een deugdzame discipline. Maar de huidige politici zijn in overgrote meerderheid zelfbenoemde, gokverslaafde volksmisleiders, die er hun beroep van maken de "groten" der aarde te willen evenaren in o.a. (in alfabetische volgorde) arrogantie, corruptie, diefstal, ego-tripperij, incompetentie, landverraad, leugentechniek, machtsmisbruik, manipulatie, masturbatie, mishandeling, moord, nepotisme, onverschilligheid, pedofilie, sadisme, terrorisme, vandalisme, verkrachting, ijdelheid en wat dies meer zij.
  🙂

 6. [3] Van Geel is het zelfde als al die andere mongolen in de politiek. Er zitten heel veel incapabele mensen in Den Haag. Van Geel is wat dat betreft helaas geen uitzondering.

 7. Ik hou er niet van om weer eens advocaat van de duivel te spelen, maar: wat als die vervuiling er daadwerkelijk is, en daadwerkelijk de levensverwachting en levenskwaliteit van mensen verkleint, of hun bezit beschadigt? Is het libertarisme er dan niet voor om degene die schade toebrengt aan het leven, eigendom en de vrijheid van een ander, te weerhouden om dat te doen? Het maakt natuurlijk niet uit hóe men dat doet: of je nu een filter gebruikt, schonere brandstoffen, efficiëntere verbranding, katalysatoren, enzovoorts. En als iemand op een veilige manier autogas kan gebruiken, bijvoorbeeld door speciale tanks te gebruiken, zie ik ook geen reden waarom de overheid dat moet verhinderen. Maar dat de overheid verhindert dat je met het equivalent van een op scherp staande bom in een woonwijk gaat staan, vind ik niet zo vreemd.
  Het zou ongetwijfeld ook goedkoper zijn als ik mijn afval gewoon op straat mag dumpen of bij de buren in de tuin, maar toch is het redelijk om mij te verplichten het afval, desnoods voor een hogere prijs, netjes te (laten) verwerken, zodat ik het leven en bezit van een ander niet schaad. Als het stoppen van uitstoot als consequentie heeft dat niemand zijn\haar huis meer kan verwarmen en doodvriest, of dat er geen voedsel meer kan worden geproduceerd of vervoerd, wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar die afweging van rechten zou je aan de rechter kunnen overlaten.
  Het heffen van accijns op diesel is natuurlijk volslagen hypocriet. De uitstoot stop je daar niet mee, tenzij je de accijns onbetaalbaar hoog maakt. En dat zou betekenen dat je als rijker persoon het recht, of in ieder geval meer recht, hebt om iemand te vergiftigen dan een arm persoon. Als het echt gevaarlijke stoffen zijn, dan moet je de uitstoot ervan, boven de schadelijke grens, compleet verbieden. Als dat tenminste niet meer kosten oplevert, qua mensenlevens en qua economische schade, dan doorgaan met vervuilen.

 8. [8] "als die vervuiling er werkelijk is" inderaad: als die er zou zijn dan zouden we het allemaal wel duidelijk merken: doorlopend stank overal, smog, ademhalingsproblemen, longziekten, zwarte aanslag op je auto en in huis etc: maar niks van dit alles vandaar dat de maatsstaf niet de toestand van de echte wereld is maar de EU-norm, een getalletje dat door klerken is bedacht. En als bewijs voor de vervuiling wordt ons een "foto" getoond waarop in alarmerende gele kleuren de "luchtvervuiling" door NOx-gassen wordt getoond. Die foto blijkt dan gewoon een door de computer ingekleurd plaatje van concentraties van NOx gassen waarin de hogere concentratie geler zijn ingekleurd dan de lagere. De geelheid geeft dus niet de mate van het gevaar aan maar de relatie tot andere concentraties in dezelfde meting. Dit zegt dus helemaal niets over de absolute hoeveelheden en je kunt hetzelfde plaatje krijgen voor concentraties waterdamp of ozon of CO of wat dan ook. Overigens was alle NOx de volgende dag alweer verdwenen door een opkomende wind.

  Volgens de staat (VROM) is de bodem in Nederland zwaar vervuild, 850.000 lokaties, rampzalig zelfs maar ik heb tot nu toe niemand kunnen vinden die mij ook maar 1 plek in zijn omgeving kon aanwijzen die vervuild is. Hoe kan dat toch, we zouden toch doorlopend moeten struikelen over de vuiligheid ?

  De idioot Van Geel beweert ook dat er jaarlijks 5000 mensen
  sterven aan de rampzalige luchvervuiling. Je kunt het ook omdraaien: de luchtvervuiling is kennelij zo laag dat bijna 100% van de mensen er niet aan doodgaat.

  Overigens vraag ik mij af hoe ze aan dat getal gekomen zijn en of Van Geel in staat zal zijn met 1 naam te komen van iemand die aan de luchtvervuiling is doodgegaan. Ik vermoed dat het weer op een statistisch toverkunstje is gebaseerd.

  Verder heb ik tot nu toe niemand kunnen vinden die iemand in zijn omgeving ken die aan de luchtvervuiling is overleden en die zouden er toch moeten zijn met al die duizenden doden, lijkt mij.

 9. [9]
  Ik ben het op zich eens dat de normen vrij willekeurig worden vastgelegd en dat een overschrijding van zo’n norm nog niet per se tot doden leidt. En statistische schattingen over het aantal doden vind ik ook niet erg overtuigend. Ik wil liever een duidelijk pathologisch rapport dat vaststelt dat die specifieke persoon aan die specifieke aandoening is overleden die specifiek is veroorzaakt door vervuiling.
  Maar het is toch redelijk wetenschappelijk vaststaand (dacht ik althans) dat o.a. longpatiënten en ouderen eerder kunnen overlijden door bijvoorbeeld smog. Als dat bewezen is, of als in de toekomst hard wetenschappelijk wordt bewezen dat een bepaalde stof schade toebrengt aan een mensenleven of iemands eigendom, dan is het, afwegende wat de gevolgen zouden zijn voor het leven en eigendom van anderen, toch volkomen legitiem dat bijv. een longpatiënt die uitstoot laat verbieden? Ik zeg niet dat de overheid nu harde bewijzen heeft over de schade van luchtvervuiling, en het zou me niet verbazen als ze loopt te liegen en bedriegen om haar eigen macht te vergroten, maar als zo’n zaak aan een onafhankelijke rechter of jury wordt voorgelegd, en die komt na de bewijzen en rechten van anderen te hebben gewogen tot de conclusie dat de uitstoot moet stoppen, dan is dat toch niet onlibertarisch ? Of staat het libertarisme toe dat het leven van een ander in gevaar wordt gebracht om de vrijheid van de mensen om onbeperkt te leven en de goedkoopst mogelijke energieopwekking te gebruiken in stand te houden ? Als mijn auto een absurd grote hoeveelheid koolmonoxide uitstoot en de mensen op straat links en rechts in coma vallen, is het toch ook redelijk om mij te verplichten een methode te vinden om geen (of minder) koolmonoxide uit te stoten ?

 10. [10]
  Het probleem is toch de bewijslast: astma- en copd-patienten lopen ongetwijfeld een verhoogd statistisch RISICO om te overlijden tijdens een smogalarm. Anderzijds kan in een individueel geval niet bewezen worden, dat de SMOG tot de dood geleid heeft. De patient had op dat moment toch wel kunnen overlijden. Daarvoor is kennelijk STERKER juridisch bewijs nodig.

  Bij toepassing van potentieel risicovolle medicijnen daarentegen worden UITSLUITEND statistische gegevens gebruikt om de veiligheid te beoordelen.

  Gezien de aard van het probleem, zal het potentiele conflict tussen producent (van milieuverontreiniging dan wel van medicijnen) en overheid wel voor altijd blijven bestaan, denk ik.

 11. Als de verzorgingsmaatschappij instort wegens een tekort aan economie dan zeggen deze regeljongens:
  Economie? Dat hebben we niet gewoesst.

 12. [11] er moet eerst wel smog zijn en die hebben we sinds 40 jaar niet meer gehad en de smog die we hadden kwam uit het Ruhrgebied. De Londonse smog was berucht maar die is er ook al niet meer sinds eind jaren 50. Hoe kan het dan nu vuiler zijn dan toen ?

 13. [13] Beste Wladimir,
  Het is nu ook helemaal niet vuiler dan toen, maar de wettelijke norm is per 1 januari strenger geworden: 50 ppm aan fijn stof. Op teletekstpagina 711 of 712 komt deze concentratie overeen met de grens tussen ‘laag’ en ‘matig’.
  Sinds 1500+ is de lucht niet zo schoon geweest als nu.
  De norm is precies zo streng gekozen dat verdere maatregelen kunnen worden afgedwongen.

 14. [13]
  Sorry Wladi, was ik helemaal vergeten.

  [14]
  Het is juist, dat de gemiddelde luchtkwaliteit is verbeterd. Maar de EU streeft een HOGE kwaliteit na, zoals ze ook een HOOG niveau van sociale voorzieningen nastreeft, evenals een HOOG niveau van gezondheidszorg, etc., etc.
  Zo blijven de bEurocraten maar doorregelen en het ondernemersKLIMAAT VERPESTEN.

 15. [8] Er bestaan grote misverstanden over het gebruik van LPG. Bij de huidige installaties is de veiligheid hoger dan die van een benzine auto.
  Het zijn absoluut geen rijdende bommen.
  Het gevaarlijkste moment is het tanken.
  Als LPG echt zo gevaarlijk was zouden er hier in Z.Spanje elke dag doden vallen,er is hier geen aardgas en iedereen benut LPG. Je ziet hier vrachtwagens op de autopista de bult op klimmen met honderden gevulde gasflessen en er gebeurd nooit iets.
  In Nederland wordt alles overdreven alleen al om vooral veel ambtelijke regelaars aan het werk te houden.
  Hopelijk gaat Nederland failliet binnenkort en kunnen we met een goede curator weer een doorstart maken na eerst een grote schoonmaak te hebben gehouden onder die walchelijke politieke minkukels.

 16. we hebben al een jaar of 40 LPG en ik dacht niet dat erooit ook maar 1 benzinestation is ontploft.

  Wat hier speelt is dat als de LPG wordt ageschaft de staat zo’n miljard meer per jaar aan belastingen zal binnen sleuren.

  Iedere maar dan ook iedere maatregel van de staat, zonder 1 uitzondering, heeft altijd tot doel om nog meer geld richting de staat te pompen.

 17. langzamer hand heeft DenHaag ook in de gaten dat er meer diesel rijders gekomen zijn.. en ach onder het mom van waar er het meest van is is ook veel op te verdienen duzzz laten we die domme burgers maar weer eens leeg melken!!! in plaats van het stumuleren van schone brandstoffen zoal lpg en waterstof enz enz er zijn er genoeg maar tja eerst melken bij de diesel rijder en als die kip kaal is zien we wel waar er nog kippen zijn die je dan kan plukken!!!

  DenHaag kan de pot op!!

 18. zolang we er zelf geen last van hebben?
  ver van mijn bed,elke keer moeten we er
  voor betalen.
  er verandert niks ,elke 30 jaar
  verdubbelt het energieverbruik en nu
  china economisch meedoet gaat de
  vervuiling nog veel vlugger.
  in europa groeit het monster van de
  werkeloosheid nog vlugger
  welke regering er ook aan komt
  achter elke kastdeur zit er een lijk

Comments are closed.