Argument nummer 1:Meer democratie in Europa.
Er is nu een website van de overheid om de burger voor te lichten over de EU-Grondwet. Beheerd door Staatssecretaris Atzo Nicolaï (VVD)
Te bereiken op http://www.grondweteu.nl
Aardig, eenvoudig, 10 argumenten voor de EU-Grondwet, en De GRONDWET in 800 woorden.

Bij het lezen ervan viel ik van de ene verbazing in de andere. Deze stukken moeten bij iedereen die ze lezen heel grote vraagtekens oproepen.

Dat kan komen doordat ik het niet begrijp, doordat het onduidelijk is, of doordat de staatssecretaris (en de overheid) de burgers bewust probeert te manipuleren en zand in de ogen te strooien.

Daarom zullen we de 10 punten stuk voor stuk eens belichten. We zullen die stukjes dan ook aan Atzo Nicolaï toesturen en hem de gelegenheid geven om er op de Vrijspreker in Prime Time op te reageren.
Vandaag het eerste argument.

Argument nummer 1:Meer democratie in Europa.

Wat wordt hiermee nu precies bedoeld? Democratie betekent in de praktijk dat de meerderheid (51%) beslist en dat de minderheid moet doen wat die meerderheid wil. (Zie ook onze Begrippenlijst)

—Ik zie niet in hoe een Nederlands burger meer democratie krijgt in een land van 400 miljoen inwoners dan in een land met maar 16 miljoen. In tegendeel, je stem wordt 25 keer MINDER waard! Het is dus niet waar dat, zoals Atzo schrijft: “Uw stem klinkt dus harder in Brussel”.

In dit verband zeggen de volgende zinnen van Atzo dan ook niets:
“Bovendien moeten burgers meer invloed krijgen in Brussel. Uw rechten als burger verdienen een belangrijke plaats.”
Wij vinden dat de burgers helemaal niet meer invloed in Brussel hoeven te krijgen, Brussel moet de burgers meer met rust laten.
Natuurlijk verdienen uw rechten als burger een belangrijke plaats. Maar als ik alleen al de beide genoemde stukken van Atzo lees, dan zie ik die rechten alleen maar kleiner worden.

— Atzo schrijft: “De Europese grondwet vervangt de Nederlandse niet.”
Hij wordt ook niet vervangen, maar hij wordt er wel helemaal ondergeschikt aan gemaakt. De EU-Grondwet “overrulet” de Nederlandse. (En dat geldt niet alleen de grondwet, dat geldt ook voor alle andere wetten en richtlijnen!)
Atzo schrijft “… wij houden ons volkslied en ons voetbalelftal”.
Wel, dat is nu echt een big deal! Daarvoor alleen al zouden we alle nadelen op de koop toe moeten nemen!!

— Een vage zin is ook: “Europees als het moet, Nederlands als het kan”.
Wanneer “moet” iets vanuit Brussel worden opgelegd? Nooit, zou ik zeggen.

“Nederland blijft zelf beslissen over onze gezondheidszorg, belastingstelsel, sociale voorzieningen, zorgstelsel en onderwijssysteem.”
Misschien klopt dit op papier, maar waarom begrijp ik dan niet dat we in Nederland niet eens mogen beslissen welke vitamines we kunnen kopen, hoe lang onze glazenwasserladders mogen zijn, en nog een honderdtal zaken die u in het Vrijspreker topic “EU” kunt vinden?

—“Nederland houdt het laatste woord over de bijdrage aan de EU.”
Zeker als dat laatste woord “ja” is? Net als bij het in marmer gebeiteld stabiliteitspact voor de euro dat nu ter ziele is? Net als tot nu toe waarbij Nederland de allerhoogste bijdrage van iedereen levert?

“Het Europees Parlement mag volledig meebeslissen over meer dan dertig nieuwe belangrijke onderwerpen”.
Wat betekent MEEbeslissen?
Atzo noemt niet dat er iets van zestig mogelijkheden om een veto uit te spreken gaan verdwijnen. Nederland MOET dan doen wat de grote jongens in Brussel beslissen.
Daardoor wordt de EU toch niet “democratischer”?

“Als negen (9) landen een gele kaart opsteken, kan een voorstel van de Commissie worden teruggestuurd”
Big deal alweer. Want er wordt geregeld dat de Commissie dan kan beslissen of ze het voorstel herziet, of dat ze het gewoon doorperst. Is dat bedoeld met “meebeslissen”?

— Tot slot nog een bekentenis van Atzo:
“Over veel onderwerpen wordt voortaan besloten met meerderheid van stemmen: de meeste stemmen gelden.”
Fijn dat Atzo het met onze definitie van democratie eens is.
Maar dan moet hij het toch ook met ons eens zijn dat de Nederlandse burger er slechter aan toe is bij het aannemen van die EU-Grondwet?

Is het daarom niet logisch om de veilige weg te kiezen en die EU-Grondwet nu niet door te laten gaan?
En dus bij het referendum stemmen EU-NEE
———————————————————
Dit stuk is doorgestuurd aan Dhr. Atzo Nicolaï met het aanbod dat hij op de Vrijspreker ruimte kan krijgen om eventuele misvattingen recht te zetten.
————————————————————-

10 REACTIES

 1. Uitstekend. Ik ben benieuwd of hij ook werkelijk en inhoudelijk gaat reageren.

 2. Hierna dus nog 9 keer het NSB journaal? Ben benieuwd, Atzo zal hier al een zware kluif aan hebben als hij zijn liberaal-zijn echt in de praktijk gaat brengen en Hub 1-op-1 gelijk geeft op alle punten (wat ik betwijfel).

 3. Hier is geen speld tussen te krijgen. Ik ben zeker benieuwd wat Atzo gaat schrijven. Het is als het ware een Euro-dictatuur wat Atzo voorstelt.

 4. deze Atzo N. gaat echt niet reageren hier.

  wat zou hij in moeten brengen tegen de contra-stellingen van Hub? die zijn toch niet te weerleggen?
  knappe jongen als hij dat wel kan hoor.

  niettemin een goed initiatief van Hub om dit naar hem toe te zenden.

 5. Ter info…

  Als er gereageerd wordt zal ik dat uiteraard laten weten.
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Ronald
  Verzonden: woensdag 13 april 2005 12:30
  Aan: ‘alg.sec@vvd.nl’; ‘vvdvoorlichting@tk.parlement.nl’
  Onderwerp: Gaarne uw reactie
  Geachte heer, mevrouw,

  Middels dit emailbericht wil ik u attenderen op een artikel wat ik aantrof op het Internet. Het betreffende artikel vindt u hier: http://www.vrijspreker.nl/b

  Bovengenoemd artikel gaat in op 10 punten met betrekking tot de beoogde Europese Grondwet en nodigt uw staatsecretaris de heer Nicolai uit om hier inhoudelijk op te reageren.

  Omdat de aangehaalde punten "hout" lijken te snijden, zie ook ik uit naar die gevraagde reactie.

  Ik heb geprobeerd dit verzoek aan de heer Nicolai persoonlijk toe te sturen, maar diens e-mailadres heb ik ook na een uitgebreide zoektocht niet kunnen achterhalen. Wellicht kunt u hem dit verzoek overbrengen of iemand anders binnen uw partij bereid vinden om op deze in de samenleving levende vragen een antwoord te formuleren.

  Ik zie uw reactie belangstellend tegemoet en hoop dat u ook deze vragen van kritische burgers wilt beantwoorden.

  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet.

 6. De definitie van een democratie is voor mij niet de meeste stemmen gelden maar we houden ook rekening met de wensen van de minderheid.

 7. Jan, dan zul je het toch eerst eens moeten worden over wat nu echt een minderheid is. Een klein clubje schreeuwers? De libertarische definitie is simpel: de kleinste minderheid is het individu. Dus democratie dient dan rekening te houden met het individu volgens jouw stelling. En dat gebeurt steeds minder.
  Dat is nu juist het mooie van het kapitalisme, met ieder individu wordt rekening gehouden. Jij kunt als individu namelijk exact bepalen hoeveel geld jij aan de armen wilt geven, hoeveel aan gezondheidszorg, aan milieu, aan je eigen behoeften, aan een werkloosheidsverzekering, noem maar op. Zodra je een herverdelende overheid hebt kun je dat niet meer, en is jouw individuele belang hoe dan ook ernstig geschaad.

 8. Ga, zo door. Het gaat er niet om of dit een goede grondwet is, maar of er eigenlijk wel een europese (grond)wet moet komen.
  Door alleen maar de mening te vragen of dit een goede grondwet is, stooi je slaapzand in de ogen.

Comments are closed.