De tweede kamer vindt het hoog tijd dat het kabinet in actie komt voor de Europese grondwet.
Coalitiepartijen CDA en VVD , maar ook de PVDA vinden het aan kabinetszijde oorverdovend stil, terwijl het “neekamp”in aanloop naar het referendum op 1 juni terrein wint. (Houden zo.)
Ook een voorgenomen vakantie van premier Balkenende in de eerste twee weken van mei valt slecht.

(Mee eens, maak er de hele maand mei van voor alle politici dan blijft het heerlijk oorverdovend stil.)
Uit onderzoek in opdracht van de rijksvoorlichtingsdienst blijkt dat van de burgers die van plan zijn om naar de stembus te komen 39 procent “voor”zullen stemmen. In maart was dat nog 44 procent.
Het aantal neestemmers daarentegen stijgt van 23 naar 26 procent.
Dertig procent weet het nog niet en 5 procent stemt blanco.
Dat is een enorme speelruimte, dus is het niet verwonderlijk dat ze in Den Haag zenuwachtig worden.
Kamerlid Frans Timmermans merkt dan ook op: “Er moet nu iets gebeuren, anders kun je als kabinet op 1 juni bij een Nederlands “nee” niet zeggen dat je er alles aan gedaan hebt.”

Ook het CDA is ontevreden.
“Als je de grondwetkrant leest, haak je als onwetende lezer na twee alinea’s af. Het kabinet moet meer toelichten en uitleggen waarom het een goed verdrag is”, aldus kamerlid Jan-Jacob van Dijk.
Hoe weet hij dit? Wat is een onwetende lezer? Projecteert hij zijn eigen onvermogen op elke willekeurige lezer?
Persoonlijk lees ik iets om wat te weten te komen of mijn kennis te verdiepen, maar in zijn ogen ben ik dus een onwetende lezer. Hij bedoelt natuurlijk te zeggen, dat de gebruikte taal zo ingewikkeld is, dat hij en de meeste mensen het waarschijnlijk bij de tweede alinea voor gezien houden.
Maar dit is toch de bedoeling! Een door de overheid uitgegeven krant, over een onderwerp dat hun baantjes en macht veilig stellen, kan toch nooit objectief zijn.

Vergis ik me nu, maar ik heb zeker van twee kabinetsleden iets gehoord of gelezen m.b.t. de Europese grondwet en dat we voor moeten stemmen.
Als de burgers nee zouden zeggen dan geraken we volgens Zalm een in economisch isolement.
In dat geval heb ik voor Zalm vast twee simpele mogelijkheden om daar voordeel uit te halen.
1) Stel het bankgeheim weer in en sluit geen verdragen met de andere landen m.b.t. eventuele voorheffingen. Dus een totaal bankgeheim.
2) Schaf de vennootschapsbelasting af. Nu gemiddeld 32 procent van elke verdiende Euro.
Dit moet genoeg zijn om de Nederlandse economie oververhit te maken en dan hebben we alle arbeidskrachten van de ons omringende landen nodig om het werk te doen.
Natuurlijk zal de rest van de wereld het niet leuk vinden, maar misschien is dat dan een opstapje naar een echte vrije markt.

Ene “heer” Donner heeft zelfs gezegd dat als de uitslag van de stemming een NEE is, het risico aanwezig is dat er een oorlog uitbreekt. (Kan dus eventueel ook gebeuren als Zalm die twee simpele mogelijkheden doorvoert.)
En dit is nu een geniaal argument om tegen de Europese grondwet of welke dan ook in een dergelijke vorm te stemmen.
Individuen zijn niet in staat om een oorlog ( wel een terroristische daad ) te beginnen of te voeren.
Daar ontbreken de middelen en menskracht voor en economisch gezien is het onverstandig om je markt te vernietigen .
Overheden of staten kunnen dat wel en hebben dit in het verleden en heden bewezen, ongeacht welke onderlinge verdragen dan ook waren afgesloten.
Om dus oorlogen te voorkomen moeten we de verzameling individuen (overheid) die dit mogelijk maken de macht ontnemen. Dus we moeten de overheden afschaffen of ze duidelijk in hun macht beperken.
Een overheid met een beperkt takenpakket zal al een goed begin zijn.
Ik weet het klinkt naïef.
Echter de geschiedenis heeft ons geleerd, dat alleen overheden of andere machthebbers die de beschikking hadden over mens en materiaal dit soort gewelddaden uitgevoerd hebben.
Daarom is het creëren van angstgevoelens door Donner een geniaal argument om tegen de Europese grondwet te stemmen. Zolang de overheden die macht hebben en houden, zullen er oorlogen gevoerd worden.

1 REACTIE

  1. De ontwerpgrondwet, die geen grondwet is, legt de kiem voor politieke, economische en culturele instabiliteit van het Europese continent in de 21e Eeuw. Hij houdt geen rekening met mondiale realiteit en evenmin met de tegengestelde belangen van de verschillende lidstaten, noch met de tegengestelde economische belangen, noch met de verschillende etnische groeperingen binnen het Europees territorium. Het poldermodel is geen panacee voor de oplossing van vraagstukken van Europese veiligheid noch van kwesties die oorlog en vrede betreffen.

Comments are closed.