Op het Economisch Forum in Brussel werd vrijdag (22 april) door “experts” verklaard dat het voor groei en welvaart noodzakelijk is dat er in de westelijke EU-landen MEER immigratie plaats vindt. Zowel vanuit de oostelijke EU-landen als van buiten de EU.

Natuurlijk vonden zij daarbij dat dit wel “gecontroleerd” moet gebeuren.

De overheid moet dit regelen. Anders loopt het natuurlijk uit de hand! Illegale immigranten zouden dan immers concurreren met legale voor werk en “rechten”.
Met die rechten zal bedoeld zijn allerlei uitkeringen. Maar hoe illegalen daar gebruik van kunnen maken, begrijp ik niet als uitkeringsinstanties hun werk goed doen.

Door een verouderende en afnemende bevolking zal de EU wel tot meer immigratie gedwongen worden. En die immigratie zou dan door de EU geregeld moeten worden. (In dit verband begrijp ik nog steeds niet dat er dan zo nodig 26.000 mensen met geweld het land uitgezet moeten worden. Dit zijn beslist niet allemaal boeven en lastpakken)

Migratie is er altijd geweest en zal ook altijd blijven. Het natuurlijke proces wordt alleen verstoord door allerlei overheden die menen dat te kunnen regelen.

Er werd gesteld op het Forum dat landen als Duitsland, Nederland en Zweden al 12 % inwoners hebben die buiten de EU geboren zijn. Voor landen als USA, Luxemburg, Zwitserland (en Canada, Nieuw Zeeland en Australië) ligt dat percentage een stuk hoger, namelijk op 20 %.
Opvallend is dat dat allemaal landen zijn met een hoge welvaart en die (met uitzondering van Luxemburg) allemaal buiten de EU liggen.
Zou het kunnen zijn dat die landen het beter doen omdat ze een hogere persoonlijke vrijheid hebben dan landen in de EU? (In de EU heeft overigens Luxemburg ook een speciale plaats, met bvb grotere vrijheid voor banken en geldtransacties).

Professor Piet Emmer stelde in Buitenhof (zondag 24 april) dat iedereen die in Nederland is, recht heeft op uitkeringen. Dat is een trekpleister, maar toch gaan hoog opgeleide en vakkundige immigranten liever naar Amerika waar die uitkeringen lager zijn of niet bestaan.
Zou dat ook niet komen omdat er in Amerika een grotere persoonlijke vrijheid is?

De nieuwe EU-Grondwet dreigt het geregel binnen de EU nog te gaan versterken. Daardoor zal het echter nog meer fout gaan lopen, zoals de ervaring ons leert.
Het Nederlandse volk moet niet in de richting van nog meer geregel gaan. De enige juiste weg is de weg naar meer (persoonlijke) vrijheid.
Begin in ieder geval met te zorgen voor een overweldigende stem EU-NEE.

1 REACTIE

  1. Mij zijn tal van personen bekend met een hoger dan gemiddeld intelligentieniveau die bereid zijn , naar Europa te verhuizen en daar hard te werken.
    Maar in vele gevallen kunnen deze personen niet eens een visum krijgen om een kort bezoek te brengen aan Europa.
    De Nederlandse Ambassades houden dergelijke bezoekers in spe namelijk zoveel mogelijk buiten de deur.
    Hugo van Reijen

Comments are closed.