Afghanistan is een eldorado geworden voor internationale consultants en professionele helpers.

Dit schrijft “Der Spiegel”. Politici willen graag aantoonbare successen laten in dat land laten zien. Vandaar het laten binnenstromen, en financieren (met uw belastinggeld) van al die consultants. Deze hebben ondertussen grootse en comfortabele kantoren in Kabul betrokken en verder alleen maar slapheid en corruptie veroorzaakt.

Met uitzondering van Irak is er geen enkel land waarin door donorlanden zoveel consultants zijn ingevoerd en zoveel geld is gestort. Nu al meer dan vier miljard dollars! En dat gaat nog steeds door.

Voor de meeste Afghanen is de situatie na hun bevrijding drie jaar geleden van de Taliban niet of nauwelijks verbeterd. Elektriciteit is maar een paar uur per dag beschikbaar of helemaal niet. De riolering werkt niet, en water komt maar af en toe uit de kraan. Zelfs in de betere buurten.

Nederland is nu bezig met er gevechtstroepen heen te sturen. Dit geeft de politici natuurlijk weer wat meer status in hun internationale contacten.

Het zou veel beter zijn als Nederland weer een “neutraal” land wordt. Tussen haakjes, hoeveel troepen stuurt Zwitserland eigenlijk naar het andere eind van de wereld?

Ja, we moeten uit dit internationale spelletje. Als ondernemers daar hun eigen geld in willen stoppen, is dat best. Maar ophouden met belastinggeld weg te smijten.

Om te beginnen nu de unieke gelegenheid van het referendum gebruiken, en stem EU-NEE.

1 REACTIE

  1. Neutraal zijn/worden is toch meer een gevolg van het uit de EU stappen?

    Persoonlijk zie ik neutraliteit qua buitenlands beleid niet zozeer als een doel, noch als een zwaar argument om uit de EU te stappen (daar zijn betere argumenten voor te bedenken mijns inziens).

    Echter, wat is precies de (libertarische?) motivatie achter neutraliteit. Een libertarische samenleving kan middels samenwerkinsgverbanden tussen individuen ook handelingen verrichten die niet ‘neutraal’ zijn, toch – zolang deze libertarische samenleving nog omringd wordt door onlibertarische samenlevingen?

    Bij voorbaat dank.

Comments are closed.