Wilt u dat ook?

Het is zeker iets dat “tweeverdieners” zouden kunnen onderzoeken.

Ons Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) wijst u de weg:

Op de site van het instituut staat een “Werkverdeler” die u de weg zal wijzen.
http://www.nibud.nl/consume…

NIBUD: “Ruim 330.000 huishoudens waarbij beide partners werken, kunnen er financieel op vooruitgaan als ze een andere werkverdeling zouden hebben. In de meeste huishoudens met kinderen werkt de ene partner fulltime en de ander parttime. Financieel zijn deze huishoudens vaak beter af als ze beiden parttime zouden gaan werken. Het NIBUD heeft een test op deze website staan, De Werkverdeler, waarmee tweeverdieners kunnen uitrekenen of een andere werkverdeling in hun situatie financieel gunstig is.”

Deze rare situatie komt natuurlijk door het belastingstelsel. ” Door een dag minder te gaan werken, kan iemand in een lagere belastingschijf vallen en hoeft er minder aan de fiscus betaald te worden. Ook kan iemand onder de ziekenfondsgrens terechtkomen, waardoor het gezin goedkoper verzekerd kan worden.”

Dit heeft helemaal niets te maken met productiviteit of productie. Het is puur het resultaat van politieke regels. Regels die dus een hogere productie tegenwerken!
En de overheid maar verkondigen dat we langer moeten gaan werken!

2 REACTIES

  1. Hèbben we straks nog een ziekenfondsgrens, wanneer iedereen volgend jaar verplicht ziekenfonds-verzekerd moet worden ??

  2. Dit voorbeeld van Hub toont weer eens aan hoeveel maatschappelijke distortie veroorzaakt wordt door de belastingwetgeving.
    Bij iedere stap en bij ieder hap die de Nederlander doet, dient gedacht te worden aan de fiscale consequenties. Aldus ontstaat een maatschappij met een sterk veranderd, fiscaal gemotiveerd gedragspatroon. De fiscus penetreet op deze wijze in alle details van het leven van de mens, die bij alles fiscaal gemotiveerd raakt ten gevolge van de enorme verschillen die resulteren uit verschillende gedragspatronen.
    Die aanpassing in gedragspatroon vindt zolang plaats tot de maat vol is en de Nederlander zijn biezen pakt en elders gaat wonen. Ik acht het daarom niet uitgesloten dat de fiscus dergelijke verhuizingen aan nog meer belemmeringen gaat onderwerpen.
    Hugo van Reijen

    maatschijppijoppoiuj nide

Comments are closed.