De voorlichtingssite van de regering, (of van staatssecretaris Atzo Nicolai) heeft er nu ook een een Fabeltjes krant bij gekregen.

Als je die gaat lezen, kom je tot de conclusie dat die hele site een fabeltjeskrant IS.
.

In het kader van haar voorlichtingssite is het de bedoeling om de “zogenaamde fabeltjes” over de EU en haar grondwet te ontzenuwen door vragen te beantwoorden.

Fabel 1 probeert te ontzenuwen:
“Door de EU-Grondwet komt er een Europese Superstaat en wordt Nederland een provincie.”

In het antwoord hierop wordt o.a. gezegd:
-De EU Grondwet geeft niet meer macht aan de EU. (bedoeld is Brussel)
-Brussel kan alleen meer macht krijgen wanneer de lidstaten MET ZIJN ALLEN bereid zijn meer macht te geven.
-Brussel kan ons dus geen bevoegdheden afnemen als we dat zelf niet willen.

Lees: “Met zijn allen”, maar de vetorechten worden weggenomen! Kan “ons” geen bevoegdheden afnemen.
Lees daarvoor de honderden stukjes onder Topic EU op deze site!

Toevallig staat er vandaag op de site van MeerVrijheid een uitstekend artikel van Edwin vd Haar”:
Grondwet leidt wel tot Europese superstaat.
Hier volgt een paragraaf:

Het grondwettelijk verdrag voorziet de EU van meer invloed dan de voorstanders ons willen doen geloven. Naast een klein aantal exclusieve bevoegdheden en veel coördinatie- of ondersteuningstaken, worden met de lidstaten gedeelde bevoegdheden onderscheiden. Voor de uitoefening hiervan zijn de lidstaten afhankelijk van de EU (art. I-12, lid 2). Dit heeft grote gevolgen, want het betreft een aanzienlijk aantal beleidsterreinen, waarop de EU dikwijls doorslaggevende invloed uitoefent. Het gaat niet alleen om de interne markt, maar bijvoorbeeld ook om een deel van het sociaal beleid, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkelingssamenwerking. Voorts gaat de EU het economisch en werkgelegenheidsbeleid coördineren (art. I-15) en is zij bevoegd om ‘ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden voor de Europese dimensie van de bescherming en verbetering van de volksgezondheid; industrie; cultuur; toerisme; onderwijs, jeugd, sport en beroepsopleiding; civiele bescherming en administratieve samenwerking’ (art. I-17. Mocht het verdrag niet toereikend zijn, dan hebben lidstaten de mogelijkheid op andere terreinen ‘nauwer’ te gaan samenwerken (art. I-44), of gebruik te maken van de flexibiliteitsclausule (art I-18), die de introductie van nieuwe Europese taken mogelijk maakt. Doordat de Europese wetgever geen gevolg hoeft te gegeven aan de bezwaren die mogelijk volgen uit de nieuwe ‘subsidiariteitstoets’ van de nationale parlementen hoeft daar geen disciplinerende werking van verwacht te worden.
Voor hele artikel zie: http://www.meervrijheid.nl/…

Het woord “Fabeltjeskrant”is uitstekend gekozen.
Deze overheidssite IS duidelijk een Fabeltjeskrant.

1 REACTIE

Comments are closed.