Nicolai argument 7 *):
Een sterker Europa in de wereld
De presentatie van dit argument door de regering is wel een van meest verwarde. Zie alleen al voorgaandartikel: Paniek: Kabinet dreigt met oorlog!
Maar er is meer.

Atzo schrijft: “Er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Daardoor krijgt Europa een herkenbaar en vast gezicht, en kan Europa makkelijker met één stem spreken in de wereld”.

Dat kan een voordeel zijn. Nederland heeft dan geen Minister van Buitenlandse zaken meer nodig, en kan ook het hele Ministerie met al zijn ambtenaren sluiten. Dat levert een (belasting)besparing op. Als dat ook gebeurt in de andere 24+ lidstaten, en vervangen wordt door één EU-Ministerie, dan zou het een grote besparing kunnen worden, tenzij dat centrale EU-Ministerie erg groot wordt! En dat moet het wel om sterk te zijn.

ATZO: “Europa kan dan sneller reageren op crisissituaties zoals in Soedan en Oekraïne” “De EU kan gemakkelijker moeilijke operaties uitvoeren en vredestroepen inzetten. Zoals bijvoorbeeld in Bosnië, waar nu 6000 militairen en 500 politieagenten werken onder EU-vlag”

Ja, dan komt er gewoon een bevel uit Brussel, en er hoeft niet meer met 25 sub-landen (provincies) te worden onderhandeld.

Maar dan volgt een heel typische opmerking van Atzo:
“Er komt geen Europees leger”.

Als Atzo dat zelf gelooft, is hij simplistisch. Hij noemt zelf al wat er alleen in Bosnië zit aan EU-militairen. Iemand zou eens kunnen uitzoeken waar en hoe erg alle EU landen samen bij acties buiten hun eigen grenzen betrokken zijn.
Vreemd vind ik dat Atzo, (of met ik “excellentie Atzo” zeggen?) in dit hoofdstuk met geen woord rept over de “Europese Rapid Reaction Forces”. Brigades die in verschillende landen worden gevormd om snel, waar ook ter wereld, onder EU bevel te kunnen ingrijpen!

Dit alles IS al praktisch een leger in opbouw. Denk je nu heus dat dat niet verder uitgebouwd gaat worden? Ook al staat dat niet formeel in de EU-Grondwet; kijk gewoon naar wat er dagelijks gebeurt.

Atzo:”Op het overgrote deel van het buitenlands beleid houden de lidstaten het laatste woord. Op een kleiner aantal punten wordt in de grondwet wél met meerderheid van stemmen besloten.”

Daar gaat dan weer een stuk van het zelfbeslissingsrecht! Het is precies hetzelfde als dat de provincie Limburg (en de andere) hebben te luisteren naar Den Haag.
De waardeloosheid van het verhaal dat de landen een “noodrem” hebben om “hun nationale belangen te behartigen, hebben we al eerder aangetoond. Dat komt neer zelfbedrog.

Bovendien, vanwege het grote belang ervan, herhalen we hier nog eens wat Piet Hein Donner dit weekend heeft verklaard:
“In de discussie over het referendum over de Grondwet staat ten onrechte de vraag centraal of het verdrag goed is voor Nederland. Dat gaat volledig voorbij aan het gegeven dat we in Europa dicht op elkaar leven. Om in vrede te kunnen samenleven, behoeven we een overheid die geschillen kan beslechten, regels stellen en in het algemeen belang optreden.”

Een land MAG niet eens over zijn eigenbelang zaniken; dat hoort niet in filosofie van de politici. Je mag het niet eens tot die noodrem laten komen. Voor “Algemeen Belang” zie de Begrippenlijst.

In UW eigenbelang raad ik u aan om tot actie te komen.
Bij voorbeeld ga en verzamel Grondwetkranten en deel die uit aan zoveel mogelijk mensen. Smeek hen om die krant te lezen.

Verder hoeft u dan niets meer te doen. Ze zullen allemaal NEE gaan stemmen!
———————————————————
Voor objectieve EU-grondwet-informatie ga naar http://www.eunee.nl
———————————————————
*) Atzo heeft recent de volgorde van de nummering van zijn 10 argumenten veranderd. Waarom weet ik niet, maar het zijn nog wel dezelfde punten. Wij houden de oorspronkelijke nummering aan.

P.S.
TASK FORCE ATZO to VRIJSPREKER:
“Dank voor uw bericht. Het is niet nodig om de stukken te blijven sturen. Ze kunnen opgezocht worden via uw website.”
———————————————————–
Vorige argumenten:

Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1:Meer democratie in Europa. https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Uw “greep”op Brussel
NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht met de Europese grondwet.https://www.vrijspreker.nl/b…

Samenwerken,JA, Ondergeschikt NEE!
NicolaÏ argument 4 (van 10):
Beter terroristen en criminelen bestrijden.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Moet Brussel Nederlands asielbeleid bepalen?
Nicolai argument 5 (van 10):
Een beter asiel- en migratiebeleid.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Zijn uw rechten in goede handen?
Nicolai Argument 6: Uw rechten in de grondwethttps://www.vrijspreker.nl/b…

2 REACTIES

  1. Zou dat omwisselen van de nummering van zijn "argumenten" niet expres gebeuren om het de tegensputteraars nog moeilijker te maken ? Dat heeft hij vorige week ook al gepresteerd. Uiteindelijk is het al een heidens karwei om de Ontwerptekst serieus door te wordstelen. Ik begrijp trouwens werkelijk niet, waar al die "respectabele" "democratische" hotemetoten en hun bEurocratische meelopers het gore lef vandaan halen om die stortvloed van procedures in één keer en zelfs met oorlogsdreigementen erdoor te drammen.
    Wel "sympathiek" (maar niet heus), dat TASK FORCE ATZO je werk uit handen neemt, Hub.

  2. De EU is een sterfhuisconstructie: het langzaam, maar zeker, om zeep brengen van de nationale soevereiniteit.
    Sterfhuisconstructies gebeuren altijd in kleine stapjes, zodat de betrokkenen niet zo in de gaten hebben wat er eigenlijk gebeurt (De Nazi’s gebruikten ook zo’n stapje-voor-stapje methode om allerlei organisaties te veranderen in een pro-Nazi-organisatie).
    Maar op een dag merk je dat je geheel ondergeschikt bent geworden aan een grote Sovjetachtige Unie.
    Nu 1 minister van buitenlandse zaken, maar daar blijft het echt niet bij. Als we allemaal gewend zijn aan 1 zo’n minister, dan komen er gegarandeerd meer!

Comments are closed.