Het onderstaande bericht, waarover we op 1 april gelachen zouden zouden hebben, willen we u toch niet onthouden.

Het kan uw toekomst aanzienlijk beïnvloeden.

Vandaag op http://www.nu.nl :
Kip vervangt vuilniszak in België
De Vlaamse gemeente Diest heeft een originele manier gevonden om de speciale vuilniszak voor groente-, fruit- en tuinafval te vervangen. Zo’n 2000 gezinnen hebben zaterdag en zondag elk drie kippen gekregen die het gft-afval kunnen composteren.
Bewoners die eerder hadden aangegeven dat zij geen kippen willen houden, moeten voortaan meer gaan betalen voor gewone vuilniszakken.
Diest vindt de aparte inzameling van groente-, fruit- en tuinresten te duur. Elk jaar kost dit de gemeente 500.000 euro extra. Daarom bedachten ambtenaren het idee om kippen uit een legbatterij aan te schaffen en deze gratis ter beschikking te stellen aan belangstellende gezinnen.

Dit idee, door Belgische ambtenaren bedacht, is zo briljant dat dit beslist door EU ambtenaren zal worden overgenomen en verplicht worden gesteld in de hele EU. Ieder gezin, iedere flat, moet drie kippen houden!

Het nadeel dat u een hoekje van uw slaapkamer voor die kippen moet inruimen, wordt volledig gecompenseerd door de vele voordelen die dit met zich meebrengt.
Wat denkt u bvb van een vers eitje voor uw ontbijt op bed?

Ook kunt u uw gft afval meteen kwijt en dat hoeft niet meer afgevoerd te worden. Dit geeft ook minder last en milieuvervuiling door minder vuilniswagens.
De kippenstront kunt u gebruiken voor het bemesten van uw kamerplanten. De productie van kunstmest zal drastisch afnemen en ook daardoor zal het milieu verbeteren.

En als een kip geen eieren meer legt, dan slacht u haar en maakt er soep en nadere gerechten van. Uw uitgaven voor voedsel worden verlaagd. De welvaart zal in de hele EU met sprongen vooruitgaan.

38 REACTIES

 1. Moeilijk te geloven. Dus de website van de gemeente Diest opgezocht.
  http://www.diest.be/

  En jawel hoor.
  Sterker nog, er wordt onderscheid gemaakt tussen tuinafval, keukenafval en snoeihout. Wel logisch, je kunt die kippen natuurlijk geen hout voeren.
  Alleen wordt er niet vermeld in welke catagotie de kadavers, veren en botten vallen.

  Hier de lijst:
  * Huisvuil
  * Grofvuil
  * Fijn tuinafval
  * Snoeihout
  * Keukenafval
  * PMD
  * Glas
  * Papier- en karton
  * Oude metalen

  Verder onderzoekt Diest ook de mogelijkheden voor een CO2-bos.

 2. Hub, Je was me net voor met dit artikel!

  In eerste instantie lijkt het:

  – Kippen blij: lekker scharrelen
  – Kinderen blij: leuk zo’n kip als huisdier
  – Reinigings-ambtenaren vrij: een aantal van hen krijgt nu 100% verlofdagen en een uitkering
  – Gemeente blij: meer inkomsten door ‘kip-weigeraars’ en minder uitgaven. dus meer geld over om aan uitkeringen te besteden.
  – Gezin blij: elke dag een gratis vers eitje.

  Wat er met de kippen gaat gebeuren wanneer ze uitgescharreld zijn is niet duidelijk. Een kip gaat hooguit een jaar of 5 mee. Of men zo’n kip dan zelf mag slachten en opeten wordt niet vermeld, maar is hoogst onwaarschijnlijk gezien de strenge Europesche voedsel-veiligheids-richtlijnen. Ook blijft onvermeld waarom het vuil-ophalen in Diest zo duur moest zijn: ¤ 250 per gezin voor alleen het GFT-afval! Zou een particulier bedrijf daar niet onder kunnen komen? Helaas heeft de gemeente Diest het artikel op Meervrijheid (http://www.meervrijheid.nl/… ) over het on-nut van afvalscheiding en recycling niet gelezen, anders zou men besloten hebben zo-wie-zo te stoppen met scheiden.

  Het is te verwachten dat op termijn het controle-wezen dieren-welzijn meer ambtenaren nodig gaat hebben. Die zijn wel duurder dan de reinigings-medewerkers, maar doen ook belangrijk en moeilijk werk! Zeker ook op het gebied van volksgezondheid zullen extra regels en wetten uitgevaardigd worden voor het thuis houden van pluimvee. De uitbraak van SARS in België moet natuurlijk voorkomen worden. Waarschijnlijk mogen daarom de eieren ook niet geconsumeerd worden, maar dienen te worden ingeleverd bij de gemeente ter vernietiging.

  In elk geval heeft deze actie opnieuw aangetoond dat er bij de overheid creative ambtenaren rondlopen, en dat overheids-ingrijpen ook hier tot een win-win situatie leidt. De primaire taak van de overheid, het ophalen van vuilnis (???) leidt hier automatisch tot secundaire taken en dus meer werkgelegenheid voor een veelheid van (europesche) controle instituten.

  "Waar kan ik heen?"
  "Ik heb getwijfeld over België…"

  Toch nog maar even niet….

 3. Waarom alleen GFT afval, op zo’n manier komen we ook van ons chemisch afval af. Een milieu-activist heeft eens gezegd dat er zoveel pesticides in ons voedsel zitten dat dit eigenlijk ook met de chemo-kar meekan.

 4. [2] Zo zie dat grote geesten gelijk denken!
  Aan al die controle instanties had ik nog niet gedacht. Maar die zijn natuurlijk nodig.

 5. Het beste van deze belgenmop is dat de website ons leert dat de stad Diest zich graag zich graag Oranjestad noemt. Bijna drie eeuwen lang was de stad in handen van de graven Nassau; de latere prinsen van Oranje-Nassau.
  Het is en blijft een mooi stadje (ik ben natuurlijk niet objectief omdat mijn voorouders er begraven liggen – of is het daarom dat ik ermee kan lachen?)
  De foto’s zijn hier – let op de brouwerijen (cirkel o.a.)
  http://www.augustreynders.b
  NOSTALGIE, NOSTALGIE, NOSTALGIE!

 6. Op http://www.nationmaster.com, een site voor statistieken, stond dat België met 55% van het GDP de hoogste belastingdruk ter wereld heeft. Ik kon het niet geloven, zeker gezien de verhalen die we horen over bijv. het socialistische Zweden, of de klantgerichte Belgische gezondheidszorg. Nu geloof ik het wel.
  Echt, 500.000 euro voor het ophalen van GFT-afval?!?

 7. [6]
  P.S.
  De enige reden voor mij om nu nog te overwegen naar België te verhuizen is, naast evt. de gezondheidszorg, de huizenmarkt. Al heb ik de laatste tijd de indruk, als ik naar de Belgische publieke televisie kijk, dat België de Nederlandse planeconomie achterna wil op die gebieden. Zijn er hier Belgen die daarover meer weten?

 8. [5] [5] Waarom hij zich de "dorpsidioot" noemt is mij onbegrijpelijk, want hij woont toch op de Filipijnen.

 9. [7] Zoals ik enkele dagen geleden schreef, na het Franse referendum (de tweede Franse Revolutie?) van 29 mei, treedt economische chaos op. Op dat ogenblik is het gedaan met de Europese planeconomieen.

  http://cnn.netscape.cnn.com
  SNIP
  AMSTERDAM, April 22 (Reuters) – A rejection of the EU constitution could bring economic chaos

  Ondertussen kan je “bei uns in Diiiieeeest” een kijkje komen nemen.

  Of je moet snel kunnen spreken en zeg je zo snel mogelijk vijfmaal na elkaar:
  “Ik loop in Diest rond”
  “Ik loop in Diest rond”
  “Ik loop in Diest rond”
  “Ik loop in Diest rond”
  “Ik loop in Diest rond”

  Dan zal je vaststellen dat het zelf niet nodig is om je tot in Diest te verplaatsen.

 10. Hier een onderzoek, in opdracht van de Duitse vakbonden, dat wel in dezelfde catagorie kan vallen, als hierboven.

  700.000 nieuwe banen door belastingverhoging!!

  Geredeneerd wordt dat als de belastingen (inkomensbelasting en btw) omhoog gaan de sociale lasten kunnen worden verlaagd. Dit zou dan tot gevolg hebben dat de economie met 1.4% zou groeien.
  Geniaal, niet?

  http://www.stern.de/wirtsch
  lees ook de tekst bij de foto: meer belasting minder in de rij staan, voor werklozen.

 11. [10]
  Schitterend!
  Als we dus de belasting maximeren tot 100%, dan daalt de werkloosheid vanzelf tot 0%. En dan neemt de economische groei vanzelf toe!

  (Zitten er verstokte Ozzies in die duitse vakbonden? Waarom zou je ook iets proberen te leren van de geschiedenis, toch?)

 12. [10] [11]
  Zulke geniale oplossingen kunnen alleen in het socialistische aardsparadijs Duitsland bedacht worden. Dan vindt de economische groei alleen nog binnen het bestuursappparaat plaats. Daarbuiten is het economisch verkeer geheel tot stilstand gebracht.

 13. [8] Ja, ik
  1. ben inderdaad Ivo Cerckel en noem mij dorpsidioot
  2. woon inderdaad op de Filipijnen en daar zijn geen dorpsidioten.

  Beide elementen verdienen misschien een verklaring

  1. indien ik hier als dorpsidioot schrijf, dan is dat niet omdat ik mijn identiteit wil verbergen (vroeger schreef ik onder mijn naam), maar wel omdat men nooit op mijn argumenten antwoordt. Hoe zit het eigenlijk met de soevereiniteit van NL? Wordt op de Vrijspreker niet langer voorgehouden dat de grondwet de soevereiniteit van NL naar de EU overhevelt? Werd hier niet gesteld dat het “Vrijspreker-woordenboek” een onderscheid maakt tussen individuele en goevernementele soevereiniteit? (Toon mij deze beide definities eens.) En als we het hebben over individuele soevereiniteit, (soevereiniteit komt van het Latijn “superior”), wie is dan de meerdere tegenover wie? Heeft God daar misschien iets mee te maken? Als men mij nooit antwoordt, maar weigert mij gelijk te geven, dan word ik inderdaad idioot, maar ik ben ook maar een arme van geest.

  2. op de Filipijnen omtmoet je inderdaad geen dorpsidioten of andere lichamelijke gehandicapten. Deze mensen worden hier letterlijk dood-gepest (zoals trouwens ook in het Westen). On the internet, nobody knows you’re a dog. Wanneer avonturiers op het internet dan uitgescholden worden voor “uitgeprocedeerde asielzoekers” (als je geen avonturiersbloed hebt, ga je niet op de vlucht (word je dus geen asielzoeker), maar ga je thuis dood), dan reageer ik met “uitgeprocedeerde politici”. Sommigen kunnen dat niet verkroppen. Anarcho-kapitalisme, wat is dat? Don’t go to the extremes, COMPROMISE, otherwise you’ll die. Amen! Wie laatst lacht, best lacht.

 14. [10]
  Op zich kan dat verhaal van grotere werkgelegenheid wel kloppen. Als ik geen (of een lagere) premie\prijs moet betalen voor bepaalde verzekeringen\diensten, dan kan ik ook een lager loon ontvangen van mijn werkgever. Het is in feite een soort Melkert-baan, oftewel: werk dat zonder subsidie niet zou bestaan. Een ander betaalt de diensten en producten die ik anders zelf wil\moet kopen.
  Het is dus doodgewone nivellering, al geef ik ze wel bonuspunten voor hun subtiele misleiding.
  Maar ik ben geen econoom, dus misschien kan iemand me uitleggen: wat maakt dit precies schadelijk voor de economie? Werklozen kosten in een verzorgingsstaat immers ook (meer?) geld. Gaat de economie er op achteruit door werklozen een gesubsidieerde baan te geven waarbij ze in ieder geval iets produceren en minder geld kosten, of hoogstens evenveel kosten als een huidige werkloosheidsuitkering? Of gaat de economie er zelfs echt door vooruit? Dan vraag ik me in de lijn van Jodocus af: zou dit dan ook werken als we 100 % belasting heffen? Dat lijkt me qua gezond verstand erg onwaarschijnlijk. Is er dan een bepaald optimum waarbij nivellering wel degelijk een grotere economische groei veroorzaakt t.o.v. een lagere of hogere belasting?
  Maar dan vraag ik me wel af: Waarom gebruikt de Duitse overheid dan niet het geld van de huidige uitkeringen om banen die anders onder het minimumloon vallen te subsidiëren? Die 700.000 werklozen krijgen nu toch ook al veel geld? Daarvoor hoef je toch niet de belasting te verhogen.
  Als iemand me duidelijk kan uitleggen waarom deels gesubsidieerd werk slechter is dan een volledige werkloosheidsuitkering hoor ik dat graag.

 15. [13] "indien ik hier als dorpsidioot schrijf, dan is dat niet omdat ik mijn identiteit wil verbergen (vroeger schreef ik onder mijn naam), maar wel omdat men nooit op mijn argumenten antwoordt. Hoe zit het eigenlijk met de soevereiniteit van NL? Wordt op de Vrijspreker niet langer voorgehouden dat de grondwet de soevereiniteit van NL naar de EU overhevelt? "

  Beste Dorpsidioot, er wordt veel vaker op je (goede) opmerkingen gereageerd dan je kennelijk zelf door hebt.
  Maar het blijkt moeilijk te zijn om met jou te communiceren over soevereiniteit.

  Je hebt gelijk: ER zou maar EEN soevereiniteit moeten zijn. Die van elk individu.
  EDOCH de "maatschappij" "de politici" enz. hebben dat woord gestolen; en als je nu in 98 % van de pers en andere publicaties kijkt, hebben ze er een andere betekenis aan gegeven.
  Als je dus met Pietje Puk van de buren wil praten en hem wil voorlichten, moet je wel woorden gebgruiken die de man begrijpt. Je moet dan op ZIJN begrip van soevereiniteit beginnen, en hem DAARNA gaan corrigeren.
  Van te voeren corrigeren zal domweg de discussie doodslaan.

 16. [url=http://360.yahoo.com/blog-4…]casinos espana online[/url] http://360.yahoo.com/blog-4… <a href=http://360.yahoo.com/blog-4…>casinos espana online</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>flash games roulette</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]flash games roulette[/url] http://360.yahoo.com/blog-E… [url=http://360.yahoo.com/blog-E…]baccarat download[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-E…>baccarat download</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-5…]juega poquer[/url] http://360.yahoo.com/blog-5… <a href=http://360.yahoo.com/blog-5…>juega poquer</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-5…]aqua card credit uk[/url] http://360.yahoo.com/blog-5… <a href=http://360.yahoo.com/blog-5…>aqua card credit uk</a>

 17. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]giochi carte online[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>giochi carte online</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://360.yahoo.com/blog-I…>casino gratuites a telecharger</a> http://360.yahoo.com/blog-I… [url=http://360.yahoo.com/blog-I…]casino gratuites a telecharger[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker lan game</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker lan game[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]jeux casino poker gratuites[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>jeux casino poker gratuites</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]ruleta de la suerte jugar[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>ruleta de la suerte jugar</a>

 18. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]ten dollar payday loan[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>ten dollar payday loan</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>ganar dinero real internet</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]ganar dinero real internet[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>dd tournament poker 2.0</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]dd tournament poker 2.0[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>regole della roulette</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]regole della roulette[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]debt get loan payday[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>debt get loan payday</a> http://blog.360.yahoo.com/b

 19. <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>casino internacional online</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]casino internacional online[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker americano[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker americano</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>download free sprint ringtones</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]download free sprint ringtones[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]fast online payday loan[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>fast online payday loan</a> <a href=http://360.yahoo.com/blog-k…>online slots</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-k…]online slots[/url] http://360.yahoo.com/blog-k

 20. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]telecharger poker pour mac[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>telecharger poker pour mac</a> http://360.yahoo.com/blog-Q… <a href=http://360.yahoo.com/blog-Q…>scaricare video poker</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-Q…]scaricare video poker[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]strip poker en ligne gratuites[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>strip poker en ligne gratuites</a> http://cardcheapcreditukvae… <a href=http://cardcheapcreditukvae…>card cheap credit uk</a> [url=http://cardcheapcreditukvae…]card cheap credit uk[/url] [url=http://360.yahoo.com/blog-z…]strip poker online webcam[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-z…>strip poker online webcam</a> http://360.yahoo.com/blog-z

 21. http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]casino italiani bonus[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>casino italiani bonus</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]regles poker holdem[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>regles poker holdem</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://collegestudentcredit…]college student credit card debt[/url] <a href=http://collegestudentcredit…>college student credit card debt</a> http://collegestudentcredithttp://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]scuola poker online[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>scuola poker online</a> http://chase-credit-card-pa… <a href=http://chase-credit-card-pa…>chase credit card payment</a> [url=http://chase-credit-card-pa…]chase credit card payment[/url]

 22. <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>online casino slot</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]online casino slot[/url] http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>casino online con bonus</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]casino online con bonus[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]national cash advance[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>national cash advance</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>online slotmaschinen spielen</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]online slotmaschinen spielen[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker libre</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker libre[/url]

 23. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]card credit processing service[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>card credit online processing service</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]best card credit deal[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>best card credit deal</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>roulette de casino</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]roulette de casino[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>deutsches online casino</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]deutsches online casino[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>jeu de craps</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]jeu de craps[/url] http://blog.360.yahoo.com/b

Comments are closed.