Om het eigen bestaan en de staatssubsidie te rechtvaardigen komt de
Consumentenbond doorlopend met niet bestaande problemen op de proppen,
deze keer zijn het dan de telefonische verkopers.

De “overlast” die deze hardwerkende mensen (die het voor het brood en niet
voor de hobby doen) zou zulke rampzalige vormen hebben aangenomen dat de
Consumentenbond het nodig heeft gevonden om een speciale klachtenlijn
daarvoor op te zetten.
En ja hoor, de klachtenlijn is uiteraard een enorm succes geworden, wel
1500 mensen hadden gebeld, het bewijs is geleverd. De volgende fase is dat
de Consumentenbond om allerlei staatsdwangmaatregelen, gebodjes en
verbodjes, gaat roepen alsof we al niet genoeg last van overbemoeizuchtige
klerken hebben.

Feit is dat als de Consumentenbond een klachtenlijn voor de natheid van
water zou hebben opgezet er ook wel 1500 bellers zouden zijn geweest. En
ze kunnen trouwens ieder willekeurig getal roepen, wie controleert dat ? Misschien
waren het er maar 3? En 16,5 miljoen mensen (= 99,9999etc %) hebben niet
gebeld, die ondervinden kennelijk helemaal geen overlast maar dat telt dan niet.

Bedrijven maken van deze verkoopmethode gebruik omdat die verkoopt, anders zouden ze het niet doen en dat betekent dat er genoeg mensen zijn die wel telefonisch benaderd willen worden.

De Consumentenbond werpt zich doorlopend op als DE vertegenwoordiger van
alle consumenten in Nederland. Ze hebben slechts 500.000 leden
omdat de overige 16 miljoen kennelijk geen behoefte hebben aan de diensten
van de Consumentenbond zodat een toontje lager wel op zijn plaats lijkt.

22 REACTIES

 1. Ik ben het in grote lijnen met de strekking van je artikel eens, Wladi. De consumentenbond zet kennelijk een hoge stem op, om zichzelf belangrijk te maken en quasi-gezag uit te oefenen. Dat zie je vandaag de dag hoe langer hoe meer.

  Nu wil ik niet flauw zijn, maar wat meer zorgvuldigheid lijkt me hier wel op zijn plaats. Want helaas volgt de conclusie niet uit de premissen:
  "De Consumentenbond werpt zich doorlopend op als DE vertegenwoordiger van alle consumenten in Nederland. Ze hebben slechts 500.000 leden
  omdat de overige 16 miljoen kennelijk geen behoefte hebben aan de diensten
  van de Consumentenbond zodat een toontje lager wel op zijn plaats lijkt."

  1) of de consumentenbond zich opwerpt als de vertegenwoordiger van ALLE consumenten wordt niet aangetoond.
  2) of dat al dan niet het geval is staat los van de vraag, of telefonische colportage geacht kan worden te behoren tot het werkgebied van de consumentenbond. Mij lijkt die vraag veel essentieler. Ik denk van niet:
  3) Colportage is m.i. behoorlijk wettelijk geregeld in de colportagewet. Ergo daarvoor hebben we geen klachtenlijntje naar de consumentenbond nodig. Eventuele klachten kunnen veel beter bij de opdrachtgever worden gedeponeerd.
  4) Dat volgens jou 15.500.000 Nederlandse consumenten "kennelijk geen behoefte aan de diensten van de consumentenbond hebben", is een onjuiste conclusie en is in dit verband ook niet relevant.

 2. [1] bij de vorige paniekpoging van de CB, die met de geurverdrijvers die volgens de CB in hoge mate kankerverwekkend zouden zijn was het radiocommentaar van de vertegenwordiger van de CB op de verloren rechtzaak (omdat de CB niet kon aantonen dat die dingen echt gevaarlijk waren) dat het de taak is van de CB om met dit soort dingen door te gaan omdat "wij de consument vertegnwoordigen". Die gedachte leeft daar dus duidelijk. Wat ik stel is dat zij niet "de" consument veregenwoordigen maar alleen de 500.000 consumenten die lid zijn terwijl de overige 16 miljoen dat niet zijn. Ze vertegenwoordigen dus iets van 3% van de consumenten. Ik ben een van die 16 miljoen en ben bewust geen lid en ik heb geen reden om aan te nemen dat het voor de overige 16 miljoen anders is.

  Ik vind het ook niet altijd prettig als ik gebeld wordt door een verkoper maar als zelfstandige ben ik mij ervan bewust dat spullen nu eenmaal verkocht dienen te worden door klanten op producten te attenderen en dat die verkopers, hoe vervelend en hardnekkig ook, gewoon bezig zijn hun werk te doen. Daarom sta ik ze altijd beleefd te woord.

  De CB is feitelijk bezig om honderden gezinnen brodeloos te maken voor een beetje macht en aandacht en dat is zeer kwalijk.

 3. [2]
  Wladi,
  Ik kan het niet MEER met je eens zijn.
  De consumentenbond gedraagt zich hoe langer hoe meer als een pure dwingeland.
  Waar zou de bond het superioriteitsgevoel toch vandaan hebben ?

  Harry

 4. Waarom heeft de CB in hemelsnaam subsidie nodig. Als zij een belangrijke taak vervullen, dan zouden ze voldoende moeten hebben aan de contributie van hun leden. Ook weer iets voor de overheid om af te schaffen.

 5. [4] het begon ooit als een prima club, ik ben nog lid geweest van 1975 tot ergens eind jaren 80. Vergelijkende productonderzoeken en zo, zeer nuttig. Maar zoals met alle maatschappelijke organisaties is ook de CB gekraakt door het regime. De gesjeesde Amsterdamse PvdA ex-wethouder Walter Etty had de verkiezingen verloren en moest dringend een baantje hebben en toen hebben ze hem maar baas van de CB gemaakt.

  Ik heb meteen opgezegd.

  De ANWB, VVN, KNVB, vakbonden, dierenbescherming, omroepen en de rest van de pseudo-overheid zijn afhankelijk gemaakt van staatssubsidies en vervolgens geinfecteerd met jongens & meisjes uit de regentenkaste en zingen nu allemaal in koor het socialistische staatslied.

  Leve de DDR.

 6. Ach, de consumentenbond is gewoon een corrupt clubje. Uit betrouwbare bron (intern) weet ik dat je als producent door hier en daar met wat flappen te strooien heel goede testresultaten kon kopen.
  Daar haalde de bond zijn winsten ook uit. De standaard truuk was om in een test die dingen belangrijk te vinden waar de grootste betaler in uitblonk. Dus als er een Philips videorecorder goed getest moest worden, dan werd er eenvoudigweg veel waarde gehecht aan de duidelijke handleiding, het enige punt waar de Philips het beste in was. Niet volledig corrupt, wel creatief in de testmethodiek.

  Dat ze nu call-centers aanpakken gaat natuurlijk ook veel te ver, volgende keer gaan ze zeuren dat er zo weinig leuke baantjes voor studenten zijn.

 7. "..veel waarde gehecht aan de duidelijke handleiding.."

  Dus dat is de verklaring! Ik had persoonlijk de conclusie getrokken dat het een stelletje wijven waren daarzo bij de consumentbond.

 8. En dan de naam: telefoonterreur. Gewone verkopers worden voor terrorist uitgemaakt, dat is toch een grove belediging.
  Als ik gebeld wordt en ik zeg dat ik niet geinteresseerd ben, desnoods na aanhouden nog een keer, dan wordt na een beleefde groet de verbinding weer verbroken; wat is het probleem?
  Ging het bij echt terrorisme ook maar zo.

 9. [5]

  Ja, eigenlijk is het wel jammer dat er tegenwoordig geen staats-gelieerde CB meer bestaat.

  Een werkelijk integer en onafhankelijk (dus alleen afhankelijk van betalende consumenten) consumentenbelangen behartigend instituut zou heel bruikbaar kunnen zijn. Het neemt heel veel vergelijkend werk uit handen, en nogmaals, als het echt objectief over producten oordeelt stimuleert het bovendien ook nog productverbetering. Immers, een fabrikant van rommel (in de zin van prijs/kwaliteit verhouding) zal weinig verkopen aan goed geinformeerde potentiele klanten. Dus iedereen wordt er beter van, ook de producenten. volgens mijn redenering toch.

  Gegroet.

 10. [9]

  "Een fabrikant van rommel"
  Juist !! en dit soort sukkels vindt het nodig mij ’s avonds telefonisch lastig te vallen met meuk welke regulier niet aan de man te brengen is.
  pffffff……

 11. [10]

  ik heb er geen last meer van sinds ik alleen nog maar een mobiele telefoon heb.

 12. Ik heb gewoon een soort "spamfilter" op mijn telefoon staan. Als via de nummerherkenning een onbekend nummer belt neem ik niet op. degenen die er voor mij toe doen hebben een openbaar nummer. Die telefoonspammers bellen anoniem.

 13. Die link gaat enkel over pre-dialers die naar buitenlandse nummers bellen en niet over telefonische verkoop.

  De CB is een organisatie die van consumentenassistent naar belangenbehartiger is veranderd en kan zich naar mijn bescheiden mening maar beter weer gaan bezighouden met het vergelijken van tostie apparaten.

 14. [17]er zitten geen subsidies in broodroosters en ook geen politieke macht. Verder dienen al die DDR-achtige zogenaamde maatschappelijke organisaties als sprinkplank naar de echt lucratieve staatsbaantjes voor degenen die het staatsbelang trouw hebben gediend.

 15. [18] Sorry, ik was het socialistische plan voor zelfverrijking en werelddominatie even vergeten. Mijn excuses 🙂

 16. [17]
  Klopt, had beter eerst onder de douche kunnen gaan staan …… om wakker te worden.

  Dat krijg je van een site als De Vrijspreker. Het eerste wat je ’s morgens doet, is hier het nieuws lezen.

 17. Denk toch dat Wladi hier eerder naar het etteroog van de karbonkel kijkt…., enwel omdat de karbonkel zelf tot de allerslechste kanten van het Nederlandse volk behoort … zijnde AFGUNST … op alles en iedereen, en waardoor men per definitie eenvoudig permanent ontevreden is.

  Afgunst .. komt vooral voor onder de "have -nots", maar daar heeft men dan ook het beste linxdenken van gemaakt …

  Want onlangs stelde Maurice Le Chine … dat Nederland op linx rekent wat welvaart betreft … maar meer semi-rechts is t.a.v. normen en waarden. Welnu het is nog de vraag of dat ook zo is, ook wat betreft soepsidies, zulks:

  1. Aangezien het "burgelijke" niveau in Nederland meer dan duidelijk tot een uiterst ordinaire proletarisme is … GEDAALD … of, om het wat meer positief uit te drukken … , dat soort mensen maatschappelijk enorm omhoog zijn geschoten. Vooral sinds het een Wullum KOK is gelukt om zich op de ruggen van de arbeiders en vakbondslieden, de oude van dagen, de weduwen en wezen, de maatschappelijk en educatief zwakken, de gehandikapten en ernstig zieken … zowel als dat van de aangespoelden, om maar te zwijgen van de veel-verdieners en maatschappelijk geslaagden ( met expres goedkeuren van de Kroon) zich tot een defacto onderkoninkje omhoog te werken. Terwijl er inmiddels miljoenen zich om de brode aan zijn broekspijpen hebben vastgeklampt … die goed zijn voor meer dan honderd linxe kadaverzetels van het Mickey Mouse "parlement" binnen de NL-se monopartijstelsel … van NSB-1 … n.

  2. Aangezien, en daar krijgen wij het … AFGUNST op alles en iedereen hier vooral ingebakken en zeer diep gezeten is … dat van de Nederlander een hopeloze fanaat voor … de "solidariteit en egaliteit" … maakt. En dat het al zeker GEEN solidair consumptieve of sjhitsjhiaal instinct is dat de burgerij zo menselijk doet zijn … Men is in dat opzicht zowat opzettelijk al ziende BLIND, omdat men veel liever de koek steeds verder opdeelt, dan die groter te maken … waardoor dan de kans onstaat dat sommigen wellicht een groter deel zouden kunnen bemachtigen. Dan liever het land naar de kloten … Of niet soms?

 18. kan iemand het onderzoek van de consumenten bond naar mij toe sturen aub??? adres is lupker7@gmail.nl heb het namelijk voor school nodig..

  bij voobaat dank

Comments are closed.