De discussie over de EU-Grondwet geeft weer eens duidelijk aan hoe politici de goedwillende burgers zand in de ogen strooien en met mooie woorden verleiden in hun richting.
Let eens op hoe er door politici de laatste dagen steeds minder over de EU en de EU-Grondwet (die geen grondwet is) wordt gesproken, maar dat ze het nu steeds over “EUROPA” hebben.

Europa is een positief woord. Ik houd van Europa. Ik ben daar geboren, de meeste van mijn familie en vrienden wonen daar en mijn meeste vakantiebestemmingen lagen in Europa. En ik houd ook van Nederland.

Ja, ik houd van Europa, maar niet van de politici die naar meer macht streven en steeds meer landen in de superstaat EU willen drukken. Ik houd van Nederland, maar niet van de politici die Nederland nu in de superstaat EU willen drukken.

Let op als ze het weer over Europa hebben. Ze bedoelen dan EU, want de EU met al zijn wetten, voorschriften, schandalen, ambtenarij en de euro heeft helemaal niet zo’n goede image. In tegendeel. Daarom zal wel de een of andere PR-adviseur aangeraden hebben dat ze het woord “Europa”moeten misbruiken.

De EU is wat anders dan Europa. Europa bestaat ook uit landen die niets met de EU te maken hebben. Denk bvb maar aan Zwitserland, Noorwegen, IJsland. Allemaal landen die minstens evenveel vrede, voorspoed en veiligheid hebben als de EU landen.

Jan Peter Balkenende zegt: “Europa staat al zestig jaar voor vrede, voorspoed en veiligheid. Het zijn dus eerder de tegenstanders dan de voorstanders van de Europese grondwet die zich moeten verdedigen”,

Zestig jaar Vrede? Toen we Kosovo gingen bombarderen en Servische stellingen aan het beschieten waren?
En nu we troepen in Afghanistan de oorlog in sturen?
Het is een feit dat Frankrijk en Duitsland in die tijd geen gewapende oorlog met elkaar gevoerd hebben. Dat zegt helemaal niets over de EU. Dat komt veel meer door de gezamenlijke angst voor Rusland en de atoombom, en door de NATO. Waarbij je dan nog een beetje verdienste kunt toekennen aan de EEG, de voorloper van de EU, die een ECONOMISCHE Gemeenschap was, en geen politieke unie.

Voorspoed? Zwitserland, dat er buiten gebleven is, heeft een grotere voorspoed. Laten we daar dan een voorbeeld aan nemen.

Veiligheid? Is Zwitserland niet het veiligste land in Europa? Laten we dan daar een voorbeeld aan nemen.

Jan Peter Balkenende vult de “Europa-image” aan met:
samen sterker staan bij het werken aan veiligheid en welvaart;
Ja, ook wij zijn voor samenwerken, maar nog niemand heeft duidelijk gemaakt dat je daarvoor Nederland ondergeschikt aan Brussel moet maken. Brusselse wetten worden immers boven de Nederlandse gesteld.

minder Europese bemoeizucht met zaken die op nationaal terrein liggen;
Dan moet de Minister President de Grondwetkrant nog eens lezen en aanstrepen waarmee de EU zich overal mee gaat bemoeien. Dan zal hij verrast zijn!

–Europabrede bescherming van burgerrechten;
Welke rechten zijn precies bedoeld met deze vaagheid? En welke van die rechten zijn niet beschermd als ik in Zwitserland kom?

–meer oor voor wat burgers willen en meer openheid in Europa.
Meer oor dan we nu in Nederland hebben? Hebben we dan de EU nodig om vanuit Brussel de Nederlandse burger meer oor te geven? Als dat waar is, dan moet Jan Peter voor straf in de hoek!
‘–Tegenstanders hebben alleen angst te bieden en geven geen perspectief op een betere toekomst’,
Het libertarisme geeft wel degelijk een perspectief. Het perspectief van de individuele vrijheid. Het recht van ieder mens op zijn eigen leven. De vrije markt. Al die zaken hebben bewezen dat daardoor de vooruitgang en welvaart komen.

En dan komt een klap op een vuurpijl:
“Daarvoor is het nodig dat we de Unie beschouwen als meer dan een economisch samenwerkingsverband, meer dan een markt en een munt. Het zijn ook de immateriële waarden vrijheid, respect en solidariteit die ons drijven. Dat moet veel sterker tot uiting komen.”

Dit is niet te geloven! Moeten we om respect te hebben ons ondergeschikt maken aan een grondwet (die geen grondwet is) van 448 artikelen plus 36 protocollen en 50 verklaringen?

En is dat nodig voor vrijheid? Welke vrijheid? De vrijheid die we dank zij de NATO al 60 jaar hebben? Daar hebben we dan toch geen EU voor nodig? De Tsjechische President Vaclav Klaus probeert tenminste zijn volk duidelijk te maken dat zij zich beter niet vrijwillig onder een nieuwe slavernij van Brussel moeten plaatsen.

En is die EU-Grondwet nodig voor solidariteit? Solidariteit moet uit jezelf komen en niet door een contract 448 artikelen worden opgelegd.

Hoe meer je leest en hoort van de politici die graag voor zichzelf die Grondwet er door drukken, hoe meer je de zenuwen en de kriebels krijgt. Het is een kwalijke zaak als een Minister President met dergelijke vage ongedefinieerde argumenten het volk tracht te lijmen.

Er is maar één antwoord. STOP DE POLITICI, Dit referendum is een kans die je nooit meer krijgt: EU-NEE.
———————————————————————–
Dit naar aanleiding van de Bron:
– Persbericht ministerie van Algemene Zaken (pdf)
– Toespraak minister-president Balkenende (pdf)
2002-2004 Rijksvoorlichtingsdienst

7 REACTIES

 1. Hub, waar en wanneer heeft JPB deze propaganda uitgesproken ? Kunnen we hem of zijn ministerie uitnodigen op deze site in te gaan op de lopende discussie ?

 2. Quote van de dag:

  "Nationale regels zijn ontoereikend om genoeg bestendigheid te bieden. We kunnen politiek niet meer definiëren in nationale termen. We kunnen daarom alleen maar winnen bij de Unie", aldus Donner.

 3. [2] "Nationale regels zijn ontoereikend om genoeg bestendigheid te bieden. We kunnen politiek niet meer definiëren in nationale termen. We kunnen daarom alleen maar winnen bij de Unie", aldus Donner"

  Zit iets in. Maar is kleuterschool redenering. Als je consequent bent en doordenkt, moet je het niet beprken tot een aantal landen in Europa, maar moet de hele wereld in die club.
  En dan gaan we allemaal van elkaar houden en dan krijgen we de hemel op aarde!

 4. Misschien ben ik te voorbarig, maar in Duitsland begint het tij ook te keren. Voorzichtig komen er geluiden dat een referendum meer op z’n plaats is. Dit omdat groten delen van de duitse grondwet, door EU grondwet, buiten spel worden gezet. De rechtbank in Karlsruhe is om een oordeel gevraagt. Dus het kan misschien nog alle kanten op.

  Als alles gaat zoals de politiek wil dan wordt er op 12 mei in de Bundestag gestemd en op 27 mei in de Bundesrat.

  Momenteel zijn er 20 tegenstemmen, vanuit de CDU. Verder zijn er ook nog die nog geen beslissing hebben genomen (hoeveel?).

  http://www.tagesschau.de/ak

 5. Hopelijk kan er na afwijzing van de grondwet ook een referendum georganiseerd worden over het uittreden uit de Europese Unie.
  Hugo van Reijen

 6. [5] Is dat Hoog Gerechtshof nu VOOR af na het politiek gedoe in de Bundestag?

  Als er na, heeft het dan nog zin?

Comments are closed.