NicolaÏ argument 4:
Beter terroristen en criminelen bestrijden.
Dit is het vierde argument (van 10) van staatssecretaris NicolaÏ dat we behandelen en zoals beloofd aan hem doorsturen met ons aanbod voor ruimte op de Vrijspreker om het eventueel te weerleggen.

Dat we beter terroristen en criminelen kunnen bestrijden als we “samenwerken” met andere goedwillende personen of organisaties zal wel niemand bestrijden.

De essentie is echter of “wij” dat zelf beter doen als we orders krijgen uit Brussel, of als we dat vrijwillig doen. Vrijwillig afspraken maken over de punten die we zelf willen.
De vraag is daarom of Atzo vindt dat het beter gaat als we die orders uit Brussel krijgen.

Het is onduidelijk waar “Nederland” nu nog wel een eigen veto over kan uitspreken. Op heel veel punten gaat Nederland door die EU-Grondwet immers het recht op zijn veto verliezen.
Er staat wel duidelijk dat besluiten over strafrechterlijke samenwerking tussen landen op het terrein van zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie (illegale drugshandel) worden genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Dus geen veto! Waarna dan nog wel een “noodremprocedure” mogelijk is. Maar ook die kan weer overruled worden door Brussel!

Een vraag blijft wat straks allemaal onder deze bevoegdheid wordt geschoven. Als Brussel eenmaal de voet tussen deur heeft, weet je niet wanneer, maar wel dat die deur verder opengaat.
Bovendien worden de afspraken dan ook nog eens met voeten getreden. Kijk maar eens naar het in marmer gebeitelde stabiliteitspact dat nu al verkracht is.

Met de overtuiging dat samenwerking ook, en veiliger, op een vrijwillige basis kan, en de twijfel over wat kan gebeuren, is het toch beter om te wachten tot er een beter, duidelijker eenduidig, contract gemaakt is.
Bij Twijfel stoppen!

Zelfs op dit veiligheids-argument kun je concluderen dat het nu beter is om de zaak maar te stoppen voor het te laat is. Die kans krijg je nooit meer. Dus bij het referendum tegen te stemmen.
————————————————————
Voorgaande stukken:

Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1: Meer democratie in Europa. https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Uw “greep”op Brussel. //NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht met de Europese grondwet.https://www.vrijspreker.nl/b…
——————————————————————-

2 REACTIES

  1. "De noodremprocedure" waar onze nationale politici zo mee schermen, stelt inderdaad niets voor. Hij blijkt, zoals zoveel andere onbekookte procedurevoorstellen nog lang niet uitgewerkt. Zelfs de Factsheet van "Europa decentraal" (kenniscentrum Europees Recht en Beleid voor decentrale overheden), versie 24 febr. 2005 schrijft:
    "Vanwege de betrekkelijk korte termijn waarbinnen het parlement in zulke gevallen moet reageren, zal er wel nagedacht moeten worden over de inrichting van een dergelijke
    ‘noodremprocedure’, waarmee decentrale overheden tijdig bij het parlement kunnen aangeven als ingrijpen noodzakelijk is."

    En dit gaat dus alleen over vertegenwoordigingen van nationale ("regionale") parlementen, niet over de invloed van de burgers in Brussel !

    http://www.europadecentraal

  2. Inderdaad, het vage van die grondwet daar kun je nog alle kanten mee op. Vragen om moeilijkheden.

Comments are closed.