NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht
met de Europese grondwet.

Derde van de 10 overheidsargumenten. Net als de voorgaande zullen we dit ook doorsturen naar staatssecretaris Atzo Nicolaï en hem weer ruimte voor weerlegging aanbieden.
(vet gedrukte tekst is van Atzo)

Laat ik nu net in Spits een verklaring lezen van Sjerp van der Vaart die zegt: “De Europese grondwet is geen grondwet”.
Wat bedoelt Atzo NicolaÏ dan in godsnaam met zijn:
“10 argumenten voor de grondwet”.?Iedereen heeft het er over, maar het is het niet?
Is het dan niet onverantwoord om het volk daarover een referendum te laten houden?

“Meer greep”.
WIE heeft er meer greep? De burger is er nu een van de 16 miljoen. Wordt die greep groter als je een van de 400 miljoen wordt? In tegendeel, de greep wordt 25 keer kleiner.

“Meer vergaderingen van de raad van Ministers zijn openbaar”.
Maakt dat dan wat uit? Geeft dat meer “greep”? Kunnen ze dan geen onderlinge afspraakjes meer maken? Bovendien blijkt dat zelfs in marmer gebeitelde afspraken niet worden nagekomen. Aan de laars lappen van het Stabiliteitspact wordt nu ook al weer over 2005 getoond door Frankrijk, Duitsland, Italië en nog meerdere.
Maar daarvoor is dat pact onlangs zeker “flexibel”gemaakt.

Dan is er het nieuwe “burgerinitiatief”. “Als een miljoen Europese burgers samen ergens achter staat, kunnen ze de Europese Commissie om een wetsvoorstel vragen.”
Als er een Nederlands belang is dat binnen het kader van de Eu valt, zouden er dan Grieken zijn die zich druk maken om mee te doen aan die “vraag”? Misschien een enkele, maar ik zie dat miljoen nog niet zitten.

En wat gebeurt en na dat “vragen”?
De Commissie zal dan iets op tafel leggen wat haar schikt, en dat dan uitvoeren. In hoeverre dat het oorspronkelijk gevraagde belang dekt, blijft een levensgrote vraag.
Over de “gele kaart” hebben we het al in “argument 1″gehad. Blijkt van geen waarde te zijn.

“Meer Greep”. Greep op WAT of op WIE? Wat/wie is precies die Brusselse macht? Ik zie het allemaal nergens echt concreet gespecificeerd. “Greep op de Brusselse macht”.
Juist, Atzo bekent wel dat er een Brusselse macht is. Dat zal dan het vage totaal zijn van Commissie, Parlement, Allerlei Raden, de 20+ Agentschappen en al de daarbij betrokken ambtenaren.
Die macht wordt echter door de EU-Grondwet groter. En we hebben in de afgelopen jaren toch al zo vaak gehoord dat iets moet van Brussel. Er zal dus in de toekomst nog meer moeten!

Misschien kan Atzo dat eens vergelijken met de bestaande greep die een individu nu heeft in Nederland.
Dan hebben we een norm waar we het mee kunnen vergelijken.

Ik zie nog steeds geen enkel punt waar die EU grondwet, (die geen grondwet is), nu voor nodig is. De economische voordelen kunnen net zo goed door een gewoon (al of niet bilateraal) verdrag verkregen worden. Die voordelen komen bovendien nog voort uit gewoon het afschaffen van hindernissen.

Kortom, iedereen die ook maar twijfelt zou toch stom zijn om ja te stemmen: Bij Twijfel Stoppen!

Het lijkt er meer op dat deze “EU-Grondwet”, als die doorgaat, de grootste politieke ramp van de 21ste eeuw zal worden.

Daarom is maar een advies mogelijk:
Zorg voor een grote opkomst die EU-NEE stemt.

Voorgaande stukken:
Manipuleert NicolaÏ de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1:Meer democratie in Europa.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…
——————————————————————

4 REACTIES

 1. In de nieuwe Elsevier ook een duidelijke stellingname tegen de Grondwet:

  Nee!
  Over zeven weken is de volksstemming over de Europese Grondwet. Oppervlakkig gezien verandert die Grondwet weinig aan de huidige situatie. Het maakt dus eigenlijk niet uit of u voor of tegen stemt. Maar pas op, grondige bestudering van de tekst leert dat de Grondwet een groot gevaar herbergt. Vandaar dat er volgens Elsevier alle reden is 1 juni tegen te stemmen.

  Het is vrij simpel. Door de Grondwet verliest Nederland de mogelijkheid om nog langer zelfstandig te beslissen over zijn immigratiebeleid. Ook kan Nederland niet langer zelf regelen welke buitenlanders recht hebben op een uitkering. Samen zorgen deze twee bepalingen voor een rechtstreekse ondermijning van de sociale zekerheid in Nederland. Want gezien de hoge Nederlandse uitkeringen zal vanuit arme landen van de Europese Unie een ware toeloop ontstaan op het sociaal paradijs aan de Noordzee. Daarbij heeft de grootscheepse immigratie naar Nederland de afgelopen decennia al voor talrijke andere problemen gezorgd. Niet voor niets probeert het kabinet-Balkenende de immigratie af te remmen. Dat mislukt straks hopeloos als andere lidstaten van de Europese Unie de regels mede opstellen.

  Door zich tegen de Europese Grondwet te keren, kan Nederland uitzonderingen afdwingen op het punt van immigratie en sociale zekerheid. Denemarken heeft dat bijvoorbeeld op andere terreinen voor elkaar gekregen, nadat de Denen het Verdrag van Maastricht hadden weggestemd.

  Hoe meer Nederlanders op 1 juni tegen stemmen, hoe steviger de onderhandelingspositie van Nederland wordt. Vandaar ons advies tegen te stemmen. Dat is geen stem tegen Europese samenwerking, maar een stem voor zelfbeschikking.

  Publicatiedatum: 16 april 2005
  Auteur: Arendo Joustra

 2. [1]
  Ook hier is geen speld tussen te krijgen. Nu horen we het weer eens van een ander.

 3. En Hub, heb je al een reactie gehad van Balkenende of NicolaÏ? Het lijkt mij dat je poging tot communicatie met die types niet echt succesvol is.

  Waarschijnlij zitten ze net iedere keer in vergadering als het ze te binen schiet 😉

 4. Ooh wat dat betreft is het net zo status-afhankelijk of men tijd voor je heeft als dat Nederland kleiner wordt ten opzichte van de EU.

Comments are closed.