Nicolai argument 9 (van 10): Europa dichter bij de mensen.n

Vandaag het voorlaatste overheidsargument om “ja” te stemmen. Europa zou dichter bij de mensen komen volgens staatssecretaris Atzo Nicolai!

Lees de redenering en trek uw eigen conclusie. Vraag u ook af of uw vertrouwen in wat de overheid aan het verkopen is, door die overheidspropaganda toe of afneemt.

De staatssecretaris constateert:
“De EU staat nu te ver van de mensen af.”
Daar zijn we het wel mee eens. Je hoeft alleen maar te bedenken dat 90 % van de mensen die moeten beslissen over een nieuwe grondwet, er bijna niets over weten; 50% weet zelfs helemaal niets.

Bovendien staan ze al heel ver af van de eigen regering in Den Haag. Ten opzichte van de eigen regering hebben de meeste mensen al geen vertrouwen. Laat staan ten opzichte van een daar achter, daarboven staande hogere regering in Brussel.

Atzo: “Als de grondwet wordt ingevoerd, kunnen gewone mensen actief invloed uitoefenen op Europa. Zo komt er het Europees burgerinitiatief. Als 1 miljoen inwoners van Europa samen ergens achter staan, kunnen ze de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) vragen om met een wetsvoorstel te komen. De Commissie móet dit initiatief behandelen.”

Als ik, als “gewone mens” in Nederland een afdakje voor mijn auto wil maken, heb ik al heel veel last met het verkrijgen van allerlei officiële vergunning. Met “burgerinitiatieven” heb ik geen ervaring. Maar als ik daar eerst een miljoen andere mensen bij moet betrekken, (als ik al de daarmee gepaard gaande kosten kon opbrengen) zie ik het helemaal niet zitten.
Dat de Commissie dan dit initiatief moet behandelen, zegt toch niets? Het is toch eenvoudig om het te behandelen en af te doen? Of een wetsontwerp te maken dat onbevredigend voor de initiatiefnemer is?

Atzo: “Sommige politieke partijen zijn nu al een burgerinitiatief aan het voorbereiden.”
Dat zijn politieke partijen. Dat zijn niet de burgers.
Het zou ook interessant zijn om te weten welke initiatieven nu worden voorbereid. Dat hebben we in de teksten van de staatssecretaris nog niet kunnen vinden. Zijn dat nu al amendementen op de grondwet die geen grondwet is en die ook nog niet is aangenomen?

Atzo: “Ook staat in de grondwet dat u als burger een klacht kunt indienen bij de Europese Ombudsman over de Europese Unie.” We hebben toch al een eigen ombudsman? Of krijgt die een baas in Brussel boven hem? Net als de Minister van Buitenlandse Zaken?

Atzo: “Een belangrijk deel van vergaderingen van Europese ministers wordt openbaar: alle vergaderingen die over wetten gaan. Media, volksvertegenwoordigers en burgers kunnen dus makkelijker in de gaten houden wat hun regeringen met elkaar afspreken.”

Over dit argument hebben we al eerder opgemerkt dat dit van Atzo wel heel erg simplistisch is! Ik kan me niet voorstellen dat Atzo dit serieus zelf gelooft. Hoe moet ik nu in de gaten houden wat Gerhard Schroeder en Jacques Chirac elke keer bespreken bij hun diner op de avond voor de grote staatshoofdenvergadering?

Is het gek dat ik steeds duidelijker ga zien dat we van die EU af moeten? Het ging goed zolang er gewerkt werd om economische belemmeringen weg te halen. Maar toen het een politieke Unie werd, ging het fout en dat gaat nog steeds verder fout.

Er is nu een kans om dit af te remmen door de EU-Grondwet TEGEN te houden. Die kans krijg je nooit meer!
Daarom EU-NEE.

P.S.
NRC 21 april:
Uit een groot onderzoek onder 150.000 mensen blijkt dat maar 13 % van de Nederlanders vertouwen heeft in wat de regering doet; 63 % heeft er geen vertrouwen in.
Dan neem ik aan dat de overgrote meerderheid ook niet vertrouwt wat de regering allemaal aan het drammen is over de EU-Grondwet en dat ze allemaal TEGEN een stuk (zoals de EU-Grondwet) stemmen dat zo vol dubbelzinnigheden staat.
—————————————————————–
Voor objectieve voorlichting zie ook http://www.eunee.nl
—————————————————————-

Vorige argumenten:

Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1:Meer democratie in Europa. https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Uw “greep”op Brussel
NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht met de Europese grondwet.https://www.vrijspreker.nl/b…

Samenwerken,JA, Ondergeschikt NEE!
NicolaÏ argument 4 (van 10):
Beter terroristen en criminelen bestrijden. https://www.vrijspreker.nl/b…

Moet Brussel Nederlands asielbeleid bepalen?
Nicolai argument 5 (van 10):
Een beter asiel- en migratiebeleid.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Zijn uw rechten in goede handen?
Nicolai Argument 6: Uw rechten in de grondwet
https://www.vrijspreker.nl/b…

Nicolai simplistisch of Manipulerend?
Nicolai argument 7 *): Een sterker Europa in de wereld
https://www.vrijspreker.nl/b…

Hand op de knip!
Nicolaï argument 8. De hand op de knip met de Europese grondwet
https://www.vrijspreker.nl/b…
————————————————————–

2 REACTIES

 1. "als ik daar eerst een miljoen andere mensen bij moet betrekken,…."

  Als ik ze één briefje wil sturen kost dat aan porto ¤ 390.000.
  Als ik de brief print kost dat 2000 pakken papier en de nodige toner.
  Als ik de brief vouw, in de enveloppe doe én dichtplak in twee seconden dan kost dat ca 550 uur (>3 manmaand bij 40 u/week)

  Dit alles onder voorwaarde dat al deze mensen het onmiddelijk met me eens zijn…

  Nu kun je dit – ook als particulier – uitbesteden, door een ongeadresseerde mailing te doen, maar om 1.000.000 positieve reacties te krijgen moet je ten minste alle huishoudens (8 miljoen)bereiken, en dat zou dan een opzienbarend hoge response zijn!! 1 op 8 !
  En ook dat zal ettelijke tonnen euries kosten.

  De enige weg lijkt dus via de media of de politiek (die weer toegang tot de media heeft)

  Voor een BURGER is de kans op resultaat van deze ‘mogelijkheid’ van ‘burgerinitiatief’, aanzienlijk kleiner dan het twee keer winnen van de staatsloterij!!

 2. Euh…een overheid die ver weg van me
  staat, lijkt me prima eigenlijk.Hoe verder hoe liever.
  Indien die politici zich zouden beperken tot in Brussel onderling te intrigeren,zich te vermaken met
  escortdames en zich te pletter
  discussiëerden over de kleuren van
  de Europese vlag, de toonhoogte van de
  Europese hymne en de kleur van hun pluchen zetel,hadden ze mijn zegen.
  Helaas hebben ze behoudens deze bezigheden ook ambitie om dichter bij
  de "burger" te staan,hetgeen concreet betekent ons te bedelven onder de
  regels waar het gros van de Europeanen niks dan last van heeft, problemen
  op te lossen waarvan tot voor de
  interventie van de politici niemand
  wist dat het problemenen waren, vervolgens de reële problemen die
  ontstaan zijn na hun interventies
  op te lossen (nog groter te maken)en
  daartoe onophoudelijk in onze zakken
  te graaien.

  Het is met de staat als met een maniakale verkrachter : hoe dichter bij , hoe enger het wordt : EU ver weg
  of EU NEE dus.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.