De laatste tijd wordt weer veel over “vrijheid” geschreven en gediscussieerd. Zowel op deze site als ook op de Libertarische Conventie in Sofia van afgelopen weekend.

Daarom is het goed om weer eens duidelijk te stellen waar we het over hebben.

Voor het woord “vrijheid” zijn talloze definities te maken. Velen hebben er hun eigen ideeën over. Daarbij komt dat men kan praten over zijn eigen idee, of over hoe de werkelijkheid of de maatschappij functioneert ten opzicht van dat eigen idee.
Als daarom twee personen met elkaar in discussie zijn, en niet eerst heel duidelijk maken dat ze over hetzelfde begrip praten, dan blijft men langs elkaar heen praten.

Bij voorbeeld kan iemand vinden dat hij niet vrij is, omdat hij zich niet vrij als een vogel in de lucht kan bewegen. Zijn vrijheid wordt beknot door de zwaartekracht!
Of hij voelt zich niet vrij omdat hij MOET werken om de kost te verdienen. Of dat hij te weinig verdient om de dingen te doen die hij wenst.
Of hij praat over de vrijheid van het ene land ten opzichte van het andere.

Het Libertarisme is een Maatschappij filosofie. Het Libertarisme gaat over hoe mensen in een maatschappij met elkaar zouden moeten samenleven; over de verhouding tussen mensen onderling.

Geredeneerd vanuit de ethiek dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, volgt dan het Libertarische Basisprincipe:
dat geen mens (of groep) het recht heeft om geweld, dwang of fraude te gebruiken (te initiëren) tegen een ander mens (of groep). (Dwang is dreiging met geweld.)
Het gaat duidelijk over iedere individuele mens! Vandaar vaak de uitdrukking: “Individuele Vrijheid”.
Natuurlijk “mag” iedereen vinden dat welvaart verdeeld zou moeten worden om ook de behoeftigen te helpen. Libertarisch gezien is daar geen bezwaar tegen zolang hij dat uitvoert samen met personen die dat allemaal vrijwillig, zonder dwang, willen doen. Hij mag een “commune”of communistische gemeenschap oprichten.
Hij zal daarin in een libertarische samenleving niet worden gehinderd.

Maar in het libertarisme mag hij geen enkel individu dwingen daar aan mee te doen. Ieder ander heeft het recht om “nee” te zeggen en er niet aan mee te doen. Hij zal dan niet (met geweld) worden gedwongen om mee te doen. (Zoals dat in de tegenwoordige politieke staten wel wordt gedaan).

In feite is het libertarische vrijheidsideaal erg eenvoudig:
Libertarisme is Vrijheid is het ontbreken van dwang of geweld door andere mensen.
Of zoals in de kop van deze pagina:
De Vrijspreker [het libertarisme] streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

Om discussies op de Vrijspreker op een hoger plan te brengen, is een Begrippenlijst (link in Rechterkolom) beschikbaar. Zie daar de woorden “Vrijheid” en “soeverein” omschreven zoals ze op deze site worden gebruikt.

Doordat we nog heel ver van die ideale maatschappij verwijderd zijn, is er veel over vrijheid en hoe tot die vrijheid te komen, geschreven. Op deze site en op http://www.libertarian.nl vindt u grote aantallen artikelen en links naar andere vrijheidspublicaties.

Om te beginnen kunt u bij voorbeeld klikken naar:
“Vrijheid, Argumentatie en Contract” Door Frank van Dun
http://www.libertarian.nl/N…
en “Wat is vrijheid?” Door Henry Sturman
http://www.libertarian.nl/N…

Ook zeer belangrijk is om te lezen op de Libertarian International site:
http://www.libertarian.to (rechterkolom):
A New Covenant, geschreven door Neil Smith

1 REACTIE

Comments are closed.