Het antwoord op die vraag is simpel: Nergens voor!

De EU, zoals die zich nu ontwikkelt, is voor ons alleen maar schadelijk.

Sommige mensen zullen antwoorden dat er ook wel goede of voordelige dingen uit voort gekomen zijn.

Los ervan of die opwegen tegen de nadelen, kunnen we toegeven dat er “in de tijd van de EU” ook goede dingen gebeurd zijn. Praktisch al die goede dingen stammen echter af, of komen voort, uit de tijd toen er nog een EEG was. Een ECONOMISCHE Gemeenschap. Voordat er een EU was.

Toen ging het er vooral om om de grenzen te openen, om de economische hindernissen in het handelsverkeer weg te werken. Dat waren goede dingen, die overigens zelfs zonder de EEG geregeld hadden kunnen worden.

De EVA doet dit nu bij voorbeeld zonder EU.

Het ging echter pas echt fout toen de politici er een POLITIEKE UNIE van gingen maken. Vanaf toen werd steeds meer beslissingsbevoegdheid gegeven aan Brussel. Lees de Duits-Franse as!

VRAAG: Wie kan één zaak noemen waarvoor wij de EU nodig hebben? Iets dat positief voor ons is en wat we niet zonder de EU zouden kunnen bereiken.

Ik wed dat er zoiets niet bestaat. Daarom blijven we erbij dat we uit die EU moeten: dan kunnen we met de verkregen grotere vrijheid weer meer doen.

Om te beginnen: nu stemmen EU-NEE

5 REACTIES

 1. Waarom hebben wij Nederland nodig?
  Sinds wanneer brengt Nederland ons iets op?
  Nederland is daar toch enkel om de heersers toe te laten het Nederlandsche Volk te onderdrukken.
  "Ja, we zijn de heersers der aarde,
  de koningen van de zee,
  pistolee."

 2. [1]
  Waarom hebben wij dorpsidioten nodig?
  Sinds wanneer brengen dorpsidioten ons iets op?

  Wellicht stelt een sociale werkplaats hem in staat iets op te brengen.

  Het zijn slechts de politici en bureaucraten die de EU nodig hebben om de individuele vrijheid af te pakken.

 3. Natuurlijk heeft niemand de EU nodig. Nederland is echter een sociaal-cultureel verbond van provincien met een gezamenlijke taal en cultuur. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, want andere provincien of regio’s kunnen zich te allen tijde afscheiden.

  De EU heeft geen gezamenlijke cultuur, taal of sociaal-maatschappelijk stelsel, dus is de EU als politiek verbond geheel overbodig.

  Misschien is dit een wat duidelijker antwoord op de vraag: wie heeft Nederland nodig?

 4. Nuchtere Nederlander,
  Gij woont waarschijnlijk in een stad.
  Anders zoudt ge weten dat een dorpsidioot, ook als zij nuchter is, ambiance brengt in de barak.
  Maar liberteiren discussieren liever over het geslacht der engelen.

 5. [3]
  "Misschien is dit een wat duidelijker antwoord op de vraag: wie heeft Nederland nodig?"
  Inderdaad Albert: het antwoord op DIE vraag is zonneklaar: Nederland smijt jaarlijks NETTO een slordige 5 miljard Euro in de EU-modderschuit.

  [4]
  Citaat: "Maar liberteiren discussieren liever over het geslacht der engelen"
  Antwoord: ?

Comments are closed.