- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Waarvoor hebben wij de EU nodig?

Het antwoord op die vraag is simpel: Nergens voor!

De EU, zoals die zich nu ontwikkelt, is voor ons alleen maar schadelijk.

Sommige mensen zullen antwoorden dat er ook wel goede of voordelige dingen uit voort gekomen zijn.

Los ervan of die opwegen tegen de nadelen, kunnen we toegeven dat er “in de tijd van de EU” ook goede dingen gebeurd zijn. Praktisch al die goede dingen stammen echter af, of komen voort, uit de tijd toen er nog een EEG was. Een ECONOMISCHE Gemeenschap. Voordat er een EU was.

Toen ging het er vooral om om de grenzen te openen, om de economische hindernissen in het handelsverkeer weg te werken. Dat waren goede dingen, die overigens zelfs zonder de EEG geregeld hadden kunnen worden.

De EVA doet dit nu bij voorbeeld zonder EU.

Het ging echter pas echt fout toen de politici er een POLITIEKE UNIE van gingen maken. Vanaf toen werd steeds meer beslissingsbevoegdheid gegeven aan Brussel. Lees de Duits-Franse as!

VRAAG: Wie kan één zaak noemen waarvoor wij de EU nodig hebben? Iets dat positief voor ons is en wat we niet zonder de EU zouden kunnen bereiken.

Ik wed dat er zoiets niet bestaat. Daarom blijven we erbij dat we uit die EU moeten: dan kunnen we met de verkregen grotere vrijheid weer meer doen.

Om te beginnen: nu stemmen EU-NEE