Nicolai Argument 6:
Uw rechten in de grondwet.nHet is niet duidelijk over welke rechten Atzo het hier heeft of wat hij bedoelt. Misschien eenvoudig DAT uw rechten in de grondwet staan.
Maar is dat dan de Nederlandse of de EU Grondwet? En volgens de directeur van het bureau Europees Parlement in Den haag, Sjerp van der Vaart, is de EU-Grondwet geen Grondwet.

Maar we hebben nu een GRONDWETKRANT die duidelijkheid zou kunnen brengen.

Onder Grondrechten (die zal Atzo wel bedoelen?) staat in die krant in artikel I – 9 sub 3:
“De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, maken als algemene beginselen deel uit van het recht van de Unie”.”

Nu weet u ten minste precies waar ze het over hebben!. Alleen jammer dat ik dat “Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben” nu niet bij de hand heb. Dan had ik u nog beter kunnen voorlichten.

Ik zie nog nergens hoe mijn en uw rechten door die EU-Grondwet (?) nu worden verbeterd. Ik twijfel daar zelfs aan en vrees dat ze verslechterd worden.
Het belangrijkste is echter dat u nu overtuigd bent dat uw rechten in goede handen zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u maar één ding doen:
Bij Twijfel Stoppen.

Dat is zoveel mogelijk mensen opwekken om die EU-Grondwet af te keuren en beslist te gaan stemmen om die grondwet TEGEN te houden. Dus EU-NEE

Voorgaande stukken:

Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
NicolaÏ Argument 1:Meer democratie in Europa. https://www.vrijspreker.nl/b…

Overheidsbedrog?
Nicolaï Argument 2: Europa en Nederland economisch sterker.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Uw “greep”op Brussel
NicolaÏ argument 3:
Meer greep op de Brusselse macht met de Europese grondwet.
https://www.vrijspreker.nl/b…

Samenwerken,JA, Ondergeschikt NEE!
NicolaÏ argument 4 (van 10):
Beter terroristen en criminelen bestrijden.
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=2120

Moet Brussel Nederlands asielbeleid bepalen?
Nicolai argument 5 (van 10):
Een beter asiel- en migratiebeleid.
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=2128

31 REACTIES

 1. Even off-topic: Ik zag gisteren (delen van) de film Braveheart. Vergis ik me, of is dat tergende "freedom"-krijsende meeuwenbeest daarop geïnspireerd?

 2. Ik weet wel een paar rechten:
  – Het recht op de universele nieuwsvoorziening die van overheidswege kan worden verstrekt.
  – Het recht op het krijgen van werk in overheidsdienst. We verzinnen steeds meer banen!
  – Het recht om overal gevolgd te worden door die lieve zorgzame moeder die overheid heet.
  – Het recht te genieten van een staatsopvoeding: daar is zoveel wijsheid samengebald!
  – Het recht om in je beperkte mening te worden bijgestuurd door de wijze overheid, die zoveel meer weet dan jij.
  – Het recht op gelijke behandeling: hoef je nooit meer jaloers te zijn!
  – Het recht om vrij de grens te passeren (wel paspoort altijd kunnen tonen natuurlijk).
  – Het recht te genieten van al die verrijkende culturen die bij ons mogen wonen.
  – Het recht om beschermd te worden tegen die walgelijke ondernemers.
  – Het recht om financieel bij te dragen aan al die mooie voorzieningen die de overheid u schenkt.
  – Het recht om uw vrijheid op te geven en u in onze armen te werpen: wij zorgen voor u!
  En als de economie instort omdat wij (uw overheid) die hebben uitgezogen, dan zijn we allemaal broeders, want allemaal arm. En dat geeft pas echt een gevoel van saamhorigheid!

 3. [3]
  Wie heeft dat verzonnen, en wie heeft in vredesnaam ervoor gezorgd dat dat kreng te pas en te onpas mijn leesrust verstoord? Ik heb er overigens een zeer libertarische oplossing voor, zodra ik het muziekje hoor zet ik het geluid uit… 😉

 4. [4] [3]
  Yeah, een verschrikkelijk onmuzikaal beest. Maar hij schijnt gewurgd te worden of zo.
  Ik hoor ook liever het Requiem van Mozart, de Marche funebre van Chopin of het Dies Irae. 😉

 5. [4] Owl,

  Allicht waren Hub en de webmaster onder
  indruk van "Braveheart" ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [5] [6]
  Het was inderdaad een martelingsscène wat ik zag. Niet bepaald mijn droombeeld van libertarisme. Misschien iets voor degenen die als martelaar voor de vrijheid geradbraakt willen worden?
  Die William Wallace (Braveheart) was overigens ook niet echt een fris type, maar dat werd in de film, althans de fragmenten die ik zag, niet getoond. Hij heeft geloof ik ooit een kerk vol burger in de fik gestoken. Een soort Osama uit de middeleeuwen.

 7. [7] Owl,

  Men zocht een aardig geluid en
  de freedom-kreet uit Braveheart (film
  die gaat over een middeleeuwse schotse
  onafhankelijkheidsstrijder) kwam juist
  onder de aandacht.Misschien dat men daarbij ook heeft bedacht dat zoals
  het met William Wallace in de film niet zo goed ging toen ie "freedom" brulde
  het ook vandaag de dag niet zo goed gesteld is met "freedom".Meer zou ik
  er niet meteen achter zoeken.

  De film zelf vond ik prima…uiteraard geromantiseerd maar dat is zowat elke
  historische film.Persoonlijk denk ik al
  langer dat de Normandische invasie in 1066 Engeland heeft opgezadeld met centralisatie,feodaliteit en een te
  sterke troon en clerus.Dat de Schotten
  in 1300 de Engelsen (Normandiërs) destijds wisten buiten te houden,lijkt me prima te zijn geweest.Toen de
  Engelsen na 1707 in Schotland toch de
  lakens konden uitdelen,gingen ze meteen
  over met het invoeren van een efficiënte administratie dus staatsbemoeienis en hoge belastingen.

  Zelf hou ik niet van efficiente staten
  dus het middeleeuwse Schotland met z’n
  slappe centrale regering en belastingontvangers die als ze wat
  te veel van hun oren maakten zonder verdoving werden gecastreerd door de
  quasi-onafhankelijke clans , leek mij
  wel wat.

  Wat natuurlijk "Braveheart" extra leuk maakte, was de aanwezigheid van de onaards mooie Sophie Marceau.BTW Die Gibson weet z’n actrices wel te kiezen want in "The passion" laat ie Monica
  Belluci opdraven : nog zo’n dame van
  welhaast hemelse schoonheid.

  Tuurlijk was die William Wallace verder geen libertariër.In de middeleeuwen was
  niemand dat.Kon ook helemaal niet want hhet concept "rechten" zoals wij dat nu kennen, daar hadden ze in de middeleeuwen nog nooit van gehoord.Er
  zich over verbazen dat er in de middeleeuwen geen libertariërs waren,
  is zich verbazen dat er toen geen quantum-fysici waren.
  Echter ook toen had je lui die niks
  moesten hebben van hoge belastingen,
  feodale heren en
  centraliserende koningen en in dezulken
  zie ik toch verre (intelectuele) voorzaten zoals een William Wallace, een Wilhelm Tell, een Jacob van Artevelde , de Boheemse Hussieten enz…

  En dat van die kerk ?…O o o wat een
  stoute middeleeuwer ! Want nu
  zijn we "democratisch"…nu vereren we de heilige stembus.we kussen
  eerbiedig de kont van die politici die
  ons in het gezicht uit lachen en zeggen "dank u, meneer" wanneer onze
  zakken worden leeggemaakt en bieden
  eerbiedig onze handen aan als de tyrannen met de boeien komen aanzetten.
  Verdomme, hadden we nu maar Bravehearts die opstonden tegen de politieke hoogverraders en hun de koppen van hun
  romp kliefden !

  O ja..van Osama’s hadden ze in de middeleeuwen weinig last.Toen hielden ze die Moslims hier gewoon buiten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [8]
  Maak je niet druk, ik bedoel het deels slechts schertsend. Al is die meeuw echt irritant. 😉
  Maar om toch te reageren: het betrof bij het levend verbranden van mensen in een kerk niet politici, maar onschuldige burgers. Maar inderdaad, op middeleeuwse schaal was dat soort gedrag wellicht "normaler". Overigens waren de moslims in 1300 wel degelijk "binnen" Europa. Spanje stond voor de Reconquista vrijwel geheel onder één of ander kalifaat (van Cordoba, of zoiets). En ik wil niet hier ook al als één of andere pro-islamiet klinken, maar in die tijd kon je als jood of afwijkend christen beter in Spanje leven. Die zijn er dan ook samen met de moslims prompt uitgegooid nadat de katholieke koningen van Spanje hun "herovering" hadden voltooid.
  Overigens vind ik een zekere mate van humaan besef niet cultuurgebonden. Mensen die het niets doet om andere mensen levend te verbranden, te besnijden, of te stenigen, of martelen in het algemeen zijn volgens mij psychopaat of sadistisch, ongeacht hun achterlijke cultuur. Maar misschien wil ik het me gewoon niet voorstellen dat ik zoiets met een andere opvoeding normaal had gevonden.

 9. Owl,

  Ik ben "Distant Mirror" van Barbara Tuchman nog es aan het herlezen en dan
  blijkt iedere keer weer dat die middeleeuwers toch wat anders tegen deze dingen aankeken dan wij nu.Zo
  had je bijv een kardinaal Robert van
  Geneve die aan huurlingenleider John Hawkwood opdracht gaf de inwoners (inclusief vrouwen en kinderen) van
  Cesena af te slachten : duizenden doden.
  die Robert van Geneve werd kort daarop zo waar paus (met die middeleeuwse pausen vergeleken is zo’n Ratzinger toch
  maar een doetje 🙂 )en Hawkwood stief
  als 1 van de meest geachte mannen van
  zijn tijd.

  Een tijd terug bezocht ik Bouillon (in de Belgische Ardennen), een donker, tochtig fort waar de marteltuigen nog stonden uitgestald.Ik denk dat als ze
  mij aan die gruweltuigen zouden hangen dat ik binnen de minuut zou bekennen
  een magiër, ketter, heks of zelfs communist 🙂 te zijn en het verwondert
  mij dat de middeleeuwers niet beseften
  dat met dergelijke marteltuigen afgedwongen bekentenissen weinig waarde
  hebben maar in die tijd vonden ze martelen een geijkte juridische procedure net zoals het afslachten van
  2500 gevangenen of het in brand steken van kerk inclusief kerkgangers niet in de weg stond dat iemand paus werd of als een eervol ridder werd gezien.

  De conclusie die ik hieruit trek, is dat hetgeen wij "humaniteit" noemen
  uiteindelijk een omgevingsfactor is.Als
  je opgroeit in een omgeving waar iedereen martelen, bloedwraak,vendetta’s enz…. gewoon vind, zul je dat hoogstwaarschijnlijk ook heel gewoon zal vinden.
  Ik denk niet dat de gemiddelde middeleeuwer meer psychopaat of meer sadistisch ingesteld was dan de gemiddelde 21-eeuwse Nederlander maar die lui waren kinderen van hun tijd zoals wij kinderen van onze tijd zijn.
  Moraliteit is uiteindelijk conventie en
  een kwestie van gewoonte.

  "Europa" is voor mij minder een geografisch dan wel een cultureel begrip.Toen de Vandalen het in Tunesië
  voor het zeggen hadden,was Tunesië deel
  van Europa en toen de byzantijnen
  anatolië controleerden, was het huidige Turkije deel van Europa, net zoals de
  door Godfried van Bouillon, Baudewijn van Edessa en Bohemund van Tarente ook
  Europese staten waren.Heden ten dage
  stopt Europa niet aan de Oeral maar loopt door via Siberië tot de Grote Oceaan.De grenzen van Europa kunnen dus
  aan verandering onderhevig zijn.Toen de
  Moren de Visigoten onderwierpen en Spanje onder het kailfaat plaatsten of
  toen de Ottomanen de Balkan veroverden,
  werden deze gebieden als het ware uit Europa ontrukt.In 1526 stopte Europa
  als het ware bij Wenen, daarachter begon Islamitisch Azië.
  De middeleeuwers kregen geregeld serieus op hun donder van de Moslims en
  hebben vaak gebied (zoals Spanje) moeten prijs geven maar wat hun positief van ons onderscheid is dat ze
  tenminste vochten.Wij vechten voor niks
  meer en worden alleen nog boos als de
  homo van om de hoek de toegang tot onze
  parenclub wordt geweigerd want "dat is
  discriminatie" en zeuren over pensioen.Ondertussen gaat heel
  de wereld de boodschap : daar is een continent dat vet en rijk is en de bewoners vadsig en tevree : dat continent is rijp voor verovering en zo
  geschiedt.

  De middeleeuwers met al hun fouten en dwaasheden laten toch iets zien van
  een nog jonge beschaving, een beschaving in z’n kindertijd met alle
  dwaasheden en schelmestreken die kinderen soms uithalen.Deze beschaving
  kwam via rennaissance en reformatie
  tot wasdom , om in de 19de eeuw tot volwassenheid te komen.Vandaag de dag
  echter is "Europa" moe en oud…een stervend continent (letterlijk uitstervend gezien de demografische evolutie):lijdzaam en machteloos zoals
  oude mannetjes wier kaars bijna uit is
  en alleen nog wat kunnen turen naar hun teevee, kijken we toe hoe andere volkeren de fakkel der vooruitgang van ons overnemen en hoe "vreemden van verre gekomen" zich vestigen in onze
  haardstee en zich voedden met "the fat of the land".Vandaag, beste Owl, zien we "der Untergang des Abendlandes".

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. En verder heb je gelijk : die meeuw is inderdaad niet te doen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 11. [10]
  He jasses, wat deprimerend… 🙁
  Hoewel ik je conclusie enigszins deel, denk ik toch dat het met de beschaving van de gemiddelde Europeaan, zowel in het verleden als het heden, sowieso vrij tegenvalt. Ik denk niet dat de gemiddelde Chinees of moslim zoveel minder liberaal is dan de gemiddelde Nederlander of Europeaan of Amerikaan. Je kunt het ook omgekeerd zien: de gemiddelde westerling is niet bijzonder liberaal. Dus in die zin kun je niet echt spreken van een ondergang.
  En een afname van de bevolking lijkt me in Nederland (en in mindere mate West-Europa in het algemeen) een vrij goede zaak. Qua aantal mensen per km2 zijn we zelfs aanzienlijk dichter bevolkt dan India, China of Japan.
  En de vergrijzing kun je juist tegengaan door immigratie of het stimuleren van het nemen van 2 kinderen door iedereen (al is dat laatste niet echt libertarisch). Maar ik zou die beide zaken wel enigszins matigen zodat er toch een afname van de bevolking en een minder grote toestroom van allochtonen is. Niet zozeer omdat ik denk dat allochtonen zoveel cultureel hoogstaander zijn dan Nederlanders, maar omdat onbeperkte immigratie de overbevolking verergert en spanningen veroorzaakt onder de autochtone bevolking. Als de immigratie gematigd verloopt, zie ik geen reden waarom de immigranten niet minsten even "liberaal" als de autochtonen worden. Voor zover je die nu al liberaal kunt noemen. Als we zo bang zijn voor de gemiddelde allochtoon, zouden we toch minstens net zo bang moeten zijn dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen door anti-liberale autochtonen. En dat zijn niet alleen de autochtonen uit de arme wijken. De gemiddelde yup of gegoede burger van middelbare leeftijd houdt er vaak zeer staatsvriendelijke en overheidsinterventie-goedkeurende mentaliteit op na.
  Dus aan de ene kant deel ik je pessimisme, aan de andere kant had ik al niet zo’n bijster hoge dunk van de liberale diepgang en beschaving van onze gemiddelde mede-westerling. En ik denk dat de gemiddelde allochtoon net zoveel kans heeft om liberaal te worden als een autochtoon. 😉
  Ik las vandaag op teletekst (van Nederland of België, dat weet ik niet meer) dat 50% van de Duitse jongeren niet weet wat de holocaust is. Hoewel ik daar niet de soort socialistische verontwaardiging bij voel die de gemiddelde politiek correcte anti-fascist zal hebben, bemerkte ik bij mezelf toch een lichte shock. Ik zal de laatste zijn om voor verplicht en "historisch correct" geschiedenisonderwijs te pleiten, maar dat mensen, Duitsers bovendien, überhaupt niet weten wat de holocaust is gaat echt mijn pet te boven. Ik denk dat een samenleving bestaande uit dergelijke ignorami qua beschaving niet al te veel te verliezen heeft. En de filosofische grondslagen van beschaving en vrijheid uitleggen lijkt me aan dat soort mensen ook niet besteed. Laten we, tegen beter weten in, in ieder geval hopen dat ze dan maar uit puur egoïsme vrijheid belangrijk vinden.
  Ik heb overigens liever dat mensen turen naar hun tv dan dat ze hun allochtone buren met huis en haard verbranden. En onze beschaving wordt wel degelijk "verdedigd" door onze nu aan het ontstane politiestaat. Wat kunnen wij als machteloze burgers doen tegen de "ondergang" van "onze beschaving", zonder die beschaving door geweld en politiestaatmethoden te verliezen?

 12. [12]
  Owl, ik zou zeggen: je kinderen bijvoorbeeld naar het Montessori onderwijs of een vrije school sturen. In elk geval niet naar het staatsafhankelijke indoctrinerende openbaar onderwijs. En vertel je "netwerk", waarom.

  Veel succes.

 13. [12] Owl,

  Onze socialistische politiestaat-in-snelle-wording is als een auto-immuunziekte die zich tegen het eigen lichaam keert.

  Op zich (objectief) bekeken, maakt het natuurlijk niets uit dat China of Indië
  de wereldmacht overnemen en dat binnen
  500 jaar een blanke net zeldzaam zal zijn als een klavertje 4 terwijl Europa
  bewoond wordt door hottentotten en Arabieren.Echter vanuit subjectief standpunt bekeken (daar ik zelf tot
  de Europese stam behoor) maakt het voor mij toch wel wat uit : ik behoor liever tot het volk dat mondiaal respekt afdwingt en waarvan geldt "Take up the White Man’s burden–And reap his old reward:The blame of those ye better,
  The hate of those ye guard" dan dat ik
  behoor tot een natie die afhankelijk is
  van de goodwill van pakweg Indonesiërs
  of Chinezen om voedselpakketten toegestuurd te krijgen.
  Principieel maakt het niet zo veel uit
  tot welke etniciteit de leidinggevenden
  behoren maar omdat mensen nu éénmaal tenderen zich verbonden te voelen met
  mensen van eenzelfde etnische afkomst, vind ik het toch leuker als Kees en
  Joris de wetten maken inplaats van M’boetoe of Ali Ben Mohammed.
  Gediscrimineerd en verdrukt gaat er toch worden en dan behoor ik liever bij de dominante groep dan bij de groep die
  onder ligt.

  De waanzin van de huidige politiek is dat ze wagenwijd de grenzen open zetten,
  hele volksstammen importeren en bevoordelen en menen dat als men maar
  genoeg leuke spotjes op teevee uitzendt
  iedereen straks leuk en wredig samenleeft.
  Dat beweerden de linksen trouwens ook
  over Rhodesië (en Zuid-afrika).Nou daar
  is het ff anders gelopen en zo zal ook hier geschieden.

  Ik geloof niet dat er op 100 iemand te
  vinden is die "Vrijheid" belangrijk vind (raar maar waar : jij lijkt me een
  uitzondering)…wat mensen
  uiteindelijk willen,is "vrijheid voor zichzelf" en voor de rest…nou ja.
  Het zal mensen worst wezen dat politici
  hun buren de zakken ledigen en in de doos draaien (en als men zelf een deel van de buit krijgt, vindt men dat ronduit prima)…het is pas als men zelf de strop rond de nek krijgt dat men gaat gillen "vrijheid, vrijheid!".

  Deprimerend..Nu ja…ik ben er zelf van overtuigd op de Titanic te leven : de boel gaat hier naar de kloten (hetgeen mijns inziens in de eerste plaats de schuld is van het socialisme).Ik denk niet dat daar iets aan te doen valt (alhoewel men uiteraard niet al te hard aan dat proces moet werken 🙂 ).Ik voor mij werk geduldig aan mijn reddingsbootje dat mij moet toelaten het vege lijf te
  redden : heel concreet : ik probeer
  voldoende geld bij elkaar te schrapen om
  binnen niet al te lange "in den vreemde" te gaan rentenieren en/of een zaak op te bouwen.

  Tot die tijd steun ik graag positieve iniatieven als de Vrijspreker.Het moest door een Gods wonder maar eens zijn dat het socialisme hier in elkaar zakte….nou ja….

  Zo droomt éénieder z’n eigen dromen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [14]
  Niet dat ik je verder wil deprimeren, maar:
  Als je gaat rentenieren in "den vreemde", welke vreemde zou dan veiliger\minder collectivistisch zijn dan het "vrije" westen? Zelfs in de VS zie je een bepaalde trend naar meer staatsingrijpen, en andere relatief vrije landen kunnen ook veranderen. En ik zou persoonlijk als ik rijk was liever niet in een derdewereldland wonen waar mijn rijkdom nog opvallender is. Dan is het nl. ook opvallender voor de staat, die in dergelijke contreien niet eens de schijn van rechtvaardigheid ophoudt. En dat hoeven ze ook niet te doen als je in de ogen van de bevolking een ongewenste vreemdeling bent. Al is je rijkdom daar in verhouding natuurlijk wel veel meer waard. Misschien kun je net als Mark Thatcher proberen om een landje te kopen (of kapen) en er het libertarisme introduceren? 😉
  En als de Chinezen en Indiërs het willen overnemen in de wereld zullen ze wel de economische vrijheid nodig hebben om een echte economische wereldmacht te worden. Dus zo’n overname kan nog wel eens meevallen. Een echt directe bezetting hoeven we denk ik niet te verwachten als ze enigszins verstandig zijn. Een wereldrijk in stand houden kost veel meer geld dan profiteren van vrijhandel. Op zijn hoogst zullen we ingehaald worden op ieder gebied. En in dat geval zullen het eerder de Chinezen en Indiërs zijn die moeten vrezen dat hordes blanke, zwarte en islamitische barbaren aan de poorten staan. Als we hier werkelijk echt de verkeerde kant op gaan, en alle vrijheid en welvaart verdwijnt, dan drogen ook de immigratiestromen op. En ik ben toch ook nu niet bereid om iedere buitenlander als een gevaar voor onze vrijheid of welvaart te zien. Ik vrees de autochtonen meer, aangezien zij veel talrijker zijn en daadwerkelijk invloed uitoefenen.
  Ook kan het geen kwaad om af en toe eens naïef optimistisch te zijn. Er zijn, althans in Nederland, ook wel een paar dingen verbeterd in de afgelopen jaren: lagere belastingtarieven, meer verzelfstandigingen\privatiseringen, meer vrijheid, al is die voor de meeste mensen vooral theoretisch, op het gebied van euthanasie, prostitutie en homohuwelijk. Goed, in de meeste gevallen is die vrijheid nogal marginaal, maar er is dus niet alleen een beweging naar minder vrijheid. En ook de immigratie is wat Nederland betreft toch vrij drastisch beperkt en het onderwerp is nu bespreekbaar geworden. Al vind ik persoonlijk dat hiermee ook een rechts blik stront is opengetrokken, maar in ieder geval mag je het nu benoemen zonder meteen door iedereen voor fascist te worden uitgemaakt.
  Ik moet echter qua algemene trend me toch aansluiten bij jouw pessimisme. Ik vraag me alleen wel af of je dit soort dingen überhaupt kunt voorkomen of ontvluchten. Persoonlijk wil ik in eerste instantie er gewoon het beste van maken in mijn eigen land. Alleen als ik me echt bedreigd voel of praktisch gezien niet meer kan leven zoals ik wil, overweeg ik te verhuizen naar Nieuw-Zeeland of zo. In ieder geval is het daar lekker ruim. Want het stikt hier werkelijk van de enge mensen. En daarmee bedoel ik vnl. autochtonen. 😉

 15. [15]
  Er het "beste" van maken in eigen land ?
  Dat zou iedereen wel willen. Daarom:
  Wat bedoel je daar mee, als de politiek steeds meer grip krijgt op ons persoonlijke doen en laten ?
  Doen en laten van werkenden door regelgeving, ven werklozen door afschaffing van "verworven sociale rechten" oftewel door tussentijdse wijziging van sociale verzekeringsvoorwaarden (WAO, WW, ZW, etc.)
  En wie weet, wat de politici allemaal nog meer bedenken om de sociale ineenstorting te camoufleren.

  Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik heb wel een algemeen advies:
  Het komt er gewoon op aan, dat je voor jezelf en je dierbaren iets concreet verwezenlijkbaars ontwerpt. Proberen er het beste van te maken en hopen op betere tijden in eigen land lijkt me eerlijk gezegd niet verstandig Owl, sorry.
  Maar je moet het natuurlijk wel allemaal zelf weten.

  Anderzijds: wat ik echt eng vind is de voortdurende door de staat en andere collectivistische instellingen gesubsidieerde indoctrinatie van jongeren, die slechts bedoeld is een volk van onnozele kanslozen voort te brengen.

 16. [15] Owl,

  Korte reaktie (mervrouw Cincinnatus
  heeft me bevolen achter de computer
  vandaan te komen en te komen eten 🙂

  Grappig dat je Mark Thatcher aanhaalt :
  in het verleden heb ik vaak gedacht over de mogelijkheid om net als de Phoenix-organisatie destijds op de
  nieuwe Hebriden een landje bijv Nauru of Tuvalu te "kapen" en uit te bouwen tot een libertarisch paradijsje
  (middels bankgeheim, casino’s,heel makkelijk op te richten vennootschappen).Helaas had ik daartoe niet de nodige fondsen.Concreet werd het toen onder Wijdenbosch suriname economisch verder de dieperik induikelde.Toen had ik contact met
  een groepje dat werkte aan "regime change" in Suriname.Helaas heb je van de "Cincinnatus-coup" niks
  gehoord daar voor de plannen van dat groepje waarmee ik in zee was gegaan klaar waren,Venetiaan daar president werd en van Nederland zakken geld kreeg waardoor het gunstige klimaat voor
  een coup verkeken was.Verdomd jammer. Misschien opnieuw proberen als
  Bouterse president wordt ? 🙂

  Als emigratielanden dacht ik aan…(hou je vast)…Oezbekistan of Turkmenistan.
  Als ik weer es achter de computer zit,
  leg ik je nog uit waarom.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. Owl,

  Voorlopig is de gemiddelde levensstandaard in West-Europa (en Noord-Amerika) inderdaad nog het hoogst en verhongeren zul je hier ook niet.Echter nergens zijn de belastingen
  en de levenskost ook zo hoog.Van elke 10 euro die je verdient, moet je er 6 afstaan aan de staat die ze vervolgens gebruikt om allerlei dubieuze projekten te financieren en sinterklaas te spelen.
  Door het constante verstoren van het marktmechanisme zijn de prijzen
  ook nog es kunstmatig hoog.Denk bijv aan de huizenmarkt waar enerzijds
  een onderklasse op kap van de middenklasse woont terwijl de huisprijzen mede door alle bouwbeperkingen dusdanig hoog zijn dat de (lagere) middenklasse
  ze niet eens meer kan betalen.Of aan de benzineprijzen waarvan 2/3 rechtstreeks
  in de staatskas stroomt (en wee als je betrapt wordt op stookolie te rijden !).

  Het liefst van al zag ik een kapitalistische revolutie in Europa.Ik denk dat het opdoeken van de verzorgingsstaat en het invoeren van kapitalisme het enige (in ieder geval doorslaggevende) medicijn is dat Nederland (Europa) weer
  kon revitaliseren.Landen als het Balticum, Rusland, China, India waren door verschillende vormen van socialisme gekneveld en gestagneerd : door kapitalistische
  hervormingen is daar een geweldige dynamiek ontstaan…dit zou in Europa ook kunnen…echter er is niks dat zulk een revolutie er zit aan te komen : het is verzorgingsstaat,socialisme, overheidsbemoeienis alom.
  En dus heb ik zoiets van : ik ga het es elders proberen.En dan dacht ik niet meteen aan klassieke
  migratielanden als de USA of Canada maar aan armere landen waar je magere spaarvarkentje eurootjes direkt wordt omgezet in een heel vet varkentje lokale briefjes.

  Maar,sputter jij tegen , in die landen ben je nog minder vrij dan hier want je hebt er geen 1)homohuwelijk,2)geen euthanasie en 3)prostitutie is er niet legaal.Zal allemaal best maar 1a)ik
  ben geen homo 1b)ik wil niet trouwen 2)in de apotheken kun je er vrij het nodige (eventueel onder de toonbank)
  kopen en 3a) de beebs staan er voor westerlingen in de rij (zonder dat je ze expliciet hoeft te betalen) dus dat overtuigt me niet zo.
  En voor noodgevallen (als je wordt betrapt in het portaal van de Moskee terwijl je een minderjarige knaap aan het krikken bent) is er "baksjisj" 🙂

  Verder zie ook ik niet iedere buitenlander als een gevaar voor onze "vrijheid en welvaart".Echter dat in een "welfare-state"
  waar "jouw verdienste, mijn uitkering" vormt een open-deur-migratie politiek voor zware problemen zorgt, staat voor mij wel vast.Evenals dat de migratiepolitiek van de afgelopen 40 jaar een ramp is geweest die gezorgd heeft voor tal van maatschappelijke problemen.Leuk dat er nu wat maatregelen worden genomen en dat er iets wat in de verte lijkt op
  een migratiedebat wordt gevoerd zonder dat meteen "Hitler en het fascisme" er worden bijgesleept maar het is te
  weinig en te laat.De maatregelen die men nu neemt, had men 30 jaar geleden moeten nemen.De enige man in die
  zeurbarak die tweede kamer wordt genoemd dit inziet, is Wilders.Helaas staat die man ook alleen.

  De beweging naar meer vrijheid die jij ziet, zie ik niet zo.Positief van die euthanasie, ja dat wel….maar blijft
  halfslachtig.De pil van Dion is nog niet in de apotheek te koop.Prostitutie gelegaliseerd…lijkt me vooral een
  belastingsmaatregel te zijn : immers de laatste 40 jaar was er niemand meer veroordeeld omdat ie betaald was
  gaan wippen dus "legalisatie" veranderde wat dat betreft niks.Wel moet het de belastingontvanger makkelijker maken
  om Keetje Tippel financieel te "naaien" en van haar eurootjes te ontdoen.
  Openstellen van het huwelijk voor homo’s….nja ik ben eigenlijk voor afschaffen van de bemoeienis van de staat met het "huwelijk".En wat de homo’s gewonnen hebben aan "Vrijheid" werd elders door anderen weer ingeleverd : die "Wet gelijke behandeling" nullificeert het recht van eigenaren om hun goed te verhuren aan wie zij willen,werknemers aan te nemen wie zij willen en verenigen als lid te aanvaarden die zij willen.
  De belastingverlagingen die jij signaliseert, werden gecompenseerd door hogere accijnzen en hogere gemeentetaxen,de privatiseringen zijn stuk voor stuk "nep-privatiseringen".Kortom ik ben niet onder de indruk.
  Daar staat tegenover de ausweispflicht ,het zich gedwongen moeten laten betasten ("fouilleren")door ambtenaren, inperkingen van de rechten van verdachten, europese uitwisseling van informatie waardoor "zwart" (in veiligheid gebracht)
  geld plots niet meer veilig blijkt , de flitspalen-en camera terreur, een verdere groei van het staatsbudget en het ambtenarenapparaat,
  database-koppelingen alom, enz…..
  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [16]
  Met "het beste ervan maken in eigen land" bedoel ik eigenlijk: Waar kun je heen vluchten waar wel de garantie is dat je er na 10-20 jaar weer moet vertrekken? Ik heb persoonlijk niet zo’n behoefte om als een soort nomade rond te reizen van land naar land al naar gelang er een ander land vrijer is. Ik wil op zich best wel wat doen om vrijheid te bevorderen, maar wat dan?
  Ik heb geen kinderen, maar als ik ze had zou ik ze zelf thuis inderdaad wel proberen meer liberale waarden te indoctrineren. Het eerste wat ik ze zal leren is dat de publieke omroep een spreekbuis van links is. Vandaag op het achtuurjournaal vond men het blijkbaar ook weer nodig om te zeggen dat een ongeluk met een bus en een trein in Sri-Lanka het gevolg was van een haastende chauffeur, wat volgens de SP-profeten van de NOS weer het gevolg was van de privatisering van het busvervoer aldaar. Nee, dan liever een ongemotiveerde publieke chauffeur die het werkelijk geen bal kan schelen of hij op tijd op de plaats van bestemming komt. :{

 19. [18]
  Ja, als je het zo bekijkt is de vrijheid in Nederland inderdaad alleen op papier op sommige punten toegenomen. Goed punt van dat homohuwelijk inderdaad, het boeit mij niet zo dat ik nu officieel zou kunnen trouwen, en ik vind zelf ook dat het hele burgerlijk huwelijk moet worden afgeschaft en vervangen door een contract. Al is het zolang het huwelijk nog wel bestaat wellicht voordelig dat ik als homo ook kan trouwen. Al weet ik niet precies of daar ook financiële en legale voor- of nadelen aan verbonden zijn.
  Ik zou overigens niet naar Turkmenistan verhuizen als ik jou was. Daar regeert "Turkmenbasji", de "vader aller Turkmenen" die maanden van het jaar naar zijn dooie moeder noemt, biljarten verbiedt en kitscherige paleizen bouwt die hij nooit afbetaald. Een soort kruisbestuiving van Stalin, Ceauçescu en Khomeini. Lijkt me dus niet de meest ideale keus voor een libertariër. 🙂
  Georgië is wellicht een betere keus? Met die Sakasjvili aan het roer lijkt het land zowaar een echte privatiseringsgolf begonnen te zijn. Zelfs die ietwat excentrieke Amerikaanse investeerder Jim Rogers, die toch vrij liberaal lijkt ingesteld, is er redelijk enthousiast over. En grond is er in ieder geval hééél goedkoop. Maar als je gaat emigreren veel succes.

 20. [19]
  Garanties ? Van wie dan ? "Het individu" zal het op deze aarskloot (;-)) immers zelf moeten uitzoeken. Maar met een lantaarntje, doelmatig netwerken, hard werken en een portie geluk (dat krijg je af en toe zelfs cadeau) moet het toch een keer lukken, of niet ?
  Veel succes.

 21. [20] Owl,

  Ik heb al wel gehoord van president Niyazov van Turkmenistan en z’n collega Karimov uit Oezbekistan hoor.
  Alleen denk ik dat die figuren het niet
  zo lang meer gaan trekken.Er komt daar
  binnen nu en de paar jaar ook een blauwe of violette revolutie zoals in
  Oekraïne of Georgië.En wat gaat de nieuwe regering dan doen om de door de
  "vader aller Turkmenen" nagelaten puinhoop op te ruimen ?
  Nou hetzelfde wat regeringen altijd doen
  als ze hun land echt uit het slop willen halen : kapitalisme invoeren 🙂
  Dat doet Sakasjvili nu ook in Georgië,deed Vaclav Claus in Tsjechië,deden ze in het Balticum enz…

  Nou tegen dan hangt bibi in Ashgabat rond en koopt er voor een prikje een
  kolchoze of hotel of zoiets :-)En
  schrijf ik a la Jim Rogers artikeltjes
  op LI dat Turkmenistan the place to be is voor libertariërs 🙂

  Wat trouwen betreft, m’n beste Owl, is m’n advies heel klaar : nooit, nooit, nooit aan beginnen, zelfs niet aan denken 🙂
  Ja ik weet dat je opa en je oma 68 jaar
  gelukkig getrouwd zijn geweest en de
  buurvrouw al 20 keer aan je ma heeft
  gevraagd wanneer Owl er nu es gaat aan beginnen.Allemaal mistgordijnen.Laat je
  echter door je opoe,je buurvrouw, je belastingsconsulent,de pastoor en
  Jos Brink niet beduvelen en luister naar ome Cinc die het beste met je voor heeft : stap nooit in "huwelijk" hetwelk is een "ménage a trois"-relatie tussen jou, je geliefde en de STAAT.
  Ga desnoods naar een kerk, geef als het
  moet een feest, doe desnoods iets wat op
  een ritueel lijkt maar blijf weg uit dat stadhuis !!!

  Dagelijks huilen tienduizenden zich moeizaam in slaap uit berouw en zelfverwijt omdat ze ooit de wurgende
  band zijn aangegaan die eufemistisch
  "burgerlijk huwelijk" heet, omdat ze
  misleid door de pastoor en Linda Demol
  die fuik zijn binngezwommen waaruit
  nog nooit iemand ongedeerd is weergekeerd.

  zie ook http://www.nomarriage.com/
  (weliswaar toegespitst op hetero-huwelijken maar toch te overwegen).

  Nooit, nooit, nooit ,nooit aan beginnen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [22]
  Weet ?mevrouw Cincinnatus? van je afkeer voor de heilige staat van matrimonium? Of heeft ze je in de tang met gemeenschap van goederen? 😉

 23. [23] Owl,

  Mevrouw Cincinnatus heeft me niet in
  een financiële hougreep en weet tevens
  hoe ik erover denk.

  Overigens gaat het niet om de persoon van mevrouw Cincinnatus.Ik bladerde
  10 minuutjes geleden nog in een vrouwenblad ("Flair") en het was weer
  huwelijk- en echtscheidingsleed al wat
  de klok sloeg.
  De ene week gaat het over kerels die geruïneerd zijn door de hoge alimentatie die ze moeten dokken,dan over vrouwen die depressief zijn geraakt omdat hun vent er met een jong
  blaadje vandoor is gegaan en zo is het
  altijd wel wat.

  Heel het idee van het monogame huwelijk
  was m.i. altijd al een heibele zaak
  (want een vent wil z’n zaad verspreiden over veel vrouwen)
  en toen het feminisme en socialisme er
  zich gingen mee moeien, is deze samenlevingsvorm verworden tot
  gewoon vragen om narigheid : in de context van een
  dwangpsychose "verliefdheid" geheten
  gaan mensen een door linkse
  ideologen en kerkelijke kwezels gedefinieerd contract aan waar vervolgens de Staat hen met forse dwang
  aan houdt.

  Heel af en toe gaat dat goed maar meestal is het gewoon doffe ellende.
  Lees die site http://www.nomarriage.com maar
  es rustig door.
  Wie vandaag de dag nog trouwt, is behoorlijk mesjogge.Helaas komt het berouw ook hier meestal na de zonde.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 24. [24]
  Toch heeft de staat er ook voor gezorgd dat er bepaalde "voordelen" aan een huwelijk zitten, als stimulans (lees: dwangmiddel) om te trouwen. Dus als je niet trouwt heb je ook weer bepaalde nadelen. Erfrecht kan bijv. vrij nadelig zijn als je alleen met een vrouw of man samenwoont en die persoon je erfgenaam is, of omgekeerd. Ook voogdij over je partner(’s kinderen) krijgen lijkt me lastiger als je niet getrouwd bent. En dan is er nog het "voordeel" van gemeenschap van goederen, wat natuurlijk een ongelovelijke ramp is bij een scheiding.
  Hoe het met de "gewone" belastingen zit weet ik niet precies.
  Natuurlijk zou het probleem zichzelf oplossen als de overheid niet langer via de belastingen discrimineert en mensen zelf laat bepalen wie er voogdij (over kinderen) krijgt, en wie hun erfenis krijgt.
  Maar ja, in zo’n ideale wereld leven we niet.

 25. De samenleving is niet ideaal. Betekent dat, dat we onze idealen moeten laten varen, om samen te leven?

  Misschien is de betere aanpak, om mensen te laten zien dat het objectief onjuist is, om enerzijds vast te stellen dat iets MIJN eigendom is (IK moet er bijvoorbeeld belasting over betalen) terwijl anderzijds iemand anders beslist of en hoeveel ik weg mag geven (kinderen mogen niet onterft worden, en als ik vrijwillig mijn kinderen wat wil geven betaal ik schenkingsrecht of betalen zij erfrecht)

  De wereld zelf is niet krom. Wij bekijken haar krom en inconsequent. Door objectief en logisch te kijken kunnen we anderen helpen dat ook te gaan doen. En dat is niet eens heel erg moeilijk. Iedereen snapt dat het onjuist is om geld af te pakken van mensen, die dat zelf met hard werken eerlijk verdient hebben.

  We hebben GELEERD om te geloven dat belasting eerlijk, nodig, rechtvaardig etc. is. Wanneer je er echter goed over nadenkt kun je niet anders dan concluderen dat het principieel strijdig is met het begrip EIGENDOM.

  Ofwel iets is van mij, ofwel het is van iemand anders. Als het van mij is, hoe kan de belastingdienst het dan afpakken zonder dat wij dat onmiddelijk herkennen als de diefstal die het is?

  Hoe meer wij zelf gaan nadenken, hoe dichter we komen, bij het realiseren van onze idealen.
  Hoe meer we het nadenken aan anderen overlaten – de overheid, of de samenleving – hoe meer we veroordeeld zijn af te wachten of zij goed met onze idealen omgaan…

  Emanciperen, zelf denken, niet lijden maar je eigen leven leiden, initiatief nemen. Als je dan je ideaal niet bereik, dan heb je ten minste je best gedaan. Afwachten in lijdzaamheid vergroot in elk geval niet de kans dat je het ooit bereikt.

  "Maar ja, in zo’n ideale wereld leven we niet."

  Werk aan de winkel dus… 🙂

  "Toch heeft de staat er ook voor gezorgd dat er bepaalde "voordelen" aan een huwelijk zitten"

  De staat zorgt ook voor belasting-teruggave. Dat is echter geen voordeel, maar slechts een beperking van het nadeel. Vergis je niet, de staat LEVERT niets. Zij produceert niet. Zij kan dus hooguit voordelen bieden op de nadelen die ze eerst zelf heeft veroorzaakt.

 26. [26]
  Daarom zette ik "voordelen" ook tussen haakjes.
  Ik kan uiteraard proberen te werken aan een betere wereld, maar ik heb ook mijn eigen leven te leven.
  En wat dit concrete probleem betreft: Ik kan het wel oneerlijk vinden dat de staat aan de ene kant mensen dwingt om te trouwen en aan de andere kant mensen met de nadelen van het burgerlijk huwelijk opzadelt, maar dat verandert aan de feitelijke situatie niets.
  Er valt in dit geval dus niet veel anders te doen dan afwachten in lijdzaamheid en voor jezelf berekenen wat gezien de huidige realiteit de beste optie van deze gedwongen keus is.

 27. [25] Owl,

  Ja de Staat die regelt en plant maar.Politici en ambtenaren zijn druk doende met reguleren,dirigieren,controleren, penaliseren en potverteren opdat iedereen en in de eerste plaats zij zelf erop vooruit gaan.In regel zorgt
  hun gereguleer voor meer problemen dan
  dat het oplost.

  Het burgerlijk huwelijk mag wat mij betreft worden afgeschaft en vervangen
  door private contracten.Wie dat wenst,
  kan dan nog steeds "trouwen".

  Verder zal het je allicht niet verbazen dat ook ik de huidige erfrecht-wetgeving knudde vindt.Mijns inziens zou het zogenaamde "wettelijke erfdeel" moeten worden afgeschaft waardoor het mogelijk wordt kinderen volledig te onterven.Ook
  verschil in belastingstarief bij erfenissen mag wat mij betreft op de schop (eigenlijk belastingen op erfenissen helemaal).

  Echter zoals je terecht verzucht : de
  zaken liggen momenteel anders en het ziet er niet naar uit dat er direkt
  verandering in komt.
  Turkmenistan blijft dus nog steeds een
  optie 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 28. [28]
  Ik ben allang al blij dat ouders geen recht meer hebben op hun "legitieme" portie. Nu de kinderen nog. 😉
  Wilde Bush trouwens ook niet de "death taxes" afschaffen? Of is de US of A al een gepasseerd station?
  Leuke woordspeling trouwens, die Bush ongetwijfeld boven zijn pet gaat:
  Death taxes, de dood belast.

 29. [29] Owl,

  Zou kunnen.

  An sich lijkt de USA me wel wat…ergens in de red States , Idaho of Utah of zo, in ieder geval waar de
  belastingen laag zijn…een afgelegen ranch,misschien een paar vrouwen en in ieder geval massa’s guns verzamelen en een right wing militia vervoegen.

  Alhoewel (o.a. door de linkse republikeinse partij met haar linkse
  leider GW Bush) de zaken ook ginder snel aan het verslechteren, lijkt het me er qua vrijheid toch nog stukken beter dan in West-Europa.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.