Als we de situatie in het land betreffende de mening over de EU (Grondwet) bestuderen, zien we duidelijk:
– Links is tegen
– Rechts is tegen
– De middenmoot (90 %) weet er niets van.

De verklaring hiervan is dat mensen aan de linkerkant en aan de rechterkant in ieder geval proberen te denken. (Dat ze daarbij fouten maken, en verkeerde idealen hebben, is duidelijk. Waarschijnlijk door hun verkeerde uitgangspunt)
De grote middenmoot echter denkt niet. Daar zitten ook de meeste van de 90 % die niets van de EU-Grondwet weten. Het zijn de schapen die zich onnadenkend naar de slachtbank laten leiden.

Dit is een ernstige situatie voor denkende mensen. Want die middenmoot, die nauwelijks denkt, en daardoor ook te weinig van de essenties weet, is wel de visvijver voor de politici.

Met hun beschikbare miljoenen (belasting)geld en de onbeperkte mediatoegang kunnen de politici natuurlijk met een goede show, en wat manipulatie, die middenmoot tamelijk eenvoudig “ja” laten stemmen.

Zie het voorbeeld van Spanje, waar voetballers (Johan Kruiff) en popzangers het volk bewerkten om toch ja te stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat ook deze “presentatoren” nog geen bladzijde van die Grondwet hebben gelezen, en zeker niet hebben begrepen.

Het moet voor ons (wel denkers, wel begrijpers!) toch niet al te moeilijk zijn om aan al die (90 %) mensen die het niet weten, duidelijk te maken dat ze “Bij twijfel moeten stoppen!” Dat ze beter NEE kunnen stemmen om de zaak hun eigenbelang te dienen.
Er gebeurt dan immers helemaal niets ernstigs! Dan wordt de zaak gewoon opnieuw bekeken, opnieuw onderhandeld.
Het minimale wat er dan gebeurt, is dat “Nederland” betere voorwaarden krijgt aangeboden. (Zoals vroeger al met Engeland is gebeurd.)

Als dan een nieuwe situatie ontstaan is, kan iedereen (dan met meer kennis) opnieuw bezien wat er moet gebeuren. Ook al zullen libertariërs ook dan om principiële redenen wel stemmen EU-NEE.

Ga nu naar buiten, en vertel iedereen van die 90 % dat het in hun belang is om wel te gaan stemmen op het referendum, maar dan EU-NEE

6 REACTIES

 1. Het verbaast me dat zowel links als rechts tegen de EU-grondwet zijn. De grondwet is toch de natte droom voor eenieder die de centralistische macht van de overheid onbeperkt tot alle terreinen wil laten reiken. En de overgrote meerderheid van het Europarlement is of zeer links of zeer rechts. Liberalen maken slechts een minieme fractie uit, en bestaan bovendien uit partijen als de VVD en D66.

  Maar ik ben ook ’s gaan nadenken :), en ik heb toch een paar vragen:
  -Maakt het eigenlijk uit óf we gaan stemmen, en zo ja, of we ja of nee gaan stemmen ? Als we nee zeggen, zit Nederland nog altijd vast aan de EU-verdragen die nu in de grondwet zijn verwerkt. En verdragen zijn nog bindender dan de Nederlandse grondwet. Zelfs al heffen we die verdragen op (kan dat ?) dan nog zal de kans op een liberaal walhalla niet veel groter worden. En dat brengt me op de volgende vraag:
  -Heeft het libertarisme\liberalisme, zoveel meer kans in een onafhankelijk Nederland, dan in een verenigd Europa ? De SP lijkt in ieder geval te denken dat haar extremistische agenda meer kans van slagen heeft in een ongebonden Nederland. En als we naar Amerika kijken, een land op dezelfde schaal als Europa en ook met een zeker "democratisch tekort", dan valt toch op dat er een, weliswaar relatieve, grotere vrijheid is. Wellicht mede doordat kleine extreme partijen als de Groenen er weinig kans op daadwerkelijke macht maken. Al geldt dat helaas dus ook voor de Libertarische Partij.
  -Is het niet grotendeels Europa geweest die de Nederlandse overheid gedwongen heeft tot bezuinigingen, een kleiner begrotingstekort (ook al geld dat dan niet voor de grote landen) en de privatiseringen\verzelfstandigingen van de jaren negentig ?
  -Zou er niet een zeker voordeel zijn als in heel Europa (of op den duur de hele wereld) dezelfde liberale rechtsorde heerst ? Dus gelijke liberale rechten voor iedereen en de wet overal even vrij. Al kan het natuurlijk ook de andere kant uitgaan.
  -Biedt de grondwet juist niet een procedure om vreedzaam geheel uit de Unie te stappen ? Of kunnen we de huidige verdragen even gemakkelijk opzeggen ?
  -En als laatste, hoewel ik persoonlijk even weinig liefde voel voor rechts als voor links: Is een zeker conservatief tegenwicht uit Europa, althans op bepaalde terreinen (dus niet de softdrugs, euthanasie, e.d.) niet wenselijk ? Of vind je die conservatieve tegenkrachten ook in Nederland ?

  Uiteindelijk zijn er voor mij persoonlijk, tot nu toe althans, slechts twee argumenten om toch tegen te stemmen:
  -Ten eerste, als het misgaat en Europa juist een tegenkracht van het liberalisme wordt, zijn er in ieder geval binnen de EU geen landen meer om naar te vluchten. Door harmonisatie is er ook geen concurrentie op het gebied van meer vrijheid, belastingpolitiek, of de beste wetgeving en bestuur tussen de lidstaten mogelijk.
  -Ten tweede is er volgens mij geen enkel terrein waarop Nederland niet in de eerste plaats haar eigen burgers en in de tweede plaats de Nederlandse overheid de evt. problemen kan laten oplossen. Defensie, één harde munt voor heel Europa (naast concurrende munten) en een neutrale buitenlandpolitiek zouden evt. door Europa gedaan kunnen worden, maar Nederland kan dit ook zelf, en we zien aan de VS dat zelfs een redelijk goed geschreven federale Grondwet op den duur wordt uitgehold tot centralisme.

  Maar al met al blijf ik me dus afvragen of dit niet gewoon een non-keuze is, waarbij het resultaat hetzelfde is, wat ik ook kies, of zelfs als ik niet ga stemmen. Wil ik dat mijn dictator in Brussel of in Den Haag zit, en maakt dit verschil ?

 2. [1]
  P.S.

  Is er hier al iemand zo monomaan geweest om die hele grondwet door te lezen ? Is een politicus eigenlijk al zo gek geweest ?

 3. Owl,

  Het belangrijkste argument voor mij
  om tegen te zijn, is dit : als de grond in België te heet onder m’n voeten wordt wegens dreigende fiscus, kon ik het nog afbollen naar Polen of Tjechië of voor mijn part naar Transdnjestrië of Servië.
  Als europa één is,wordt vluchten alweer
  een stuk moeilijker.Een kennis zit
  nu (nadat de fiscus ‘m in de bak wou laten stoppen)in de Filipijnen en een
  andere in Tunesië maar dat is echt weg.
  Ik bedoel : ander soort mensen,andere
  cultuur en in het geval van de Filipijnen andere kant van de wereld.

  Ik vertrouw geen politici en moet weinig hebben van staten dus in dat opzicht is het me egaal of de tyrannen
  zetelen in Den Haag of Brussel.Wel denk
  ik dat onderlinge concurrentie een zekere rem zet op hun geplunder : immers zoals hoger geschetst, kan men nog stemmen met de voeten en het afbollen indien de politici het al te
  bont maken waardoor zij gedwongen worden hun geroof en geregel
  tot zekere limieten te beperken.In ééngemaakt Europa valt die rem voor een flink deel weg.

  Groetz,

  Cincinnatus.

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. [3]
  Inderdaad, het vormen van de politieke unie is een soort kartelvorming: het uitschakelen van vrije concurrentie tussen landen. Dit is toch verboden?
  De EU wil monopolist worden. Best wel gevaarlijk.

 5. De middenmoot denkt wel degelijk, maar bij rechts en links zitten meer ontevreden mensen. Die zullen dus wel aan hun dagelijkse beslommeringen denken en vakanties, kinderen en weet ik wat.

 6. Jongens, wake UP!!! Jullie weten nog maar de helft of wat komen gaat. Ik woon in the USA. Hebben jullie ooit van "the new world order" gehoord? zoniet, dan word het hoog tijd om je daarin te verdiepen. Deze wereld is gekaapt door elieten, niet alleen Bush. De Clintons, the Blairs, en ja ook de Beatrixen onder ons hebben allemaal een gezamelijk doel: een nieuwe wereld orde, met een nazi regering. Iedereen will be chipped, en als je niet naar behoren functioneert, they simply turn this chip of. En je weet wat dat betekent. Geloof het of niet mensen. Toen vrienden van mij dit vertelde 3 jaar geleden, verdomde ik om dat te geloven, ik vond ze zo neurotisch en paranoid. Nu weet ik beter. Mensen die met de regering werkten jaren geleden en de informatie openbaar maakte zijn inmiddels vermoord, but their lectures are found on the web. This is not fiction or a fantasie, it is REAL, and I have to say very hard almost impossible to believe. De nieuwe Nazi regering will 5 Billion people vermoorden (90%) of the world population. Mensen, lees over the geheime ontmoetingen, what we call here secret societies, the bohemiam club, the bilderberg club, waar trix ook lid van is. Is het jullie ooit opgevallen dat alle wereld leiders spreken over "a new world order". Dit is geen toeval. Please talk about this with friends. do your own investigation, there is (still) tons of information on the web available> "still" since it will be sensored, sooner or later. See links below:

  http://www.youtube.com/watc
  http://www.youtube.com/watc

Comments are closed.