De volgende stap naar het Socialistische Koninkrijk Nederland is gezet: we hebben onze eigen variant van 1 mei, in 2 dagen nog wel: de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei.

Het bejubelen van de Verworvenheden van het Glorieuze Socialisme is nu vervangen door lofzang op onze vrijheid. Overigens waren die socialistische verworvenheden even ver te zoeken als de vrijheid die wij hier zouden hebben.

Uiteraard hoort hier ook nog een opwekkend strijdlied bij en daarom heeft 5 mei zijn eigen Internationale genaamd het Lied van de Vrijheid gezongen en anders uitgevoerd op diverse Festivals van de Vrijheid en ik krijg steeds meer moeite om mijn braakneiging in bedwang te houden.

Verder zijn er gedichten die het Socialisme eh, de Vrijheid bejubelen en krijgen schoolkinderen een misselijk drukwerkje genaamd “Vrijheid geef je door” uitgereikt “met de bedoeling dat de kinderen het meenemen naar huis. Bij de boekjes zit een kleurrijke brief aan de ouders/verzorgers met allerlei tips om thuis samen aandacht aan het boekje te geven. Het boekje bevat korte persoonlijke verhaaltjes, foto’s , gedichten en opdrachten en geeft volop aanleiding om met de kinderen te praten over de betekenis van 4 en 5 mei”.

Oeps, daar gaat de lunch.

Ik zou zeggen: snuffel eens op http://www.4en5mei.nl maar houdt wel een teiltje bij de hand.

21 REACTIES

 1. De volgende stap zit al in de planning:
  4 en 5 mei zullen vervallen en vervangen worden door 9 mei:
  De Dag van Europa.

  Het gaat steeds harder. Prober er de rem op te zetten door EU-NEE.

 2. Wat een spelfouten op deze site, zelfs in artikeltjes zelf! Analfabeten!

 3. Inge: het staat je vrij om je aan te melden als moderator / taalkundige.

  Maar bedankt voor de opbouwende en indhoudelijke kritiek! Die is natuurlijk altijd welkom.

 4. Dat gedweep met die 4 en 5 mei komt voort uit het feit dat de Nationaal Socialistische (bezettings)periode 40-45 nog een kontrast vormt met de huidige socialistsiche (bezettings)periode!

  Men tracht hiermee het effect op te roepen van: zie je wel… toen was het veul slechter! En alles wat niet identiek was aan die periode noemen we vrijheid!

  En inmiddels worden we geregeerd door een stel NSBers die uitluitend bezig zijn buitenlandse mogendheden te dienen en vollop aan de bak zijn dit land te verkwansen.

  Het enige verschil is: toen heette het Nationaal Socialisme..; nu is het interNationaal Socialisme.

  interNSB dus!

 5. Geweldig hoor die Nederlandse vrijheid, legitimatieplicht, preventief fouilleren, razzia’s, ondoelmatige politie, slechte rechters om maar een paar dingen op te noemen. Ja die vrijheid geef ik graag door, maar dan aan een of andere bananenrepubliek.

 6. [4]
  (sic) Drukfouten vallen de lezer vaak meer op dan denkfouten.

  Anon.

 7. [2] ken gebeuren, ik moest ineens dringend weg en heb het stuk ermaar op gezet. Ik zal morgen de tikfouten er wel uithalen.

 8. voor de duidelijkheid: uiteraard ben ik blij met de ondergang van nazi-Duitsland.

  Ik erger mij er aan dat oa de moord op een onschuldig joods meisje (Anna Frank) hier door de staat en de gesubsidieerde rooie lijkenpikkers van de Anna Frankstichting wordt gekaapt om de multiculturele samenleving te propageren door het leed dat de joden is aangedaan te vergelijken met vermeend huidig racisme en alle oorlogsleed erbij om aan te tonen hoe goed en vrij wij wel niet zijn en dat geheel en alleen dankzij de staat en dat we zonder deze staat (en de EU uiteraard) weer in het duister zouden zitten.

  Verder is het 4 & 5 mei gebeuren weer eens goed voor duizenden gesubsidieerde en nutteloze baantjes bij allerlei commitees, instanties en clubjes.

  Ik heb de fokking staat niet nodig om de doden te betreuren en om blij te zijn met de ondergang van de voorganger van de EU, Dolf met zijn 3de Reich, dat kunnen wij allemaal zelf wel. Het is voldoende om de sirenes 2 minuten te laten loeien bij de dodenherdenking en verder moet de staat er van af blijven.

 9. [9] Hier ben ik het helemaal mee eens. De postume kinderarbeid die Anne Frank moet verrichten ter meerdere eer en glorie van de Rode Fascisten is stuitend. Waren het immers niet de socialisten die braaf meewerkten om Amsterdam als eerste en enige stad ‘Judenrein’ verklaard te krijgen (als ik goed geinformeerd ben)?

  Kritiek op de Islam op een rij zetten met de Jodenvervolging -met als opportunistisch doel critici de mond te snoeren- vind ik zeldzaam onbeschoft en van een gestoorde kijk op de realiteit getuigen.

 10. [9] Ook helemaal mee eens, Overigens had otto Frank NOOIT gewild dat Anne’s dagboek op zo’n manier werd gepubliceerd en geexploiteerd. het is niet voor niets dat hij een aantal pagina’s heeft uitgescheurd en verstopt.

 11. Nationaal Socialisten zijn gewoon recht-geaarde Socialisten..; en willen dus geoon het liefst alles stuk maken!! Dat zie, je heden ten dagen, ook aan de huidige Socialsiten!! Ze zijn anti-semitisch, anti-progressief (eerder archaisch of reactionair). collectivistisch, de -staat-uber-alles!!

  Wat wetenswaardigeheden: dan te bedenken dat Otto Frank het ooit heeft geschopt tot een gedecoreerde Luitenant in het Duitse leger tijdens WO-I

  Otto Frank kon zelfs beschouwd worden als een rechtgeaarde (DUITSE) Nationalist!!

  …totdat de Mof besloot om in 1933 de SOCIALIST ome Adolf in het zadel te helpen!!!

  En Socialist ome Adolf had nu eenmaal een hekel aan Joden!!

  Misschien hadden de Joden destijds verzuimd op tijd … en bijtijds een oetkeringen aan te vragen..?

 12. Van Randwijk: ‘In de schaduw van gisteren’:
  "Nee, ze kenden de Duitsers nog niet.
  Ze wisten niet dat het Duitse taktiek was eerst te organisatie te hebben,
  dan heel langzaam te vergiftigen en in te palmen, zo langzaam dat niemand het de moeite waard vond daarom zijn hachje te riskeren en dan de zaak volledig in eigen hand te nemen als de weerstand al gebroken was."
  Een taktiek die nog steeds gebruikt wordt, b.v. bij het onderwijs en de Anne Frankstichting.
  Maar dit wordt in het werkje uiteraard niet uitgelegd. Wel noemen ze Mandela als voorbeeld van verzoening; geen woord natuurlijk over de gruweldaden van het ANC en de gruweldaden van zijn kameraden uit de toendra, Lbie, Iran etc.

 13. [13]
  "Wat is een revolutie ? Deskundigen op het gebied van Staatsrecht zeggen: de hervorming van een grondwet met andere middelen dan waarin in haar is voorzien"

  (Citaat uit: "Het verhaal van een Duitser 1914-1933", Hfdst 20, Sebastan Haffner, ISBN 90 5330 349 9)

  Is DIT niet precies wat de eurofielen en eurocraten nu ook proberen te bewerkstelligen ?

 14. [14]
  Wat betreft Nederland niet. De Nederlandse Grondwet, als je haar al zo mag noemen, mag niet eens al leidraad worden gebruikt bij het toetsen van wetten. Wetten mogen in Nederland dus gewoon ongrondwettelijk zijn. Maar onze geweldige grondwet voorziet er wel in dat verdragen, die volgens de juiste, in haarzelf omschreven, procedure tot stand zijn gekomen, boven de (grond)wet staan. Dus wetten mogen wel getoetst worden aan de Europese grondwet. Erg handig allemaal.
  Onze grondwet is werkelijk revolutionair.

 15. [15]
  Ik geloof niet dat dat in het citaat staat. Ook uit de context ervan blijkt, dat Haffner het verlies van burgelijke invloed op het wetgevingsproces bedoelt. En dat is in Europa nu ook het geval. De totstandkoming van deze Ontwerpgrondwet was een EENZIJDIG institutioneel proces zonder dat de "volkswil" daarin tot uitdrukking kon worden gebracht. (In bEUROtaal: "Het ‘demos’ ontbreekt".) Met kunstgrepen en misleiding (o.a. "referendum") wordt getracht een legitieme basis te verschaffen aan dat wanprodukt, dat carte blanche zal geven aan diezelfde instituties. Hierdoor zal een nieuwe grondwetswijziging praktisch uitgesloten worden.

  Onze Nederlandse wetten zullen dus in een later stadium aan een pseudo-grondwet (de Europese) worden getoetst.

  Dat onze FORMELE wetten niet aan de grondwet kunnen worden getoetst (art 120 Gw), is controversieel en wordt door het establishment en zijn aanhang over het algemeen gebillijkt. De parlementaire toets (dus van de wetgever zelf, c.q. de Eerste Kamer) wordt door hen voldoende geacht. Regelingen en verordeningen mogen daarentegen, als ik mij niet vergis, wel aan de grondwet worden getoetst.

 16. En nu is er uit de gelederen van de HITLER JUGEND … een heuse .. PAUS naar voren getreden …

  Zelfs Nostradamus wist daar niets van, anders had tie daar beslist een big deal van gemaakt. Dus laat het Meifeest doorgang vinden … Men zal zichzelf overtreffen …

 17. [17]
  Als dat zo is, tja. Een kleine jeugdzonde mag de brave man toch wel vergeven worden, nietwaar ? Of heeft hij jouw grootouders opgepakt ?

 18. [18] Dat soort "jeugdzonden" hebben de Anne Franks helaas letterlijk het leven gekost … Voor hun was het geen spelletje. Maar wie weet … er zijn vast ook nog "onschuldige" nazaten van wijlen de nazi-muftie van Jerusalem, die nog steeds proberen om die stad te "bevrijden" … en nu op de steun van deze nieuwe Paus rekenen …

 19. [16]
  Ik weet het niet helemaal zeker maar Koninklijke Besluiten, beschikkingen en verordeningen mogen toch alleen worden getoetst voor zover ze niet voortvloeien uit een formele wet? Er was geloof ik wel zoiets als principes van goed bestuur, of goede wetgeving, of i.d., waaraan de Hoge Raad wel wetten toetst. Waaraan de Raad van State beschikkingen of bestuurlijke maatregelen toetst, weet ik niet precies. Ik kan me hierin schromelijk vergissen, ik ben immers geen volleerd jurist, dus aan deze reactie kunnen geen rechten worden ontleend.:)
  De Nederlandse Grondwet is voor zover ik weet ook niet na een volksraadpleging tot stand gekomen, al kan het zijn dat er eerst verkiezingen zijn gehouden (waarbij alleen rijke mannen mochten stemmen uiteraard). Sowieso is de Nederlandse grondwet vrij makkelijk te veranderen aangezien veel burgers bij de daarvoor benodigde "tussentijdse" verkiezingen zich niet eens realiseren dat het niet gewone verkiezingen zijn en dus meestal hun traditionele partij kiezen. In de praktijk betekent dat, dat wanneer de VVD, CDA, en de PvdA het eens zijn, die wijziging er komt, zelfs wanneer de meerderheid van de Nederlanders bij een referendum voor specifieke wijziging tegen had gestemd.

 20. [20]
  Bij mijn weten is de rechter in het algemeen bevoegd en verplicht lager aan hoger recht te toetsen, met uitzondering van de verenigbaarheid van formele wetgeving aan Statuut en Grondwet. Die laatste toetsing is exclusief voorbehouden aan de formele wetgever (*).

  Een grondwet moet natuurlijk wel ooit aangepast kunnen worden, maar dat moet wel breed gedragen worden. Anderzijds blijkt uit het gekrakeel rond de "gekozen burgemeester" dat dit "draagvlak" ook wel eens ontbreekt.
  Zo hoort politiek m.i. wel te gaan: het politieke spel was heel zichtbaar.

  Bij de EU-grondwetgeving ligt dit totaal anders: de absolute macht ligt bij de Europese instellingen (de Europese Raad, bureaucratie, de Europese Commissie, etc.), maar zeker niet bij het gekozen parlement. Het spel is totaal onzichtbaar en is praktisch oncontroleerbaar.

  (*) Beginselen van de democratische rechtsstaat, 5e ed. pag. 93. Burkens, Kummeling.

Comments are closed.